Quản lý Tài liệu Tuyển dụng

Quản lý Tài liệu Tuyển dụng

bởi Viindoo

4.9

286,59 286,59
v 17.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_document_hr_recruitment
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_document_hr_recruitment
Đọc mô tả cho v 14.0 v 16.0 v 15.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr) Calendar (calendar) Recruitment (hr_recruitment)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Quản lý Tài liệu Truy vết hỗ trợ đa ngôn ngữ Quản lý Tài liệu Nhân sự Thời hạn Token