Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số chuyên sâu giai đoạn 2024 - 2025

Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số có thể bao gồm từ việc áp dụng công nghệ số để tự động hóa công việc đến việc số hóa quản lý dữ liệu thông tin

Sau giai đoạn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong năm 2021 - 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số chuyên sâu trong giai đoạn 2024 - 2025. Qua đó, rất nhiều chính sách được ban hành để hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp như chính sách chi ngân sách nhà nước (NSNN), chính sách thuế và kế hoạch đào tạo chuyên sâu nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Việt Nam. Chi tiết về chương trình này, mời bạn đọc thêm tại bài viết dưới đây.

>>>> Nhiều người muốn biết: Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Kết quả bước đầu của chương trình hỗ trợ chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2023

Để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam bắt kịp sự phát triển của nền kinh tế thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu của Chương trình này là thúc đẩy quá trình chuyển đổi số bằng cách nâng cao nhận thức về số hóa, phát triển chiến lược của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi, hỗ trợ số hóa các hoạt động kinh doanh, áp dụng công nghệ số vào quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh cũng như các quy trình báo cáo để tạo thêm giá trị mới cho doanh nghiệp.

Theo đó, trong những năm đầu thực hiện, Cục Phát triển doanh nghiệp đã phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức hiệp hội, ngành nghề triển khai Chương trình. Thực hiện huy động nguồn lực tài trợ từ Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua dự án USAID Link SME và từ Chính phủ Đức thông qua dự án Trung tâm chuyển đổi số Việt Nam (DTC-VN) - GIZ để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số.

Các hoạt động chính yếu trong giai đoạn đầu năm 2021 - 2023 đều tập trung vào đào tạo nâng cao nhận thức chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu, các công cụ, tài liệu, nền tảng để chuyển đổi nhận thức cho doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Kết quả bước đầu thực hiện chương trình đã nhận được sự hỗ trợ, hưởng ứng tích cực từ các đối tác cũng như bộ, ngành, các tổ chức hiệp hội. Cụ thể ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chia sẻ:

“Trong 2 năm triển khai, Chương trình đã xây dựng được Công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, các tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp ở các lĩnh vực như: sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm, logistics…; triển khai đào tạo trực tiếp về chuyển đổi số tại 40 tỉnh, thành phố trên toàn quốc cho hơn 10.000 doanh nghiệp; xây dựng và đào tạo mạng lưới hơn 100 chuyên gia tư vấn chuyển đổi số và kết nối, cử đi hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số một cách bài bản. Toàn bộ các công cụ, các tài liệu, video đào tạo và công bố các gói hỗ trợ chuyển đổi số đã được số hóa và đăng tải 24/7 trên Cổng thông tin https://digital.business.gov.vn và phổ biến một cách rộng rãi. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể dễ dàng truy cập, tiếp cận các tài liệu, kiến thức, kết nối mạng lưới chuyên gia, giải pháp công nghệ số và thông tin hỗ trợ của Chính phủ về chuyển đổi số trong doanh nghiệp”

hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Đáng chú ý hơn, kết quả khảo sát tại Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cho thấy: “Các doanh nghiệp đã có những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về sự cần thiết của chuyển đổi số. Nhiều doanh nghiệp đã bước vào giai đoạn số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ số và tiến tới chuyển đổi số ở phạm vi rộng và đồng bộ hơn.”

(Nguồn trích dẫn từ một bài báo đầu tư trên tạp chí điện tử VnEconomy do tác giả Anh Nhi biên soạn)

>>>> Xem Thêm: Lợi ích chuyển đổi số

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số chuyên sâu trong giai đoạn 2024 - 2025

Mặc dù giai đoạn thúc đẩy chuyển đổi số thông qua chuyển đổi nhận thức, tầm nhìn đã được thực hiện và có những kết quả đáng ghi nhận. Thế nhưng theo như ông Trung (Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ thông tin) cũng lưu ý rằng các kết quả này còn khá khiêm tốn, các doanh nghiệp vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong quá trình chuyển đổi số, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Vì vậy, trong giai đoạn tiếp theo năm 2024 - 2025, Chương trình hỗ trợ chuyển đối số do Cục Phát triển doanh nghiệp trực tiếp triển khai sẽ tập trung vào đào tạo chuyển đổi số chuyên sâu cho các doanh nghiệp. Cụ thể thực hiện đào tạo nhà lãnh đạo, trưởng bộ phận quản lý, đội ngũ chuyên gia tư vấn, đào tạo kỹ sư công nghệ số và người lao động.

Bên cạnh đó, chương trình cũng thực hiện mở rộng tư vấn lộ trình triển khai chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với mạng lưới chuyên gia tư vấn. Ngoài ra, Cục Phát triển doanh nghiệp sẽ tập trung triển khai hỗ trợ giải pháp chuyển đối số theo Luật Hỗ trợ DNNVV, hỗ trợ phổ biến, ứng dụng giải pháp mã nguồn mở mini ERP cho doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp công nghệ số tiếp cận thị trường, phát triển hoàn thiện các giải pháp, phần mềm, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn an ninh mạng và bảo mật dữ liệu.

(Nguồn trích dẫn từ một bài báo đầu tư trên tạp chí điện tử VnEconomy do tác giả Anh Nhi biên soạn)

Ho tro doanh nghiep chuyen doi so

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Theo ông Trần Minh Tuấn chia sẻ: “Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển kinh tế số giai đoạn 2024 - 2025, trong đó chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa là một phần quan trọng của kinh tế số”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương lựa chọn nền tảng số phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện và thống nhất sử dụng chung bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cùng với đó, Cục Phát triển doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Tổ chức và triển khai đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng chuyển đổi số cho các nhà lãnh đạo và người lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, Đại diện Bộ Công thương cũng cho biết: “Trong chương trình lần này, sẽ tiếp tục triển khai các nền tảng số thúc đẩy phát triển hợp đồng điện tử, hỗ trợ logistics, quản lý lưu thông hàng hóa và đẩy mạnh xuất nhập khẩu thông qua các nền tảng số. Bộ lên kế hoạch xây dựng các chỉ tiêu thống kê và tổ chức khảo sát định kỳ đánh giá mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp công nghiệp về chuyển đổi số sang mô hình nhà máy thông minh.”

(Nguồn trích dẫn từ báo Nhân Dân do tác giả NGUYỆT BẮC biên soạn)

hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sốViindoo hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số

Trên đây là các chia sẻ chi tiết về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2025. Chương trình này là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia vào cuộc cách mạng số hóa, bắt kịp xu hướng toàn cầu. Đồng hành cùng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt trong hành trình chuyển đổi số, Viindoo đã vinh dự được nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022 (Vietnam Digital Awards - VDA 2022) trong lĩnh vực sản phẩm, giải pháp, công nghệ số tiêu biểu. Đây là một trong những giải thưởng uy tín ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của đội ngũ Viindoo trong việc phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số. Bạn có thể liên hệ cho chúng tôi qua hotline 02257309838 để nhận tư vấn chi tiết.

>>>> Các Thông Tin Liên Quan:

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số chuyên sâu giai đoạn 2024 - 2025
Nguyễn Phương Dung 3 tháng 4, 2024

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY