Kế hoạch Sản xuất Tổng thể: Công cụ tối đa hóa năng suất

Khám phá sức mạnh của Kế hoạch Sản xuất Tổng thể (MPS) trong việc tối ưu hóa hoạt động, đáp ứng nhu cầu và tích hợp với hệ thống ERP.

Ngày nay, các doanh nghiệp đang nỗ lực tăng cường hoạt động và hiệu quả. Kế hoạch Sản xuất Tổng thể (MPS) đóng một vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa lịch trình sản xuất để giao hàng đúng hẹn và giảm chi phí.


Kế hoạch Sản xuất Tổng thể là một công cụ lập kế hoạch giúp quản lý sản xuất bằng cách chi tiết hóa sản xuất cái gì, khi nào và bao nhiêu để sản xuất. Bài viết này sẽ khám phá về Kế hoạch Sản xuất Tổng thể, cách triển khai, lợi ích và tích hợp vào phần mềm Viindoo để nâng cao hiệu quả.

Giới thiệu về Kế hoạch Sản xuất Tổng thể (MPS)

Kế hoạch Sản xuất Tổng thể là một thành phần quan trọng của quy trình lập kế hoạch sản xuất tổng thể. Đây là một kế hoạch chi tiết mô tả số lượng và thời gian sản xuất cho mỗi sản phẩm hoàn thiện. Mục tiêu chính của Kế hoạch Sản xuất Tổng thể là cân bằng nhu cầu sản phẩm với nguồn lực và khả năng của doanh nghiệp. Bằng cách này, nó đảm bảo rằng sản phẩm đúng được sản xuất đúng thời điểm, đúng số lượng và với nguồn lực đúng.


Kế hoạch Sản xuất Tổng thể thường được tạo ra dựa trên dự báo doanh số bán, đơn đặt hàng của khách hàng và mức tồn kho. Nó xem xét các yếu tố như lead time, năng lực sản xuất và sự có sẵn của nguồn lực để tạo ra một lịch sản xuất thực tế và có thể đạt được. Điều này giúp doanh nghiệp quản lý mức tồn kho của họ tốt hơn, giảm lead time và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả.

master production schedule input and output

Kế hoạch Sản xuất Tổng thể là nguồn gốc của nhiều hoạt động trong quy trình sản xuất

Lợi ích của Triển khai Kế hoạch Sản xuất Tổng thể

 1. Gia tăng sự hài lòng của khách hàng: Với một lịch trình sản xuất được lập kế hoạch và hiệu quả, doanh nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng đúng thời điểm, dẫn đến sự hài lòng của khách hàng tăng cao.
 2. Giảm chi phí tồn kho: Kế hoạch Sản xuất Tổng thể giúp tối ưu hóa mức tồn kho, giảm sự cần thiết của hàng tồn kho dư thừa và giảm thiểu chi phí tồn kho.
 3. Tăng cường hiệu quả: Bằng cách làm mượt quy trình sản xuất, Kế hoạch Sản xuất Tổng thể giúp tăng cường hiệu quả và giảm lead time.
 4. Quản lý nguồn lực tốt hơn: Với một lịch trình sản xuất chi tiết, doanh nghiệp có thể quản lý nguồn lực của mình tốt hơn và tránh tình trạng sử dụng quá mức hoặc không đủ.
 5. Tiết kiệm chi phí: Bằng cách giảm thiểu lãng phí và cải thiện hiệu quả, Kế hoạch Sản xuất Tổng thể có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong dài hạn.

Triển Khai Kế hoạch Sản xuất Tổng thể

Triển khai Kế hoạch Sản xuất Tổng thể đòi hỏi việc lập kế hoạch và phối hợp cẩn thận giữa các bộ phận khác nhau trong một công ty. Nó bao gồm một loạt các bước cần phải tuân theo để đảm bảo triển khai thành công. Hãy cùng xem xét một số hướng dẫn chung để triển khai Kế hoạch Sản xuất Tổng thể.

Hướng dẫn chung để Triển Khai Kế hoạch Sản xuất Tổng thể

 1. Hiểu rõ nhu cầu doanh nghiệp: Trước khi triển khai Kế hoạch Sản xuất Tổng thể, việc hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp là quan trọng. Điều này sẽ giúp tạo ra một Kế hoạch Sản xuất Tổng thể tùy chỉnh phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn.
 2. Liên kết các bên liên quan: Triển khai Kế hoạch Sản xuất Tổng thể liên quan đến nhiều bộ phận khác nhau như bán hàng, sản xuất và quản lý tồn kho. Quan trọng là liên kết tất cả các bên liên quan vào quá trình để đảm bảo sự đồng thuận và hợp tác của họ.
 3. Đặt mục tiêu thực tế: Đặt ra các mục tiêu có thể đạt được là quan trọng để triển khai Kế hoạch Sản xuất Tổng thể thành công. Mục tiêu không thực tế có thể dẫn đến sự thất vọng và thất bại của toàn bộ quá trình.
 4. Đào tạo nhân viên: Việc đào tạo đúng đắn cho nhân viên là cần thiết để đảm bảo họ hiểu rõ về Kế hoạch Sản xuất Tổng thể và vai trò của họ trong việc triển khai nó. Điều này cũng sẽ giúp việc chấp nhận và tích hợp Kế hoạch Sản xuất Tổng thể vào các hoạt động hàng ngày diễn ra một cách trơn tru.
 5. Theo dõi và đánh giá: Theo dõi và đánh giá Kế hoạch Sản xuất Tổng thể định kỳ là quan trọng để xác định bất kỳ vấn đề hoặc trở ngại nào và điều chỉnh khi cần thiết. Điều này sẽ giúp liên tục cải thiện hiệu quả của Kế hoạch Sản xuất Tổng thể.

Các thành phần chính của Kế hoạch Sản xuất Tổng thể

Để hiểu rõ hơn về cách Kế hoạch Sản xuất Tổng thể hoạt động, hãy xem xét các thành phần chính của nó:

 1. Kế hoạch Sản xuất: Đây là thành phần chính của Kế hoạch Sản xuất Tổng thể và định rõ số lượng và thời gian sản xuất cho mỗi sản phẩm hoàn thiện.
 2. Định mức Nguyên vật liệu (BOM): BOM là danh sách tất cả các vật liệu và thành phần cần thiết để sản xuất một sản phẩm hoàn thiện. Đó là một phần quan trọng của Kế hoạch Sản xuất Tổng thể vì nó giúp xác định sự có sẵn của tài nguyên và nguyên vật liệu.
 3. Mức tồn kho: Kế hoạch Sản xuất Tổng thể xem xét các mức tồn kho hiện tại để xác định số lượng sản xuất cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 4. Lead Time: Lead time là khoảng thời gian cần thiết để cung cấp nguyên liệu, sản xuất sản phẩm và giao hàng cho khách hàng. Kế hoạch Sản xuất Tổng thể xem xét những lead time này để tạo ra một lịch sản xuất thực tế.
 5. Capacity Planning: Capacity planning is a crucial aspect of MPS as it ensures that the production schedule is aligned with the available resources and capacity of the company.
person holding pencil near laptop computer

Triển Khai Kế hoạch Sản xuất Tổng thể trong Phần mềm Viindoo

Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ hơn về Kế hoạch Sản xuất Tổng thể và lợi ích của nó, hãy tìm hiểu cách triển khai nó trong một hệ thống ERP, cụ thể là phần mềm Viindoo. 

erp system features

Giới Thiệu về Phần mềm Viindoo

Viindoo là một phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể có nhiều module để quản lý các khía cạnh khác nhau của một doanh nghiệp, bao gồm bán hàng, kế toán, tồn kho và sản xuất. Nó có tính tùy chỉnh cao và có thể được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của một doanh nghiệp.

Kích hoạt Kế hoạch Sản xuất Tổng thể trong Viindoo

Di chuyển đến Manufacturing > Configuration > Settings, và dưới phần Planning, kích hoạt tùy chọn Master Production Schedule. Ở đây, bạn có thể điều chỉnh phạm vi thời gian, lựa chọn chu kỳ hàng tháng, hàng tuần hoặc hàng ngày tùy ý. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định số kỳ để hiển thị cho kế hoạch chi tiết. Lưu cấu hình của bạn, và xong! Kế hoạch Sản xuất Tổng thể bây giờ đã sẵn sàng sử dụng.

Sử Dụng tính năng Kế hoạch Sản xuất Tổng thể

Sau khi kích hoạt Kế hoạch Sản xuất Tổng thể, điều hướng đến menu Planning để truy cập Master Production Schedule. Ở đây, một bố cục toàn diện đang chờ đợi, hiển thị 12 cột đại diện cho các kỳ kế hoạch sắp tới. Các tùy chọn tùy chỉnh phong phú, cho phép bạn tinh chỉnh các hàng hiển thị theo yêu cầu cụ thể của bạn.

master production schedule in viindoo software

Cùng tìm hiểu các hàng trên giao diện:

 1. Starting Inventory: Số lượng hàng tồn kho ban đầu vào đầu kỳ.
 2. Demand Forecast: Nhu cầu dự đoán của sản phẩm cho kỳ đó.
 3. Indirect Demand Forecast: Dự đoán nhu cầu cho các thành phần ảnh hưởng bởi nhu cầu sản phẩm chính.
 4. To Replenish: Số lượng dự định để bổ sung thông qua các đơn đặt hàng sản xuất hoặc đơn mua.
 5. Actual Replenishment: Số lượng đã được bổ sung dựa trên các đơn hàng được tạo ra.
 6. Forecast Stock: Số lượng hàng dự kiến vào cuối kỳ.
 7. Available To Promise: Số lượng cam kết cho việc bán hàng trong tương lai.

Bằng cách sử dụng nút ADD A PRODUCT, bạn có thể xác định các quy tắc bổ sung tùy chỉnh theo đặc trưng của từng sản phẩm. Thiết lập mục tiêu tồn kho an toàn, số lượng bổ sung tối thiểu và tối đa, đảm bảo kiểm soát tồn kho một cách chính xác.

add a product into master production schedule

MPS tự động hóa các quy trình bổ sung, kích hoạt dựa theo các quy tắc và dự báo nhu cầu được cấu hình từ trước. Cho dù là tạo ra các đơn đặt hàng mua hoặc sản xuất, Viindoo MPS sẽ luôn đảm bảo hành động kịp thời để duy trì mức tồn kho tối ưu.

Khám phá Phần mềm Sản xuất Viindoo

Phần mềm Sản xuất Viindoo cung cấp cho doanh nghiệp lịch trình sản xuất và quản lý tồn kho hiệu quả thông qua tính năng MPS.

Tìm hiểu thêm

Tối ưu hóa Viindoo MPS

Để tận dụng đầy đủ sức mạnh của Viindoo MPS, có một số chiến lược bạn có thể áp dụng:

 1. Dự báo Nhu cầu chính xác: Đầu tư vào cơ chế dự báo nhu cầu mạnh mẽ để dự đoán chính xác nhu cầu trong tương lai. Sử dụng dữ liệu lịch sử, xu hướng thị trường và thông tin từ khách hàng để tinh chỉnh các mô hình dự báo.
 2. Tinh chỉnh các Thông số Bổ sung: Tùy chỉnh các quy tắc bổ sung dựa trên đặc điểm của từng sản phẩm, mẫu nhu cầu và thời gian dẫn. Đặt mục tiêu tồn kho an toàn, số lượng bổ sung tối thiểu và tối đa để ngăn ngừa tình trạng hết hàng và tồn kho dư thừa.
 3. Xử lý Đơn hàng thông suốt: Tự động hóa luồng công việc xử lý đơn hàng để tăng tốc các hoạt động bổ sung. Tích hợp Kế hoạch Sản xuất Tổng thể với quy trình mua hàng và sản xuất để đảm bảo tạo ra đơn hàng và thực hiện kịp thời.
 4. Theo dõi và điều chỉnh theo thời gian thực: Theo dõi hiệu suất của Kế hoạch Sản xuất Tổng thể theo thời gian thực và điều chỉnh khi cần thiết. Đảm bảo tính linh hoạt để phản ứng với các thay đổi của nhu cầu, sự có sẵn của nhà cung cấp hoặc các hạn chế sản xuất một cách nhanh chóng.
 5. Quản lý Chuỗi Cung ứng Hợp tác: Khuyến khích sự hợp tác với các nhà cung cấp và đối tác để tối ưu hóa hoạt động chuỗi cung ứng. Chia sẻ nhu cầu dự báo, lịch sản xuất và mức tồn kho để đồng bộ hóa hoạt động và giảm thiểu sự cố.

Kết Luận

Kế hoạch Sản xuất Tổng thể là một công cụ mạnh mẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải thiện hiệu quả. Bằng cách tạo ra một lịch trình chi tiết về những gì cần phải sản xuất, khi nào và với số lượng bao nhiêu, Kế hoạch Sản xuất Tổng thể đảm bảo giao hàng đúng hẹn của các sản phẩm trong khi giảm thiểu chi phí. Bằng cách tích hợp Kế hoạch Sản xuất Tổng thể vào một hệ thống ERP như Viindoo, doanh nghiệp có thể tăng cường hiệu quả và thu được những lợi ích từ việc tối ưu hóa hoạt động, tăng cường hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Câu hỏi thường gặp 

MPS tập trung vào sản xuất thành phẩm, trong khi MRP (Kế hoạch sản xuất nguyên vật liệu) tập trung vào việc thu mua nguyên liệu thô và các thành phần cần thiết cho sản xuất.

Có, MPS có thể được triển khai ở các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và thuộc các ngành khác nhau.

Có, phần mềm Viindoo có khả năng tùy chỉnh cao và có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các doanh nghiệp nhỏ. Nó cũng tiết kiệm chi phí, khiến nó trở thành một giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ.

MPS có thể được tích hợp với các hệ thống khác ngoài Viindoo không?

Có, MPS có thể được tích hợp với các hệ thống khác như MRP, CRM và phần mềm kế toán để hợp lý hóa toàn bộ quy trình sản xuất.

Kế hoạch Sản xuất Tổng thể: Công cụ tối đa hóa năng suất
Phạm Hoàng Giang 26 tháng 2, 2024

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY