Bảng chi hộ lương tháng theo mẫu ACB

Bảng chi hộ lương tháng theo mẫu ACB

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

348,31 348,31
v 16.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_payroll_payment_acb_templates
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_payroll_payment_acb_templates
Đọc mô tả cho v 15.0 v 13.0 v 14.0
Yêu cầu các App Time Off (hr_holidays) Discuss (mail) Employees (hr) Calendar (calendar) Employee Contracts (hr_contract)
Bao gồm Các phụ thuộc Bảng lương Ngày Sinh Của Đối Tác Người thân của nhân viên Mô-đun Cơ Sở Hợp đồng lao động Viin Nhật ký Công việc Hợp đồng - nhật ký công việc Ứng dụng HR Cơ sở Viin - Nguồn lực Viin - Thời Gian Nghỉ Viin - Nhật ký công việc nghỉ