Mortgage payable là gì? Cách hạch toán Thế chấp phải trả

Định nghĩa mortgage payable là gì ? Trong bài viết này, cùng Viindoo tìm hiểu về khoản thế chấp phải trả và cách hạch toán trên bảng cân đối kế toán.

1. Mortgage payable là gì?

Mortgage payable có nghĩa là thế chấp phải trả. Đây là một loại nợ dài hạn được sử dụng mua bất động sản hoặc các tài sản khác. Người đi vay (còn được gọi là bên thế chấp) đồng ý thực hiện các khoản thanh toán định kỳ trong một khoảng thời gian nhất định, thường kèm theo lãi suất, cho đến khi khoản vay được hoàn trả đầy đủ. Người cho vay (còn được gọi là người thế chấp) sử dụng bất động sản hoặc tài sản làm tài sản thế chấp cho khoản vay.

Trên bảng cân đối kế toán, khoản thế chấp phải trả được thể hiện bằng số tiền mà một công ty đang nợ để vay thế chấp. Khoản nợ này thường là dài hạn, và được thanh toán theo nhiều kỳ.

Mortgage payable là gì

Mortgage payable là gì?

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khoản mortgage payable trên bảng cân đối kế toán

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến khoản thế chấp phải trả, bao gồm:

 • Lãi suất: Lãi suất đối với khoản thế chấp phải trả ảnh hưởng đến số tiền lãi mà công ty phải trả trong suốt thời hạn của khoản vay. 
 • Giá trị tài sản: Giá trị của bất động sản hoặc tài sản mà công ty mua bằng khoản thế chấp phải trả ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán. Giá trị càng cao, khoản thế chấp phải trả càng cao.
 • Điều kiện kinh tế: Các điều kiện kinh tế như lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và lãi suất có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của công ty, dẫn đến các khoản phải trả thế chấp cao hơn.
 • Lịch trả nợ: Lịch trả nợ đối với khoản thế chấp phải trả ảnh hưởng đến số tiền gốc và lãi mà công ty phải trả mỗi kỳ. Lịch trình trả nợ dài hơn có thể dẫn đến các tài khoản phải trả thế chấp cao hơn.
Mortgage payable là gì

Một số yếu tố ảnh hưởng Mortgage payable là gì?

3. Làm thế nào để ghi mortgage payable trên bảng cân đối kế toán?

Để ghi lại khoản thế chấp phải trả trên bảng cân đối kế toán, trước tiên công ty phải xác định tổng số tiền của khoản vay thế chấp. Điều này sẽ bao gồm số tiền gốc của khoản vay cũng như bất kỳ khoản lãi nào đã tích lũy. Công ty sau đó sẽ cần phải xác định thời hạn của khoản vay và lãi suất.

Khi các điều khoản của thế chấp đã được thiết lập, các mục kế toán có thể được thực hiện để ghi lại khoản thế chấp phải trả trên bảng cân đối kế toán. Mục ban đầu sẽ là một khoản ghi nợ vào tài khoản tài sản, chẳng hạn như "Bất động sản, Nhà máy và Thiết bị" cho số lượng bất động sản hoặc tài sản được mua. Số tiền này sẽ được cân bằng bằng một khoản ghi có vào tài khoản trách nhiệm pháp lý "Các khoản phải trả thế chấp".

Khi các khoản thanh toán được thực hiện đối với khoản thế chấp, công ty sẽ cần ghi giảm khoản thế chấp phải trả trên bảng cân đối kế toán. Mỗi khoản thanh toán được thực hiện sẽ liên quan đến việc ghi nợ vào tài khoản "Phải trả thế chấp" và ghi có vào tài khoản "Tiền mặt", phản ánh việc giảm trách nhiệm pháp lý và việc sử dụng tiền mặt để thực hiện thanh toán.

Mortgage payable là gì

Cách ghi thế chấp phải trả trên bảng cân đối kế toán của công ty

3.1 Ví dụ về khoảng thế chấp phải trả của Công ty

Tập đoàn ABC quyết định mua một tòa nhà văn phòng mới với giá 1 triệu đô la và vay thế chấp với thời hạn trả 10 năm và lãi suất 5%. Khoản thanh toán thế chấp hàng tháng là $10,610.

Tại thời điểm mua, bảng cân đối kế toán của Công ty ABC sẽ phản ánh như sau:

 • Tòa nhà văn phòng (Tài sản) = $1.000.000
 • Thế chấp phải trả (Trách nhiệm pháp lý) = $1.000.000

Mỗi tháng, khi Công ty ABC thực hiện thanh toán thế chấp, các giao dịch sau sẽ xảy ra:

 • Tiền mặt (Tài sản) = -$10,610
 • Chi phí lãi vay (Chi phí) = $4.167
 • Thế chấp phải trả (Trách nhiệm pháp lý) = -$6,443

Khi Tập đoàn ABC tiếp tục thanh toán khoản vay thế chấp, số dư thế chấp phải trả trên bảng cân đối kế toán giảm mỗi tháng. Sau 5 năm, bảng cân đối kế toán sẽ được thể hiện như thế này:

 • Tòa nhà văn phòng (Tài sản) = $1.000.000
 • Khấu hao lũy kế (Tài sản) = -$250.000
 • Thế chấp phải trả (Trách nhiệm pháp lý) = $614,360

4.Tầm quan trọng của mortgage payable là gì?

Dưới đây là một số lý do chính tại sao khoản này lại quan trọng với doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư:

Mortgage payable là gì

Tại sao điều quan trọng là phải hiểu thế chấp phải trả trên bảng cân đối kế toán

4.1 Phản ánh tình hình quản lý công nợ của Công ty

Khoản thế chấp cao phải trả theo thời gian có thể cho thấy rằng công ty đang vay một khoản nợ đáng kể để tài trợ cho hoạt động của mình. Đây có thể là một nguyên nhân gây lo ngại nếu công ty không tạo ra đủ doanh thu để trang trải các nghĩa vụ nợ của mình. Mặt khác, tài khoản mortgage payable thấp có thể cho thấy công ty đang quản lý nợ một cách có trách nhiệm, đây có thể là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư.

4.2 Tác động đến chỉ số tín dụng

Khoản thế chấp phải trả cũng có thể ảnh hưởng đến các chỉ số tín dụng của công ty. Mức nợ cao có thể khiến những người cho vay ngần ngại cho họ vay thêm tiền, vì nó có thể được coi là rủi ro cao. Một khoản thế chấp phải trả thấp có thể được coi là một khoản đầu tư an toàn hơn và có thể dẫn đến các điều khoản cho vay thuận lợi. Do đó, các công ty cần duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh và quản lý nghĩa vụ nợ của mình một cách hiệu quả.

4.3 Thể hiện Tình hình Tài chính của Công ty

Các khoản thế chấp phải trả là một yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư và các bên liên quan xem xét khi đánh giá tình hình tài chính của một công ty. Khoản thế chấp phải trả cao có thể báo hiệu rằng công ty đang gặp khó khăn về tài chính, trong khi bảng cân đối kế toán thấp có thể cho thấy tình hình tài chính vững mạnh. Điều này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty và danh tiếng chung trên thị trường.

Mortgage payable là gì

Khoản thế chấp phải trả trên bảng cân đối kế toán có thể phản ánh tình hình tài chính của công ty

5. Câu hỏi thường gặp

Tái cấp vốn cho khoản thế chấp có nghĩa là vay một khoản vay mới để trả hết khoản thế chấp hiện có. Khoản vay mới sẽ xuất hiện dưới dạng nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán, trong khi tài khoản phải trả thế chấp cũ sẽ được giảm hoặc loại bỏ.

Có, một số khoản vay thế chấp có thể được trả trước mà không bị phạt. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải kiểm tra trước với người cho vay để tránh bất kỳ khoản phí hoặc hình phạt nào.

Khoản thế chấp phải trả trên bảng cân đối kế toán được coi là khoản nợ dài hạn vì thời hạn trả nợ thường trên một năm.

Bài viết trên, Viindoo đã nêu định nghĩa "Mortage Payable là gì?" và cách hạch toán trên bảng cân đối kê toán. Hy vọng bài viết này đã phần nào giúp doanh nghiệp, các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về khoản này.

>>>> Tiếp tục Với:

Mortgage payable là gì? Cách hạch toán Thế chấp phải trả
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Trịnh Thị Ngọc Anh 7 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY