Baseline trong quản lý dự án là gì? Hướng dẫn từng bước

Baseline trong quản lý dự án là gì? Đây là một công cụ giúp đảm bảo một dự án chạy trơn tru. Người quản lý dự án có thể căn cứ vào đường cơ sở để đánh giá hiệu suất của dự án theo thời gian. Trong bài viết này của Viindoo, hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về công cụ quản lý dự án này, lợi ích của nó đối với việc quản lý dự án và cách tạo ra nó một cách hiệu quả.

Đường cơ sở trong Quản lý dự án là gì?

Đường cơ sở là điểm tham chiếu mà người quản lý dự án sử dụng để theo dõi tiến độ và đo lường hiệu suất trong suốt vòng đời dự án. Nó thể hiện kế hoạch ban đầu, tiến độ, ngân sách và phạm vi của một dự án, đóng vai trò là tiêu chuẩn để đo lường tiến độ thực tế. Về bản chất, đường cơ sở xác định mục tiêu của dự án là đạt được gì và làm thế nào để đạt được mục tiêu đó.

Đường cơ sở là một công cụ thiết yếu mà các nhà quản lý dự án sử dụng để theo dõi tiến độ và xác định bất kỳ sự khác biệt nào so với kế hoạch ban đầu. Bằng cách so sánh hiệu suất thực tế với đường cơ sở, người quản lý dự án có thể xác định các khu vực mà dự án đang đi chệch khỏi kế hoạch và thực hiện hành động khắc phục để đưa nó trở lại đúng hướng. Ví dụ, nếu dự án bị chậm tiến độ, người quản lý dự án có thể phân tích nguyên nhân của sự chậm trễ và xây dựng kế hoạch phục hồi để đưa dự án trở lại đúng tiến độ.

Baseline trong quản lý dự án là gì

Đường cơ sở trong quản lý dự án là gì

Trong quản lý dự án, có một số loại đường cơ sở mà người quản lý dự án sử dụng để giám sát các khía cạnh khác nhau của dự án. Chúng bao gồm:

  • Đường cơ sở lịch trình - Đường cơ sở này xác định thời gian biểu của dự án và vạch ra thời điểm mỗi nhiệm vụ hoặc hoạt động phải được hoàn thành.
  • Đường cơ sở chi phí - Đường cơ sở này vạch ra ngân sách của dự án và ước tính mỗi nhiệm vụ hoặc hoạt động sẽ có chi phí là bao nhiêu.
  • Đường cơ sở phạm vi - Đường cơ sở này xác định phạm vi của dự án và phác thảo các sản phẩm, mục tiêu và yêu cầu của dự án.
  • Đường cơ sở hiệu suất - Đường cơ sở này phác thảo các số liệu về hiệu suất của dự án, chẳng hạn như tiêu chuẩn chất lượng, năng suất và hiệu quả.
Điều quan trọng là các nhà quản lý dự án nên biết Baseline trong quản lý dự án là gì

Điều quan trọng là các nhà quản lý dự án nên biết cơ sở trong quản lý dự án là gì

>>>> Xem Thêm: Quản lý dự án là gì và tầm quan trọng của nó đối với doanh nghiệp?

Lợi ích của việc sử dụng đường cơ sở

Trong phần này, Viindoo cung cấp những lợi ích của việc sử dụng đường cơ sở trong quản lý dự án, bao gồm cải thiện giám sát, kiểm soát tốt hơn, giao tiếp hiệu quả và cải thiện quá trình ra quyết định.

Điều cần thiết là phải biết Baseline trong quản lý dự án là gì

Cần biết lợi ích của đường cơ sở trong quản lý dự án

>>>> Xem Thêm: 8 Phần mềm quản lý dự án tốt nhất cho Doanh nghiệp 

Giám sát được cải thiện

Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng đường cơ sở trong quản lý dự án là giám sát được cải thiện. Đường cơ sở cung cấp một điểm tham chiếu để theo dõi tiến trình và xác định bất kỳ sai lệch nào so với kế hoạch ban đầu. Bằng cách so sánh hiệu suất thực tế với đường cơ sở, người quản lý dự án có thể nhanh chóng phát hiện bất kỳ sự khác biệt nào và thực hiện hành động khắc phục trước khi chúng leo thang thành các vấn đề lớn hơn. Khi có sẵn đường cơ sở, người quản lý dự án có thể theo dõi tiến độ của dự án một cách chính xác và đảm bảo rằng dự án luôn đi đúng hướng.

>>>> Không thể bỏ lỡ: Giải thích chi tiết về Quản lý phạm vi dự án

Kiểm soát tốt hơn

Một ưu điểm khác của việc sử dụng đường cơ sở trong quản lý dự án là khả năng kiểm soát tốt hơn. Đường cơ sở cung cấp một khuôn khổ để quản lý hiệu suất, ngân sách và lịch trình của dự án, cho phép người quản lý dự án thực hiện kiểm soát tốt hơn đối với kết quả của dự án. Bằng cách đặt ra các mục tiêu và mục tiêu rõ ràng, thiết lập các mốc thời gian và ngân sách cũng như theo dõi tiến độ so với đường cơ sở, các nhà quản lý dự án có thể đảm bảo rằng dự án đang đi đúng hướng và có hành động nếu nó đi chệch khỏi kế hoạch. Người quản lý dự án có thể tích hợp bằng cách sử dụng phần mềm quản lý công việc nhằm phát huy tối đa hiệu quả của công tác quản lý dự án.

Giao tiếp hiệu quả

Giao tiếp hiệu quả là rất quan trọng đối với sự thành công của dự án và đường cơ sở có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho nó. Đường cơ sở đóng vai trò là điểm tham chiếu chung cho tất cả các bên liên quan tham gia vào dự án, cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về mục đích và mục tiêu của dự án. Bằng cách truyền đạt cơ sở cho tất cả các bên liên quan, người quản lý dự án có thể đảm bảo rằng mọi người đều ở trên cùng một trang và hiểu những gì được mong đợi ở họ. Điều này thúc đẩy giao tiếp và cộng tác hiệu quả, nâng cao cơ hội thành công của dự án.

Baseline trong quản lý dự án là gì

Đường cơ sở tạo điều kiện giao tiếp tốt hơn

Cải thiện việc ra quyết định

Cuối cùng, sử dụng đường cơ sở trong quản lý dự án cho phép người quản lý dự án đưa ra quyết định sáng suốt. Đường cơ sở cung cấp cho người quản lý dự án hiểu rõ hơn về hiệu suất dự án, cho phép họ xác định các vấn đề tiềm ẩn và thực hiện hành động khắc phục trước khi chúng leo thang thành các vấn đề lớn hơn. Bằng cách hiểu rõ về tiến độ của dự án và bất kỳ sai lệch nào so với đường cơ sở, người quản lý dự án có thể đưa ra các quyết định sáng suốt giúp đảm bảo thành công của dự án.

Các bước tạo đường cơ sở hiệu quả trong quản lý dự án

Tạo đường cơ sở có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức, nhưng bằng cách tuân theo quy trình từng bước, người quản lý dự án có thể đảm bảo rằng đường cơ sở của họ là toàn diện và chính xác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phác thảo các bước để tạo đường cơ sở trong quản lý dự án.

Baseline trong quản lý dự án là gì và tại sao nó lại quan trọng

Hướng dẫn từng bước để tạo đường cơ sở trong quản lý dự án

Bước 1: Xác định phạm vi dự án

Bước đầu tiên trong việc tạo đường cơ sở là xác định phạm vi dự án. Điều này liên quan đến việc xác định các mục tiêu, sản phẩm, thời gian và ngân sách của dự án. Bằng cách xác định phạm vi dự án, người quản lý dự án có thể xác định những gì cần được đưa vào đường cơ sở và đảm bảo rằng nó phản ánh chính xác các mục tiêu của dự án.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch dự án

Khi phạm vi dự án đã được xác định, bước tiếp theo là phát triển một kế hoạch dự án. Kế hoạch dự án nên bao gồm phân tích chi tiết các nhiệm vụ, thời gian và ngân sách. Nó cũng nên xác định bất kỳ rủi ro, phụ thuộc và ràng buộc nào có thể ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Bằng cách phát triển một kế hoạch dự án toàn diện, các nhà quản lý dự án có thể đảm bảo rằng đường cơ sở phản ánh chính xác mục đích và mục tiêu của dự án.

Bước 3: Thiết lập Baseline

Với kế hoạch dự án tại chỗ, bước tiếp theo là thiết lập đường cơ sở. Đường cơ sở nên bao gồm kế hoạch dự án ban đầu, đóng vai trò là điểm tham chiếu để theo dõi tiến độ và đo lường hiệu suất. Nó cũng nên bao gồm các mốc thời gian, ngân sách và sản phẩm của dự án. Bằng cách thiết lập đường cơ sở, người quản lý dự án có thể theo dõi tiến trình của dự án và phát hiện bất kỳ sai lệch nào so với kế hoạch ban đầu.

Bước 4: Thông báo Đường cơ sở cho các bên liên quan

Khi đường cơ sở đã được thiết lập, bước tiếp theo là truyền đạt nó tới tất cả các bên liên quan tham gia vào dự án. Điều này bao gồm các thành viên trong nhóm, khách hàng và các bên liên quan khác, những người có thể bị ảnh hưởng bởi kết quả của dự án. Bằng cách truyền đạt đường cơ sở, người quản lý dự án có thể đảm bảo rằng mọi người đều ở trên cùng một trang và hiểu những gì được mong đợi ở họ.

Bước 5: Theo dõi và cập nhật Baseline

Cuối cùng, các nhà quản lý dự án phải theo dõi và cập nhật đường cơ sở thường xuyên. Điều này liên quan đến việc theo dõi tiến độ so với đường cơ sở, xác định mọi sai lệch và thực hiện hành động khắc phục nếu cần. Nó cũng liên quan đến việc cập nhật đường cơ sở khi dự án tiến triển, phản ánh bất kỳ thay đổi nào đối với phạm vi, thời gian hoặc ngân sách của dự án. Bằng cách theo dõi và cập nhật đường cơ sở thường xuyên, người quản lý dự án có thể đảm bảo rằng nó vẫn phản ánh chính xác các mục đích và mục tiêu của dự án.

Baseline trong quản lý dự án là gì và nó giúp quản lý dự án như thế nào

Người quản lý dự án có thể tạo đường cơ sở một cách hiệu quả để quản lý dự án tốt hơn

Tóm lại, Baseline trong quản lý dự án là gì ? Đường cơ sở là một công cụ quan trọng để quản lý dự án. Bằng cách thiết lập và sử dụng đường cơ sở, người quản lý dự án có thể đảm bảo rằng dự án của họ chạy trơn tru và đạt được mục tiêu trong giới hạn ngân sách và tiến độ. Hi vọng bài viết này của Viindoo đã cung cấp cho độc giả những hiểu biết về công cụ quản lý dự án hiệu quả này.

Tiếp tục với:


Baseline trong quản lý dự án là gì? Hướng dẫn từng bước
Viindoo Technology Joint Stock Company, Trịnh Thị Ngọc Anh 22 tháng 3, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Kế toán chi phí sản xuất: Định nghĩa, Hướng dẫn và Thực tiễn Tốt nhất