Quản lý Tài liệu Nhân sự

Quản lý Tài liệu Nhân sự

bởi Viindoo

4.9

275,90 275,90
v 17.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_document_hr
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_document_hr
Đọc mô tả cho v 14.0 v 15.0 v 16.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Quản lý Tài liệu Truy vết hỗ trợ đa ngôn ngữ Thời hạn Token
Các mở rộng Quản lý Tài liệu Tuyển dụng Quản lý Tài liệu Hợp đồng lao động