Kế toán chi phí và tầm quan trọng trong kinh doanh

Kế toán chi phí có vai trò quan trọng trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm, tầm quan trọng, cách quản lý kế toán chi phí. Khi nắm rõ được cách sử dụng của phần mềm kế toán chi phí, các doanh nghiệp có thể tận cải thiện hiệu suất kinh doanh, phân bổ tài nguyên một cách hợp lý và đặt nền móng cho sự phát triển bền vững.

>>>> Xem Thêm Về Viindoo Accounting

Cost Accounting and Its Significance in Business Management

Kế toán chi phí là gì? Mục tiêu của kế toán chi phí

Kế toán chi phí là một lĩnh vực trong lĩnh vực kế toán. Lĩnh vực kế toán này tập trung vào việc ghi chép, phân tích và quản lý các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Mục tiêu chính của kế toán chi phí là cung cấp thông tin chi tiết về các chi phí trong quá trình sản xuất, giúp tổ chức đưa ra quyết định phù hợp và kiểm soát chi phí một cách hiệu quả.

Kế toán chi phí có tác động đến chiến lược kinh doanh

Việc hiểu rõ về chi phí sản xuất và quản lý chi phí một cách hiệu quả giúp doanh nghiệp đạt được sự thành công bền vững trong kinh doanh. Trong quá trình quản lý kinh doanh, kế toán chi phí đặt ra các mục tiêu quan trọng sau:

 • Xác định chi phí: Mục tiêu hàng đầu của kế toán chi phí là xác định chính xác chi phí liên quan đến việc sản xuất hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ. Công việc này bao gồm việc theo dõi cả các chi phí trực tiếp (vật liệu, lao động…) và chi phí gián tiếp (như chi phí chung) liên quan đến quá trình sản xuất.
 • Kiểm soát chi phí: Kế toán chi phí giúp doanh nghiệp xác định sự biến đổi và sai lệch trong chi phí so với ngân sách hoặc tiêu chuẩn đã đặt ra. Bằng cách phân tích những khác biệt này, doanh nghiệp có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát chi phí và ngăn ngừa sự lãng phí.
 • Phân tích lợi nhuận: Kế toán chi phí giúp doanh nghiệp phân tích chi tiết về lợi nhuận từ các sản phẩm, dịch vụ, dự án hoặc bộ phận khác nhau. Điều này giúp doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực có lợi nhuận cao và đưa ra quyết định hợp lý về phân bổ nguồn lực.
 • Quyết định về giá: Hiểu rõ về các loại chi phí giúp doanh nghiệp thiết lập giá sản phẩm hoặc dịch vụ một cách thích hợp. Kế toán chi phí đảm bảo rằng giá thành phẩm đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan mà vẫn giữ được tính cạnh tranh trên thị trường.
 • Hỗ trợ việc ra quyết định: Kế toán chi phí cung cấp thông tin về chi phí chính xác, giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định phù hợp về sản xuất, gia công, phân bổ nguồn lực và ngừng sản phẩm hoặc dịch vụ không hiệu quả.
 • Đánh giá hiệu suất: Kế toán chi phí hỗ trợ việc đánh giá hiệu suất của các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp dựa trên doanh thu chi phí đạt được. Thông tin này giúp doanh nghiệp xác định các lĩnh vực cần cải thiện và ghi nhận những thành tựu đáng kể.
 • Lập ngân sách và lập kế hoạch : Để xây dựng ngân sách và kế hoạch hiệu quả, doanh nghiệp cần có hiểu biết sâu rộng về chi phí. Kế toán chi phí cung cấp những thông tin quan trọng để doanh nghiệp thiết lập ngân sách thực tế và xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.
 • Định giá hàng tồn kho: Kế toán chi phí hỗ trợ việc xác định giá trị của hàng tồn kho hiện tại, ảnh hưởng đến báo cáo tài chính và nghĩa vụ thuế. Bên cạnh đó, các phương pháp tính toán chi phí khác như FIFO hoặc LIFO có thể được sử dụng để xác định giá trị hàng tồn kho.
 • Phân bổ nguồn lực: Thông qua việc phân tích chi phí và lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh, kế toán chi phí giúp doanh nghiệp phân bổ nguồn lực một cách tối ưu và điều chỉnh nhân sự để phù hợp với mục tiêu chiến lược.
 • Cải tiến liên tục: Kế toán chi phí là cơ sở cho quá trình cải tiến liên tục, bằng cách xác định những lĩnh vực không hiệu quả hoặc lãng phí. Điều này cũng thúc đẩy doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình và tăng hiệu suất kinh doanh tổng thể.

Lợi ích của kế toán chi phí trong doanh nghiệp

Kế toán chi phí là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp hiểu, quản lý và tối ưu hóa chi phí. Từ đó, doanh nghiệp có thể cải thiện tình hình tài chính, đưa ra quyết định chiến lược tốt hơn và cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường. Cụ thể, các lợi ích của kế toán chi phí có thể kể đến như:

Ra quyết định phù hợp

Việc hiểu rõ về chi phí sản xuất giúp doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định thông minh về giá cả, cách cung cấp sản phẩm và phân bổ tài nguyên. Khi có thông tin chi tiết về chi phí, ban lãnh đạo có thể đánh giá khả năng lợi nhuận của các kế hoạch và lựa chọn kế hoạch tốt nhất để thực hiện.

woman placing sticky notes on wall
yellow and blue labeled book

Chiến lược giá

Chi phí để sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành của sản phẩm. Khi doanh nghiệp đặt giá quá thấp, có thể dẫn đến việc mất tiền, nhưng nếu đặt giá quá cao, khách hàng có thể không mua sản phẩm hoặc dịch vụ của đơn vị. Do đó, việc hiểu rõ về chi phí giúp doanh nghiệp điều chỉnh giá cả một cách hợp lý, đảm bảo sự cân bằng giữa việc doanh thu và cạnh tranh hiệu quả.

Tối đa hóa lợi nhuận

Quản lý chi phí một cách thông minh sẽ giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận bằng cách cắt giảm những chi phí không cần thiết. Điều này giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội tiết kiệm tiền và giảm lãng phí, tối đa hóa lợi nhuận.

Profit Maximization

Năng lực cạnh tranh

Trong môi trường cạnh tranh, việc duy trì mức giá hợp lý mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ là rất quan trọng.

Quản lý chi phí hiệu quả giúp doanh nghiệp duy trì sự cạnh tranh mà vẫn đảm bảo được lợi nhuận.

Phân bổ nguồn lực phù hợp

Bằng cách quản lý chi phí một cách thông minh, doanh nghiệp có thể sử dụng lao động và nguyên vật liệu một cách hiệu quả hơn.

Điều này giúp doanh nghiệp ngăn chặn việc phân bổ quá nhiều tài nguyên cho các hoạt động không sinh lợi và đảm bảo tài nguyên được sử dụng tối ưu.


Budgeting and Planning

Lập ngân sách và lập kế hoạch

Thông tin chi phí chính xác là điều cần thiết để tạo ra kế hoạch ngân sách và kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Việc lập ngân sách hợp lý đảm bảo rằng các nguồn lực được phân bổ hợp lý và có thể đạt được các mục tiêu tài chính.

Đánh giá hiệu suất

Hiểu về chi phí sản xuất giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất của các bộ phận, sản phẩm hoặc dự án khác nhau. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể xác định những điểm mạnh và điểm yếu của từng bộ phận, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

person holding pencil near laptop computer

Giảm thiểu rủi ro

Quản lý chi phí hiệu quả giúp doanh nghiệp phát hiện và xử lý sớm các rủi ro tài chính. Từ đó, doanh nghiệp có thể duy trì sự ổn định tình hình tài chính trong suốt quá trình phát triển.

Tăng trưởng bền vững

Doanh nghiệp quản lý chi phí hiệu quả sẽ có khả năng đầu tư vào nghiên cứu, phát triển, đổi mới và mở rộng tốt hơn. Điều này dẫn đến sự tăng trưởng bền vững và phù hợp với thị trường kinh doanh của tổ chức.

<strong>Tăng trưởng bền vững</strong><br>
a tablet computer sitting on top of a table

Khả năng duy trì lâu dài

Quản lý chi phí giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tồn tại và có được năng lực phục hồi lâu dài. Điều này giúp doanh nghiệp tránh khỏi các bất ổn tài chính và thất bại trong quá trình kinh doanh.

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Quản lý chi phí hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm giá thành sản phẩm cho khách hàng. Từ đó, doanh nghiệp có thể xây dựng được sự hài lòng và trung thành từ phía khách hàng.

two person shaking hands near white painted wall
black Android smartphone near ballpoint pen, tax withholding certificate on top of white folder

Tuân thủ quy định của pháp luật

Việc hiểu và quản lý chi phí là điều cần thiết để doanh nghiệp tuân thủ các quy định tài chính và tiêu chuẩn báo cáo của pháp luật. Dữ liệu chi phí chính xác đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của báo cáo tài chính doanh nghiệp khi trình bày trước các cơ quan có thẩm quyền..

Các loại kế toán chi phí

Hãy đi sâu vào chi tiết hơn về các loại chi phí khác nhau:

Chi phí cố định

Chi phí cố định là những chi phí không thay đổi bất kể doanh nghiệp sản xuất hay bán hàng ra sao. Đây là các chi phí ổn định và thường liên quan đến cơ sở hạ tầng cố bản của doanh nghiệp. Ví dụ:

 • Tiền thuê hoặc thuê văn phòng, tòa nhà, thiết bị.
 • Khoản trả nợ vay cho thiết bị hoặc đầu tư vốn.
 • Phí bảo hiểm không thay đổi dù sản xuất thay đổi.
 • Lương thuê nhân viên hợp đồng dài hạn.

Dù doanh nghiệp sản xuất ít hay nhiều, chi phí cố định vẫn không thay đổi. Do đó, doanh nghiệp cần phải thanh toán chúng để duy trì hoạt động kinh doanh của mình.

Chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi tăng và giảm theo sản lượng sản xuất hoặc số lượng bán hàng. Loại chi phí này thường xuất hiện để đáp ứng nhu cầu ngay trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. Ví dụ:

 • Nguyên liệu, linh kiện sử dụng trong quá trình sản xuất.
 • Chi phí thuê lao động tạm thời hoặc bán thời gian khi sản lượng cao.
 • Tiền điện và nước tăng khi sản xuất nhiều hơn.
 • Nguyên liệu dùng để đóng gói sản phẩm.

Quản lý chi phí biến đổi hiệu quả là việc rất quan trọng để kiểm soát chi phí và đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp, đặc biệt khi nhu cầu thay đổi.

Chi phí vận hành

Chi phí vận hành bao gồm tất cả các chi phí hàng ngày để doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh. Các chi phí này có thể bao gồm cả những yếu tố cố định và biến đổi, tùy thuộc vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp. Ví dụ:

 • Tiền lương và tiền công của nhân viên tham gia vào hoạt động hàng ngày.
 • Chi phí cho văn phòng phẩm, bảo trì và sửa chữa.
 • Chi phí tiếp thị và quảng cáo.
 • Chi phí cho các tiện ích như điện, sưởi ấm và điều hòa.
 • Tiền thuê hoặc cho thuê không gian văn phòng hoặc thiết bị (có thể biến đổi theo sử dụng)

Chi phí vận hành rất cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh và đóng góp vào hiệu quả hoạt động tổng thể của doanh nghiệp.

Chi phí trực tiếp

Chi phí trực tiếp là chi phí có thể được quy đổi trực tiếp cho việc sản xuất một sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cụ thể. Các chi phí này có thể được tính theo từng đơn vị sản phẩm cụ thể và thường được sử dụng để tính giá vốn hàng bán. Ví dụ:

 • Nguyên liệu và linh kiện sử dụng trong quá trình sản xuất.
 • Chi phí thuê lao động trực tiếp thực hiện sản xuất, ví dụ như công nhân dây chuyền lắp ráp.
 • Chi phí đóng gói và vận chuyển cho sản phẩm.

Việc theo dõi chính xác chi phí trực tiếp góp phần giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định về giá, phân tích lợi nhuận và xác định chi phí thực tế của sản phẩm.

Chi phí gián tiếp

Chi phí gián tiếp còn được gọi là chi phí chung, đây là những chi phí không thể gắn trực tiếp vào sản phẩm hoặc dự án cụ thể. Các loại chi phí này hỗ trợ hoạt động kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp nhưng thể dễ dàng phân chia cho từng đơn vị sản xuất riêng lẻ. Ví dụ:

 • Tiền thuê hoặc thuê văn phòng.
 • Các tiện ích chung có lợi cho toàn bộ doanh nghiệp.
 • Khấu hao của thiết bị hoặc cơ sở vật chất dùng chung.

Chi phí gián tiếp thường được phân bổ cho các sản phẩm hoặc dự án khác nhau bằng cách sử dụng các phương pháp phân bổ dựa trên mức sử dụng, diện tích hoặc các số liệu liên quan khác.

Thông qua việc hiểu rõ các loại chi phí và ý nghĩa của chúng, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định thông minh, tối ưu chi phí và quản lý tài chính hiệu quả.

Điểm khác nhau giữa kế toán chi phí và kế toán tài chính

Kế toán chi phí và kế toán tài chính là hai lĩnh vực riêng biệt trong kế toán, mỗi lĩnh vực phục vụ mục đích khác nhau trong một tổ chức. Dưới đây, chúng ta sẽ so sánh những điểm khác biệt quan trọng giữa hai lĩnh vực này:

Mục đích và Trọng tâm

Kế toán chi phí: Mục tiêu chính của kế toán chi phí là phân tích và quản lý các chi phí liên quan đến sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Từ đó, giúp tổ chức nội bộ đưa ra quyết định thông minh về giá cả, phân bổ tài nguyên và kiểm soát chi phí.

Kế toán tài chính: Kế toán tài chính liên quan đến việc ghi chép và báo cáo các giao dịch tài chính và kết quả hoạt động của tổ chức cho các bên liên quan bên ngoài, như: Nhà đầu tư, chủ nợ và cơ quan quản lý.

Đối tượng hướng đến

Kế toán chi phí: Thông tin kế toán chi phí chủ yếu dành cho nội bộ của tổ chức, bao gồm các quản lý, giám đốc điều hành và các nhóm vận hành.

Kế toán tài chính: Thông tin kế toán tài chính nhằm phục vụ các bên ngoài, bao gồm nhà đầu tư, cổ đông, người cho vay và cơ quan quản lý.

Số lần báo cáo

Kế toán chi phí: Báo cáo kế toán chi phí được tạo ra khi cấp quản lý cần hỗ trợ quyết định. Chúng có thể được tạo thường xuyên, thậm chí hàng ngày để theo dõi các hoạt động đang diễn ra.

Kế toán tài chính: Báo cáo kế toán tài chính thường được lập vào cuối kỳ kế toán, chẳng hạn như hàng quý hoặc hàng năm, để cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và hiệu suất hoạt động của công ty.

Tiêu chuẩn quy định

Kế toán chi phí: Kế toán chi phí không tuân theo tiêu chuẩn cụ thể nào mà thường được điều chỉnh theo nhu cầu của tổ chức và có thể khác nhau rất nhiều.

Kế toán tài chính: Kế toán tài chính tuân theo các nguyên tắc kế toán chung (GAAP) hoặc các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), cung cấp các nguyên tắc chuẩn hóa để báo cáo thông tin tài chính.

Phạm vi

Kế toán chi phí: Kế toán chi phí tập trung vào việc phân tích chi tiết về các loại chi phí, bao gồm cả chi phí trực tiếp và gián tiếp, nhằm hỗ trợ kiểm soát chi phí, đưa ra quyết định về giá cả và phân bổ tài nguyên.

Kế toán tài chính: Kế toán tài chính cung cấp cái nhìn tổng quan rộng hơn về tình hình tài chính của công ty, bao gồm báo cáo về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí.

Định dạng báo cáo

Kế toán chi phí: Các báo cáo kế toán chi phí thường có tính nội bộ và có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của quản lý. Chúng có thể được thể hiện dưới nhiều định dạng và phong cách trình bày khác nhau.

Kế toán tài chính: Các báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ tuân theo các định dạng chuẩn hóa để báo cáo và so sánh với bên ngoài.

Định giá

Kế toán chi phí: Kế toán chi phí tập trung vào việc định giá hàng tồn kho dựa trên chi phí, thường sử dụng các phương pháp như FIFO (Nhập trước xuất trước) hoặc LIFO (Nhập sau trước xuất trước).

Kế toán tài chính:  Kế toán tài chính định giá tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu dựa trên giá gốc hoặc giá trị thị trường hợp lý, tùy thuộc vào từng loại tài sản.

Mặc dù cả kế toán tài chính và chi phí đều đóng vai trò quan trọng trong quản lý kinh doanh hiệu quả, nhưng chúng phục vụ mục đích và đối tượng khác nhau. Kế toán chi phí giúp tổ chức tập trung vào việc kiểm soát và quản lý chi phí sản xuất, đưa ra quyết định nội bộ về giá cả và phân bổ tài nguyên. Trong khi đó, kế toán tài chính tập trung vào báo cáo các thông tin tài chính cho các bên ngoài, như nhà đầu tư và cơ quan quản lý và tuân theo các quy định pháp luật.

Tối đa hóa hiệu quả kế toán chi phí: Tác động của việc tích hợp ERP

Triển khai Hệ thống quản lý nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) trong Kế toán chi phí mang lại nhiều ưu điểm quan trọng trong việc quản lý và tối ưu hóa các khoản chi phí. Dưới đây là cách cụ thể mà ERP có thể ứng dụng vào kế toán chi phí:

Tập trung dữ liệu


ERP tổng hợp tất cả thông tin tài chính, bao gồm dữ liệu liên quan đến các loại chi phí vào một hệ thống duy nhất. Điều này giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác, đồng nhất và sẵn sàng cho việc phân tích kế toán chi phí.


Theo dõi chi phí

ERP cho phép doanh nghiệp theo dõi thời gian thực của các loại chi phí khác nhau, bao gồm cả chi phí trực tiếp và gián tiếp, chi phí biến đổi và cố định, cũng như chi phí chung.

Sử dụng Hệ thống quản lý nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) trong lĩnh vực kế toán chi phí không chỉ đem lại nhiều ưu điểm mà còn mở ra cơ hội tối ưu hóa quản lý và kiểm soát chi phí một cách hiệu quả hơn.

Khả năng tích hợp dữ liệu, theo dõi chi phí theo thời gian thực và cung cấp thông tin đa dạng góp phần giúp doanh nghiệp hiểu rõ cấu trúc chi phí, từ đó đưa ra các quyết định thông minh và hợp lý.

Việc tích hợp ERP trong kế toán chi phí không chỉ làm thay đổi cách doanh nghiệp quản lý chi phí mà còn thúc đẩy khả năng cạnh tranh và giúp tăng trưởng bền vững trong bối cảnh kinh doanh ngày càng cạnh tranh. Điều này giúp doanh nghiệp kiểm soát và giám sát tốt hơn các biến động trong chi phí.


Tiêu chuẩn hóa quy trình

ERP triển khai hợp lý và chuẩn hóa các quy trình kế toán chi phí giữa các bộ phận khác nhau. Điều này giúp doanh nghiệp giảm thiểu lỗi, tránh trùng lặp công việc và đảm bảo tính thống nhất trong việc phân bổ chi phí.

Phân bổ chính xác

Hệ thống ERP cung cấp các phương pháp phân bổ cao cấp như tính toán chi phí dựa trên hoạt động (ABC), giúp phân bổ chi phí gián tiếp một cách chính xác. Điều này hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phân bổ chi phí chung cho các sản phẩm, dự án hoặc bộ phận dựa trên việc sử dụng tài nguyên thực tế.

Tích hợp với hoạt động

ERP tích hợp kế toán chi phí với quản lý sản xuất và lưu kho, giúp doanh nghiệp theo dõi việc sử dụng nguyên liệu, giờ lao động và thời gian máy móc liên quan trực tiếp đến từng sản phẩm cụ thể.

Báo cáo thời gian thực

ERP tạo ra báo cáo chi phí thời gian thực, giúp người quản lý và những người ra quyết định truy cập thông tin cập nhật về chi phí, lợi nhuận và hiệu suất nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Phân tích chênh lệch chi phí

ERP hỗ trợ so sánh chi phí thực tế với chi phí dự toán hoặc chi phí tiêu chuẩn, giúp doanh nghiệp xác định chênh lệch chi phí và thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời.

Quản lý chi phí dự án

ERP hỗ trợ quản lý chi phí cho các hoạt động cụ thể​ dự án bằng cách phân bổ chi phí chính xác và theo dõi các chi phí liên quan đến dự án theo thời gian thực.​

Lưu trữ dữ liệu

ERP lưu trữ lịch sử dữ liệu chi phí, cho phép doanh nghiệp phân tích và so sánh xu hướng qua các giai đoạn khác nhau. Từ đó, nhà quản lý có thể đưa ra quyết định thông minh dựa trên hiệu suất các hoạt động đã thực hiện.

Kiểm soát và tuân thủ chuẩn mực kế toán

Hệ thống ERP duy trì quá trình kiểm toán các giao dịch liên quan đến chi phí, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và tuân thủ các chuẩn mực Kế toán.

Tích hợp với tài chính

ERP tích hợp linh hoạt kế toán chi phí vào kế toán tài chính, cung cấp cho doanh nghiệp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe và hiệu suất tài chính của tổ chức.


Tích hợp hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) để quản lý chi phí là một cách giúp doanh nghiệp nâng cao sự chính xác và hiệu quả trong việc theo dõi và điều chỉnh nguồn lực tài chính. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định thông minh và tối ưu hóa cách phân bổ tiền và nguồn lực.

Tóm lại, sử dụng ERP trong lĩnh vực quản lý chi phí không chỉ mang lại lợi ích lớn mà còn tạo ra cơ hội để doanh nghiệp quản lý và kiểm soát chi phí một cách hiệu quả hơn. Hệ thống này có khả năng tự động tích hợp dữ liệu, theo dõi chi phí theo thời gian thực và cung cấp thông tin đa dạng, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về cấu trúc chi phí. Điều này hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ra quyết định thông minh và hợp lý hơn. Kết hợp ERP vào quản lý chi phí không chỉ cải thiện quy trình quản lý chi phí mà còn thúc đẩy khả năng cạnh tranh và tăng trưởng bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt.

>>>> Đọc Thêm Về:

Kế toán chi phí và tầm quan trọng trong kinh doanh
Nguyễn Thị Liên 29 tháng 8, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY