Các bước cụ thể trong một quy trình kế toán công nợ phải thu

Một khía cạnh quan trọng của quản lý tài chính là quy trình kế toán công nợ phải thu. Quy trình này đóng vai trò then chốt trong việc duy trì dòng tiền lành mạnh và sự ổn định tài chính tổng thể. Hiệu quả của quá trình này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của công ty, hỗ trợ tăng trưởng và đảm bảo hoạt động liên tục. 

Cùng khám phá quy trình này và cách áp dụng các giải pháp tiên tiến, đặc biệt là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) để hợp lý hóa và tăng cường quản lý các khoản phải thu nhé!

1. Quy trình kế toán công nợ phải thu là gì?

Khoản phải thu (AR) là một thuật ngữ được sử dụng trong kế toán để chỉ số dư chưa thanh toán mà khách hàng nợ doanh nghiệp đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đã được cung cấp nhưng chưa được đối tác thanh toán cho công ty. Khoản này đại diện cho số tiền mà một công ty mong đợi nhận được từ khách hàng của mình trong tương lai.

>>>> Xem thêm: Danh sách nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán

quy trình kế toán công nợ phải thuQuy trình kế toán công nợ phải thu là gì?

Quy trình kế toán công nợ phải thu, còn được gọi là quy trình AR, là một tập hợp các quy trình và hoạt động mà công ty thực hiện để quản lý số dư chưa thanh toán của khách hàng và thu tiền thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ đã được cung cấp nhưng chưa được thanh toán. 

Để quản lý quy trình kế toán nợ các khoản phải thu một cách hiệu quả, các công ty cần thiết lập các chính sách và quy trình rõ ràng để tạo hóa đơn, theo dõi các khoản thanh toán và theo dõi những khách hàng có khoản thanh toán quá hạn. Các công cụ tự động hóa như phần mềm lập hóa đơn và email nhắc nhở thanh toán cũng có thể giúp hợp lý hóa quy trình và nâng cao hiệu quả của quy trình.

Nhìn chung, việc quản lý hiệu quả quy trình các khoản phải thu là điều cần thiết để duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đảm bảo sự ổn định tài chính.

2. Tầm quan trọng của Quy trình kế toán công nợ phải thu

Quy trình AR liên quan đến việc quản lý các khoản thanh toán chưa thanh toán của khách hàng và đảm bảo thu nợ kịp thời. Từ việc tạo hóa đơn đến theo dõi biên lai thanh toán, quy trình này cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của công ty. Các doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào quy trình này để quản lý thanh khoản, phân bổ nguồn lực và đưa ra các quyết định tài chính chiến lược:

Quản lý dòng tiền

Việc thu các khoản thanh toán kịp thời là rất quan trọng để duy trì dòng tiền ổn định. Quy trình các khoản phải thu hiệu quả đảm bảo rằng tổ chức có quyền truy cập vào các nguồn vốn cần thiết để trang trải chi phí hoạt động, đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Phân bổ nguồn lực

Việc theo dõi và quản lý chính xác các khoản phải thu cho phép các tổ chức phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc đưa ra các quyết định sáng suốt về mức tồn kho, lịch trình sản xuất và yêu cầu về nhân sự dựa trên nguồn vốn sẵn có.

Kế hoạch tài chính

Quy trình Tài khoản phải thu cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính của một công ty. Thông tin này rất quan trọng để dự báo, lập ngân sách và đưa ra các quyết định tài chính chiến lược có tác động đến các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của công ty..

3. Các bước cụ thể trong quy trình kế toán công nợ phải thu là gì?

Như đã đề cập ở trên, các khoản phải thu đề cập đến số dư tiền mà một công ty có quyền nhận được từ những khách hàng đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ bằng tín dụng. Các bước sau bao gồm toàn bộ vòng đời của quy trình kế toán công nợ phải thu.

3.1. Bước 1: Báo giá bán hàng

Bước đầu tiên trong quy trình tài khoản phải thu liên quan đến việc tạo báo giá bán hàng phác thảo các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp, cùng với giá cả, điều khoản thanh toán và thời gian giao hàng. Nhà cung cấp chia sẻ báo giá với khách hàng để họ xem xét và chấp nhận mua hàng.

3.2. Bước 2: Đặt hàng

Sau khi khách hàng chấp nhận báo giá bán hàng và đồng ý mua, một đơn đặt hàng được tạo để xác nhận việc nhận đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng bao gồm chi tiết sản phẩm hoặc dịch vụ, chi phí đơn vị, thời gian giao hàng, điều khoản thanh toán và địa chỉ giao hàng.

3.3. Bước 3: Giao hàng

Khi đơn đặt hàng đã được xác nhận, nhà cung cấp sẽ giao các sản phẩm hoặc dịch vụ đã đặt hàng cho khách hàng. Việc giao hàng bao gồm hóa đơn và hóa đơn giao hàng, mà khách hàng xác minh tính chính xác của hàng hóa được giao.

3.4. Bước 4: Hóa đơn

Sau khi giao hàng xong, nhà cung cấp tạo hóa đơn tóm tắt tổng số tiền mà khách hàng đã trả và còn nợ. Hóa đơn bao gồm tất cả các sản phẩm và dịch vụ nhận được, và nhà cung cấp phát hành hóa đơn đó cho khách hàng để yêu cầu thanh toán.

>>> Xem thêm: Quản lý hóa đơn là gì? Quy trình quản lý hóa đơn hiệu quả

3.5. Bước 5: Thanh toán từ khách hàng

Khách hàng phải thanh toán số tiền còn nợ theo các điều khoản thanh toán được đề cập trong hóa đơn. Nhà cung cấp cần theo sát khách hàng để đảm bảo việc thanh toán được thực hiện đúng hạn.

3.6. Bước 6: Đối chiếu

Bước cuối cùng trong quy trình các khoản phải thu liên quan đến việc đối chiếu giữa nhà cung cấp và khách hàng. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào, nhà cung cấp nên thực hiện đối chiếu giữa nhà cung cấp/khách hàng để đảm bảo kế toán công nợ chính xác.

quy trình kế toán công nợ phải thu

Sơ đồ quy trình xử lý các khoản phải thu

4. Những thách thức trong quy trình hạch toán các khoản phải thu

Mặc dù quan trọng như vậy, nhưng quy trình xử lý hạch toán phải thu thường gặp nhiều khó khăn. Những thách thức này bao gồm từ việc thanh toán chậm trễ và sự khác biệt trong việc lập hóa đơn cho đến những khó khăn trong việc theo dõi số dư chưa thanh toán. Các tổ chức không chỉ phải duy trì mối quan hệ tài chính bền chặt với khách hàng mà còn phải giải quyết sự phức tạp của việc thu thanh toán kịp thời để ngăn chặn sự gián đoạn trong hoạt động của họ.

Đây là những thách thức trong Quy trình Tài khoản phải thu:

Thanh toán trễ

Việc khách hàng thanh toán chậm có thể làm gián đoạn dòng tiền của công ty và cản trở khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính kịp thời.

Sai lệch hóa đơn
Hóa đơn không chính xác hoặc không rõ ràng có thể dẫn đến tranh chấp, gây ra sự chậm trễ trong quá trình xử lý thanh toán và có thể gây tổn hại đến mối quan hệ với khách hàng.

Dư nợ thanh toán
Việc theo dõi số dư chưa thanh toán có thể trở nên phức tạp, đặc biệt đối với các công ty xử lý khối lượng giao dịch lớn. Sự phức tạp này có thể dẫn đến các tài khoản bị bỏ qua hoặc bị bỏ quên.

Sự cố liên lạc thông tin

Sự cố liên lạc giữa các bộ phận bán hàng, thanh toán và tài chính có thể dẫn đến nhầm lẫn về các điều khoản thanh toán, dẫn đến việc thu thanh toán bị chậm trễ hơn nữa.

Quan hệ khách hàng

Việc đạt được sự cân bằng giữa việc thu tiền thanh toán và duy trì mối quan hệ khách hàng tích cực có thể là một thách thức. Những nỗ lực đòi nợ quá tích cực có thể làm căng thẳng các mối quan hệ, trong khi sự khoan hồng có thể dẫn đến sự chậm trễ thanh toán kéo dài.

Quy trình thủ công

Việc dựa vào các phương pháp thủ công để tạo hóa đơn, theo dõi thanh toán và gửi lời nhắc sẽ làm tăng khả năng xảy ra lỗi và hoạt động kém hiệu quả

Trước những thách thức này, các tổ chức nhận thấy sự cần thiết phải tối ưu hóa Quy trình khoản phải thu để đạt được thành công về mặt tài chính. Sự tối ưu hóa này không chỉ giải quyết những trở ngại nêu trên mà còn tạo tiền đề cho việc cải thiện sự hài lòng của khách hàng, nâng cao kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn lực tốt hơn. Việc tích hợp công nghệ, chẳng hạn như hệ thống ERP như một giải pháp mang tính đột phá giúp hợp lý hóa quy trình và mở đường cho hiệu quả tài chính.

5. Quản lý kế toán công nợ phải thu hiệu quả hơn cùng ERP

Trong hành trình hướng tới thành công về mặt tài chính, việc khai thác tiềm năng của quá trình này thông qua việc áp dụng hệ thống ERP có thể mang lại kết quả mang tính thay đổi. Bằng cách điều hướng hiệu quả những điểm phức tạp của quy trình này, các tổ chức tự khẳng định mình không chỉ đạt được dòng tiền được cải thiện mà còn nâng cao tính linh hoạt trong hoạt động và khả năng nắm bắt các cơ hội tăng trưởng. Quy trình khoản phải thu không chỉ là một chức năng tài chính; nó là trụ cột chiến lược định hình quỹ đạo tài chính của một tổ chức. 

Trong hành trình hướng tới thành công về mặt tài chính, việc khai thác tiềm năng của quá trình này thông qua việc áp dụng hệ thống ERP có thể mang lại kết quả mang tính thay đổi. Bằng cách điều hướng sự phức tạp của quy trình này một cách hiệu quả, các tổ chức tự khẳng định mình không chỉ đạt được dòng tiền được cải thiện mà còn nâng cao tính linh hoạt trong hoạt động và khả năng nắm bắt các cơ hội tăng trưởng.

tối ưu hóa quy trình kế toán công nợ phải thu

Nhanh chóng thu hồi các khoản phải thu trong quá khứ để tối ưu hóa quy trình

Tạo hóa đơn tự động

ERP cho phép tạo hóa đơn tự động dựa trên các giao dịch và dịch vụ được cung cấp. Hóa đơn có thể được tạo tự động bằng các mẫu được xác định trước, chứa thông tin cụ thể về sản phẩm hoặc dịch vụ và điều khoản thanh toán. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu tạo hóa đơn thủ công và đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Theo dõi thanh toán theo thời gian thực

ERP cho phép theo dõi thanh toán theo thời gian thực. Sau khi khoản thanh toán được ghi lại, hệ thống sẽ cập nhật số dư tài khoản phải thu ngay lập tức. Điều này giúp hiểu rõ tình hình tài chính hiện tại và giảm thiểu rủi ro sai sót.

quy trình AR

Đưa ra phương án thanh toán để tối ưu quy trình công nợ phải thu

Thông báo nhắc nhở tự động

ERP có thể được cấu hình để tự động gửi thông báo nhắc nhở cho khách hàng về các khoản thanh toán sắp tới hoặc quá hạn. Điều này đảm bảo rằng khách hàng được thông báo kịp thời về các khoản thanh toán được yêu cầu, tối ưu hóa quy trình thu thanh toán.

Quản lý thông tin khách hàng

ERP cho phép lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng một cách có tổ chức. Điều này bao gồm lịch sử thanh toán, trạng thái tài khoản và các chi tiết liên quan khác. Có cơ sở dữ liệu khách hàng chính xác sẽ cải thiện việc quản lý các khoản phải thu.

Điều khoản thanh toán có thể tùy chỉnh

ERP cho phép tùy chỉnh các điều khoản thanh toán cho các khách hàng hoặc nhóm khách hàng khác nhau. Điều này có nghĩa là bạn có thể xác định giới hạn tín dụng, điều khoản chiết khấu và thời hạn thanh toán phù hợp với từng khách hàng cụ thể.

Báo cáo tài chính

ERP cung cấp các công cụ để tạo báo cáo tài chính liên quan đến quy trình các khoản phải thu. Bạn có thể tạo báo cáo về số dư chưa thanh toán, trạng thái thanh toán và các số liệu tài chính có liên quan khác để theo dõi hiệu suất của quy trình khoản phải thu.

Quy trình Tài khoản phải thu không chỉ là một chức năng tài chính; nó là trụ cột chiến lược định hình quỹ đạo tài chính của một tổ chức. Trong hành trình hướng tới thành công về mặt tài chính, việc khai thác tiềm năng của quá trình này thông qua việc áp dụng hệ thống ERP có thể mang lại kết quả mang tính thay đổi. Bằng cách điều hướng sự phức tạp của quá trình này một cách hiệu quả, các tổ chức tự khẳng định mình không chỉ đạt được dòng tiền được cải thiện mà còn nâng cao tính linh hoạt trong hoạt động và khả năng nắm bắt các cơ hội tăng trưởng.

6. Phần mềm quản lý quy trình công nợ Viindoo

Phần mềm kế toán Viindoo Accounting là giải pháp phần mềm mạnh mẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình kế toán công nợ phải thu. Với Viindoo Accounting, các công ty có thể dễ dàng quản lý dữ liệu khách hàng và theo dõi tình trạng thanh toán thông qua các báo cáo cũ. Phần mềm này cũng cho phép các doanh nghiệp thiết lập lời nhắc tự động và hình phạt đối với các khoản thanh toán trễ, điều này có thể cải thiện tốc độ thu nợ.

Sẵn sàng trải nghiệm một ứng dụng MIỄN PHÍ?

Miễn phí trọn đời

Người dùng không giới hạn

THỬ NGAY - Miễn phí!

5. Câu hỏi thường gặp

Các chức năng khác nhau mà bộ phận tài khoản phải thu thực hiện bao gồm:

  • Xây dựng báo cáo tài chính hàng tháng.
  • Thực hiện đối chiếu tài khoản. 
  • Tạo hóa đơn và sao kê tài khoản. 
  • Quản lý hệ thống thanh toán.

Có, các doanh nghiệp có thể thuê ngoài việc quản lý các khoản phải thu, thuê ngoài sẽ có các công ty chuyên biệt thay mặt họ xử lý các khoản thu và quản lý khách hàng đang nợ.

Các khoản phải thu đại diện cho dòng tiền vào trong tương lai và việc quản lý hiệu quả là rất quan trọng để duy trì dòng tiền lành mạnh và đảm bảo đủ vốn lưu động.

Hóa đơn phải bao gồm thông tin chi tiết của khách hàng, mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp, số tiền đến hạn, điều khoản thanh toán và thông tin liên hệ.

Tóm lại, quản lý quy trình kế toán công nợ phải thu là một phần thiết yếu để điều hành một doanh nghiệp thành công. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong hướng dẫn này, bạn có thể đảm bảo rằng quy trình các khoản phải thu của mình hiệu quả và hiệu quả, đồng thời giúp duy trì dòng tiền của bạn lành mạnh. Hãy theo dõi Viindoo để đọc thêm những nội dung thú vị tương tự nhé!

>>>> Tiếp tục với:


Các bước cụ thể trong một quy trình kế toán công nợ phải thu
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Nguyễn Vân Anh 9 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY