Phân tích bảng cân đối kế toán: Ví dụ và kỹ thuật phân tích

Phân tích bảng cân đối kế toán là nghiệp vụ mà bất cứ nhà quản trị nào cũng cần phải quan tâm để kiểm soát tình trạng tài chính của doanh nghiệp. Hãy theo dõi bài viết sau đây của Viindoo để biết thêm các khái niệm và kỹ thuật phân tích bảng cân đối kế toán chuẩn nhất nhé!

Phân tích bảng cân đối kế toán

Phân tích bảng cân đối kế toán là một phần quan trọng của phân tích tài chính

Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính thể hiện tổng hợp tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể. Bảng cân đối kế toán bao gồm thông tin về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty. Bảng cân đối kế toán là công cụ đánh giá tài chính quan trọng để kiểm tra sức khỏe tài chính của công ty và đưa ra quyết định kinh doanh hợp lý.

Cùng với báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán tạo thành nền tảng toàn diện cho báo cáo tài chính của công ty.

Đối với các cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng, điều quan trọng là phải hiểu cấu trúc của bảng cân đối kế toán, cách diễn giải và các nguyên tắc cơ bản để phân tích. Bằng cách hiểu thông tin được trình bày trong bảng cân đối kế toán, các bên liên quan sẽ có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty và đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt.

Phân tích bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính trình bày tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty

Ví dụ về bảng cân đối kế toán

Phân tích bảng cân đối kế toán

Nguồn: Walmart.

Phân tích bảng cân đối kế toán là một phần quan trọng trong quá trình đánh giá tình hình tài chính của công ty. Phân tích tỷ số tài chính là một trong các kỹ thuật được ứng dụng nhiều nhất để đánh giá được bảng cân đối kế toán. Các công thức tính toán tỷ số tài chính sẽ giúp các nhà quản trị có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình kinh doanh của công ty.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) thực sự là một trong những tỷ lệ quan trọng, đặc biệt khi nói về khả năng đảm bảo thanh toán nợ và mức độ đòn bẩy tài chính. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) được tính bằng cách chia tổng số tiền nợ của công ty cho vốn chủ sở hữu. Nếu tỷ lệ này thấp hơn 2.0 nghĩa là công ty sử dụng ít tiền vay so với vốn sở hữu thì thường được coi là tích cực vì tạo ra sự ổn định trong tình hình tài chính.

Ví dụ về Walmart cho thấy tỷ lệ D/E là 1,84. Điều này có nghĩa là công ty có 1,84 đô la nợ trên mỗi đô la giá trị vốn chủ sở hữu. Với mức tỷ lệ này, có vẻ như công ty không sử dụng quá nhiều đòn bẩy tài chính và có tình hình tài chính ổn định. Độ lớn của giá trị vốn chủ sở hữu (hơn 83.2$) cũng cho thấy Walmart có tài sản đủ lớn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

Bảng cân đối kế toán có thể cho bạn biết điều gì?

Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số chỉ số quan trọng mà doanh nghiệp cần biết trong khi phân tích bảng cân đối kế toán:

Thanh khoản (Tỷ lệ thanh khoản hiện tại)

Tỷ lệ thanh khoản thể hiện khả năng của công ty trong việc đảm bảo các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn thông qua tài sản hiện tại. Đây là một thước đo quan trọng để đánh giá khả năng thanh toán và ổn định tài chính ngắn hạn của công ty.

Tỷ lệ thanh khoản hiện tại: Tài sản hiện tại / Nợ phải trả

Để xác định tỷ lệ thanh khoản hiện tại, chúng ta cần tìm thông tin về tài sản hiện tại và nợ ngắn hạn trong bảng cân đối kế toán. Sau đó, doanh nghiệp cần tiến hành chia tổng tài sản hiện tại cho tổng nợ ngắn hạn để tính tỷ lệ. Khi tỷ lệ này vượt quá 1 hoặc gần 1, điều đó cho thấy công ty có khả năng trả nợ và duy trì hoạt động một cách ổn định. Tuy nhiên, việc đánh giá tỷ lệ này còn cần dựa trên chỉ số trung bình ngành.

Điều quan trọng cần lưu ý là tỷ lệ hiện tại cao không nhất thiết có nghĩa là một công ty lành mạnh về mặt tài chính vì lượng tiền mặt dư thừa có thể cho thấy việc sử dụng các nguồn lực không hiệu quả. Tương tự như vậy, tỷ lệ thanh toán hiện hành thấp không phải lúc nào cũng là một dấu hiệu tiêu cực vì một số ngành yêu cầu mức thanh khoản thấp hơn.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là một chỉ số quan trọng để hiểu cơ cấu tài chính của công ty. Bằng cách so sánh tổng nợ của công ty với vốn chủ sở hữu, nhà quản trị sẽ có cái nhìn về mức độ phụ thuộc vào vốn vay của doanh nghiệp để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu: Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu

Để đọc bảng cân đối kế toán, doanh nghiệp hãy tìm tổng nợ phải trả và phần vốn chủ sở hữu của cổ đông rồi chia tổng nợ phải trả cho vốn chủ sở hữu của cổ đông để có Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu. Ví dụ: nếu một công ty có khoản nợ phải trả là 500.000 đô la và 1.000.000 đô la trong vốn cổ đông thì Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu sẽ là 0,5 ($500.000/1.000.000 đô la).

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao cho thấy rằng một công ty có thể phụ thuộc vào vốn vay để tài trợ cho hoạt động của mình. Điều này có thể khiến công ty phải trả lãi suất cao hơn, khiến công ty dễ bị tổn thương hơn trước những thay đổi về lãi suất. Mặt khác, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp có thể cho thấy rằng một công ty có tình hình tài chính vững mạnh và ít phụ thuộc vào tài trợ nợ.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu


Tỷ lệ vốn chủ sở hữu là một thước đo quan trọng cho biết mức độ phụ thuộc vào vốn cổ đông của doanh nghiệp. Thông qua việc so sánh vốn chủ sở hữu với tổng tài sản, nhà quản trị có thể hiểu hơn về cách công ty sử dụng tài trợ từ cổ đông.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản

Cách tính tỷ lệ này dựa vào thông tin về vốn chủ sở hữu và tổng tài sản từ bảng cân đối kế toán. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu càng cao, cho thấy công ty ít phụ thuộc vào vốn vay và có tài chính ổn định hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ này cần được xem xét kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra đánh giá chính xác hơn về tình hình tài chính của công ty.

Để đọc bảng cân đối kế toán cho tỷ lệ vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp hãy tìm các số liệu về vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của cổ đông rồi chia cái trước cho cái sau. Tỷ lệ kết quả sẽ cho biết bao nhiêu tài sản của công ty được tài trợ thông qua vốn cổ đông. Tỷ lệ cao hơn thường được coi là thuận lợi hơn vì điều đó cho thấy rủi ro mất khả năng thanh toán thấp hơn và ổn định hơn trong dài hạn.

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Chỉ số ROE đánh giá khả năng công ty tạo lợi nhuận dựa trên vốn chủ sở hữu. Bằng cách so sánh thu nhập ròng với vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp sẽ có cái nhìn cụ thể hơn về hiệu suất tài chính và khả năng sinh lời của công ty.​

ROE = Thu Nhập Ròng / Vốn Chủ Sở Hữu của Cổ Đông

Để đọc bảng cân đối kế toán và tính toán ROE, bạn cần xác định thu nhập ròng của công ty và vốn cổ đông trung bình từ bảng cân đối kế toán.

Thu nhập ròng có thể được tìm thấy trong phần "Báo cáo thu nhập" của bảng cân đối kế toán. Trong khi vốn cổ đông trung bình có thể được tính bằng cách cộng vốn cổ đông đầu và cuối trong một khoảng thời gian nhất định rồi chia cho hai.

Chỉ số ROE được tính bằng cách chia thu nhập ròng cho vốn chủ sở hữu. ROE cao cho thấy công ty có khả năng sinh lời tốt hơn và khả năng quản lý hiệu quả hơn vốn đầu tư của cổ đông. Còn ROE thấp hơn sẽ cho thấy rằng công ty không tạo ra nhiều lợi nhuận so với số vốn cổ đông đã đầu tư.

Tỷ lệ vòng quay tài sản cố định (Asset Turnover Ratio)

Asset Turnover Ratio là một thước đo tài chính được sử dụng để đo lường mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng tài sản cố định của mình để tạo ra doanh thu. Bằng cách chia doanh thu thuần cho giá trị tài sản cố định, nhà quản trị sẽ có cái nhìn về hiệu suất kinh doanh và tài sản của công ty.

Tỷ Lệ Vòng Quay Tài Sản Cố Định: Doanh Thu Thuần / Tài Sản Cố Định

Tỷ lệ vòng quay vốn lưu động là một tỷ lệ tài chính giúp các nhà đầu tư và nhà phân tích đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động của công ty.

Để tính tỷ lệ này, doanh nghiệp hãy chia doanh thu thuần cho vốn lưu động bình quân của công ty. Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ công ty quản lý vốn lưu động càng hiệu quả.

Tỷ lệ cao cho thấy công ty đang tạo ra một lượng doanh thu đáng kể với mức đầu tư tối thiểu vào vốn lưu động. Mặt khác, một tỷ lệ thấp cho thấy rằng công ty không sử dụng hiệu quả vốn lưu động của mình để tạo ra doanh thu. Doanh nghiệp hãy liệt kê các tài sản cố định của công ty và các giá trị tương ứng của chúng. Sau đó, doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin này để tính Tỷ lệ vòng quay tài sản cố định và phân tích xem công ty có đang sử dụng hiệu quả tài sản cố định của mình để tạo doanh thu hay không. Tỷ lệ cao cho thấy công ty đang tạo ra doanh thu đáng kể từ tài sản cố định của mình, trong khi tỷ lệ thấp có thể sẽ cho thấy công ty cần cải thiện các chiến lược quản lý tài sản của mình.

>>>> Xem Chi Tiết: Tài sản cố định là gì? Định nghĩa, Ví dụ, Cách tính, Đặc điểm

Hệ số quay vòng vốn lưu động

Tỷ lệ quay vòng vốn lưu động là một tỷ lệ tài chính giúp các nhà đầu tư và nhà phân tích đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động của một công ty.

Để tính tỷ lệ này, hãy chia doanh thu thuần cho vốn lưu động bình quân của công ty. Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ công ty quản lý vốn lưu động càng hiệu quả.

Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần/Vốn lưu động

Tỷ lệ cao cho thấy công ty đang tạo ra một lượng doanh thu đáng kể với mức đầu tư tối thiểu vào vốn lưu động. Mặt khác, một tỷ lệ thấp cho thấy rằng công ty không sử dụng hiệu quả vốn lưu động của mình để tạo ra doanh thu.

Bằng cách kiểm tra các tỷ lệ tài chính này và so sánh chúng với các tiêu chuẩn ngành và xu hướng lịch sử, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện hơn về tình hình tài chính của công ty, xác định các rủi ro tiềm ẩn và đánh giá triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty. Phân tích này cũng có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về việc mua, nắm giữ hoặc bán cổ phiếu của công ty.​

Phân tích bảng cân đối kế toán

Các loại tỷ số tài chính: tỷ số thanh khoản, tỷ số khả năng thanh toán, tỷ số sức mạnh tài chính, tỷ số hoạt động

Kỹ thuật phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều dọc và chiều ngang

Khi tiến hành phân tích bảng cân đối kế toán, các nhà đầu tư thường sử dụng hai kỹ thuật quan trọng: theo chiều dọc và chiều ngang. Cả hai phương pháp này giúp hiểu rõ hơn về cấu trúc tài chính của công ty và phát hiện các xu hướng và sự biến đổi quan trọng.

Phân tích bảng cân đối theo chiều dọc liên quan đến việc tính toán tỷ lệ của từng khoản trong bảng cân đối kế toán so với một con số cơ sở, thường là tổng tài sản. Bằng cách biểu thị các khoản dưới dạng phần trăm của tổng tài sản, phân tích theo chiều dọc giúp so sánh dễ dàng các báo cáo tài chính theo thời gian và giữa các công ty khác nhau.

Phân tích bảng cân đối theo chiều ngang liên quan đến việc so sánh dữ liệu tài chính trong một khoảng thời gian nhất định, thường là qua các năm. Bằng cách xem xét sự thay đổi của các khoản trong bảng cân đối kế toán, phân tích theo chiều ngang giúp các nhà đầu tư xác định được các xu hướng cùng điểm mạnh cũng như điểm yếu tiềm ẩn trong tình hình tài chính của công ty.

Cả hai kỹ thuật đều có ưu điểm và hạn chế riêng. Phân tích theo chiều dọc giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, phương pháp này không tiết lộ những thay đổi theo thời gian. Trong khi đó, phân tích theo chiều ngang cho phép so sánh dữ liệu tài chính theo thời gian, giúp xác định các xu hướng và biểu đồ quan trọng. Nhược điểm là phương pháp không cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc tài chính và thành phần của bảng cân đối kế toán.

Để có cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về tình hình tài chính của một công ty, việc kết hợp cả hai kỹ thuật là lựa chọn cần thiết. Việc sử dụng cả 2 kỹ thuật này sẽ giúp người đầu tư và nhà phân tích có thể có cái nhìn chi tiết, toàn diện hơn về cấu trúc, xu hướng biến đổi trong bảng cân đối kế toán và đưa ra quyết định chính xác nhất.

Phân tích bảng cân đối kế toán

Phân tích theo chiều dọc và chiều ngang là hai kỹ thuật thường được sử dụng để phân tích bảng cân đối kế toán

Phần mềm kế toán Viindoo: Bài toán được giải quyết dễ dàng và hiệu quả hơn

Phần mềm kế toán đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho quá trình phân tích bảng cân đối kế toán trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Dưới đây là một số cách mà phần mềm kế toán hỗ trợ và tối ưu hóa quá trình này:

Đầu tiên, phần mềm kế toán có khả năng tự động hóa quá trình tạo bảng cân đối kế toán bằng cách tổng hợp tất cả thông tin tài chính liên quan và hiển thị chúng dưới định dạng chuẩn. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm nguy cơ sai sót trong quá trình tạo bảng cân đối mà thông thường có thể xảy ra khi thực hiện thủ công.

Thứ hai, phần lớn phần mềm hiện nay cung cấp nhiều công cụ và tính năng hỗ trợ quá trình phân tích bảng cân đối kế toán trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, phần mềm kế toán có thể cung cấp các tỷ lệ tài chính và các chỉ số hiệu suất chính (KPI) để đánh giá tình hình tài chính của công ty. Ngoài ra, nhiều phần mềm còn cung cấp tính năng phân tích xu hướng, giúp so sánh bảng cân đối kế toán qua các kỳ kinh doanh khác nhau.

Cuối cùng, phần mềm sẽ tạo điều kiện cho cộng tác và chia sẻ dữ liệu giữa các người dùng khác nhau như kế toán viên, kiểm toán viên và chủ doanh nghiệp. Điều này giúp việc thu thập và phân tích thông tin tài chính trở nên dễ dàng hơn và đảm bảo tính nhất quán trong quá trình lập báo cáo.

Viindoo là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp nổi tiếng với các phân hệ kế toán và tài chính. Phần mềm này giúp việc phân tích bảng cân đối kế toán trở nên dễ dàng hơn. Viindoo tuyên bố cung cấp nhiều loại báo cáo tài chính khác nhau, bao gồm bảng cân đối kế toán, thu nhập và lưu chuyển tiền tệ.

Tuy nhiên, hiệu quả của phần mềm sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phức tạp của doanh nghiệp, kiến thức của người dùng về nguyên tắc kế toán và tính năng cụ thể được cung cấp. Trước khi đưa ra quyết định mua, việc nghiên cứu và đánh giá cẩn thận về phần mềm kế toán là rất quan trọng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu kế toán và yêu cầu báo cáo tài chính của doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Phân tích bảng cân đối kế toán

Phần mềm có thể làm cho quá trình phân tích bảng cân đối kế toán hiệu quả hơn

Hiểu được ý nghĩa của việc phân tích bảng cân đối kế toán là một bước quan trọng để giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của tổ chức. Nếu quý doanh nghiệp quan tâm về việc ứng dụng công nghệ trong việc phân tích chỉ số tài chính, hãy liên hệ với​ Viindoo qua hotline +84 225 730 9838 để được tư vấn tận tình.

Đọc Thêm Các Thông Tin Hữu Ích Khác:

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để bạn phân tích một bảng cân đối kế toán?

Bảng cân đối kế toán của một công ty có thể được đánh giá bằng ba loại thước đo chất lượng đầu tư chính: vốn lưu động hoặc thanh khoản ngắn hạn, hiệu suất tài sản và cơ cấu vốn hóa.

Bảng cân đối kế toán của một công ty lành mạnh thường thể hiện tính thanh khoản cao với tỷ lệ hiện tại cao hơn và mức nợ có thể quản lý được phản ánh trong tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp hơn, cho thấy sự cân bằng giữa nợ và vốn chủ sở hữu. Nó cũng cho thấy lợi nhuận giữ lại dương và phần vốn chủ sở hữu ngày càng tăng, thể hiện khả năng sinh lời và ổn định tài chính theo thời gian.

Phân tích bảng cân đối kế toán: Ví dụ và kỹ thuật phân tích
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Hà Trung Đức 22 tháng 3, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY