THỎA THUẬN CUNG CẤP PHẦN MỀM VIINDOO 

(No.: VIIN.SOF.PRO.011020)

Căn cứ theo:

 • Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.

 • Nghị định số 52/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/05/2013 về Thương mại điện tử.

 • Quy định và Điều khoản sử dụng website viindoo.com đăng tại địa chỉ Internet https://viindoo.com/policy/terms-of-use được ban hành vào ngày 01/10/2020 và có hiệu lực cùng ngày. Mã số: VIIN.USE.CON.011020.

 • Điều khoản bán hàng Viindoo đăng tải tại địa chỉ Internet https://viindoo.com/policy/terms-of-sale được ban hành vào ngày 01/10/2020 và có hiệu lực cùng ngày. Mã số: VIIN.SAL.CON.070322.

 • Điều khoản thanh toán đăng tải tại địa chỉ Internet https://viindoo.com/policy/payment-policy được ban hành vào ngày 01/10/2020 và có hiệu lực cùng ngày. Mã số: VIIN.PAY.CON.180822.

 • Refund policy as posted on https://viindoo.com/policy/refund-policy được ban hành vào ngày 01/10/2020 và có hiệu lực cùng ngày. Mã số: VIIN.REF.POL.011020.

 • Chính sách Hoàn tiền đăng tải tại địa chỉ Internet https://viindoo.com/policy/privacy-policy được ban hành vào ngày 01/10/2020 và có hiệu lực cùng ngày. Mã số: VIIN.PRI.POL.050322.

Điều 1: Định nghĩa, Phạm vi và Đối tượng áp dụng 

 1. “Nhà cung cấp“ hoặc “Viindoo”: Là Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo (tên giao dịch Quốc tế: Viindoo Technology Joint Stock Company); được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0201994665 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng; có địa chỉ trụ sở tại: Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng; là Pháp nhân chủ quản website https://viindoo.com.

 2. “Sản phẩm Viindoo”: Là các sản phẩm và dịch vụ do Viindoo cung cấp dưới hình thức có tính phí hoặc miễn phí được liệt kê tại https://viindoo.com/pricing

 3. “Phần mềm Viindoo: Là Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể, được cung cấp trực tuyến, truy cập và sử dụng bằng trình duyệt web hoặc ứng dụng di động thông qua Internet dưới hình thức SaaS (cung cấp Phần mềm như một Dịch vụ), trả tiền theo thời gian sử dụng và tài nguyên điện toán được cấp phát thông qua website có địa chỉ Internet tại https://viindoo.com. Phần mềm Viindoo là tập hợp của nhiều Sản phẩm Viindoo.

 4. “Khách hàng”: Là cá nhân hoặc pháp nhân sử dụng Sản phẩm Viindoo.

 5. Thỏa thuận Cung cấp Phần mềm Viindoo này (sau đây gọi tắt là “Bản thỏa thuận”) được coi là Hợp đồng giữa Khách hàng và Viindoo, được áp dụng khi Khách hàng sử dụng Sản phẩm Viindoo.

 6. Technical terms:

  1. Tên miền cấp 2 (hai): Là tên miền có dạng congty.viindoo.com do Viindoo cung cấp cho Khách hàng trong quá trình sử dụng Phần mềm Viindoo và được thu hồi lại khi Khách hàng ngưng sử dụng Phần mềm Viindoo có liên kết với tên miền này, trong đó, congty (là duy nhất) do Khách hàng tự chọn lúc đăng ký thuê bao Phần mềm Viindoo.

  2. Tên miền riêng: Là tên miền thuộc sở hữu của Khách hàng, được liên kết với Phần mềm Viindoo, giúp cho Khách hàng và đối tác của mình có thể sử dụng Phần mềm Viindoo thông qua chính tên miền này.

Ví dụ: thay vì việc phải truy cập và sử dụng Phần mềm Viindoo thông qua tên miền congty.viindoo.com, Khách hàng có thể truy cập và sử dụng Phần mềm Viindoo thông qua congty.com, trong đó congty.com là tên miền riêng của Khách hàng. 

 1. Không gian lưu trữ Tối đa: Là tổng dung lượng tối đa tính bằng Gigabyte (GB) mà Khách hàng được phép sử dụng tương ứng với Sản phẩm Viindoo mà Khách hàng đã lựa chọn.

 2. Tài khoản Tối đa: Trong ngữ cảnh Khách hàng sử dụng Phần mềm Viindoo, tài khoản tối đa là số tài khoản người dùng nội bộ tối đa được tạo trong Phần mềm Viindoo mà Khách hàng đã thuê bao.

 3. Bảo mật đường truyền: Là hình thức bảo mật bằng cách mã hóa thông tin bằng phương pháp SSL (Secure Socket Layer) đối với tất cả các thông tin được truyền đi và đến Phần mềm Viindoo của Khách hàng thông qua mạng Internet.

 4. Tài khoản Quản trị: Là tài khoản có quyền tối cao trong hệ thống Phần mềm Viindoo của Khách hàng và được trao cho Khách hàng khi Khách hàng bắt đầu sử dụng Phần mềm Viindoo.

 5. Phân hệ Tiêu chuẩn: Là các phân hệ được tích hợp sẵn trong Phần mềm Viindoo và có khả năng được cài đặt bên trong Phần mềm Viindoo bởi chính Khách hàng.

 6. Phân hệ Tùy biến: Là các phân hệ không được tích hợp sẵn trong Phần mềm Viindoo.

 1. Thuật ngữ thanh toán: 

  1. Ngày thanh toán thực tế: Là ngày đầu tiên của một Tháng thanh toán.

  2. Ngày thanh toán thực tế đầu tiên: Là ngày đầu tiên của Tháng thanh toán đầu tiên.

  3. Ngày thanh toán lý thuyết: Giả sử, ngày thanh toán thực tế đầu tiên là 20/5/2020 thì ngày thanh toán lý thuyết sẽ là các ngày 20 hàng tháng.

  4. Ngày thanh toán lý thuyết kế tiếp: Là một Ngày thanh toán lý thuyết gần nhất trong tương lai.

Giả sử Ngày thanh toán lý thuyết là các ngày 20 hàng tháng, hiện tại là ngày 16/5/2020 thì Ngày thanh toán lý thuyết kế tiếp là ngày 20/5/2020. Giải sử hiện tại là ngày 21/5/2020 thì Ngày thanh toán lý thuyết kế tiếp là 20/6/2020.

 1. Sử dụng Phần mềm Viindoo đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với tất cả các quy định và điều khoản trong Bản thỏa thuận này.

 2. Viindoo có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào. Đối với các Khách hàng đang sử dụng Phần mềm Viindoo, Viindoo có trách nhiệm thông báo về những thay đổi này trước thời điểm áp dụng (ngày có hiệu lực) ít nhất 14 (mười bốn) ngày. 

 3. Khách hàng hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt, ngừng sử dụng Phần mềm Viindoo nếu không đồng ý với những thay đổi trong Bản thỏa thuận mới.

Điều 2: Phương thức cung cấp dịch vụ 

Viindoo, thông qua website viindoo.com cung cấp cho Khách hàng Sản phẩm Viindoo đúng như mô tả tại https://viindoo.com/pricing, bao gồm:

 1. Khách hàng được cung cấp một tên miền cấp 2 (hai) như mô tả tại Điều 1, khoản 6(a) của Bản thỏa thuận này để truy cập vào Viindoo của mình.

 2. Trong trường hợp Khách hàng sử dụng Tên miền riêng để truy cập Viindoo, Viindoo sẽ hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật để Khách hàng có thể truy cập và sử dụng thành công Phần mềm Viindoo bằng tên miền riêng.

 3. Khách hàng được cung cấp Không gian lưu trữ tương ứng với Sản phẩm Viindoo mà Khách hàng đã lựa chọn.

 4. Khách hàng được cung cấp một Tài khoản Quản trị được phân quyền tối cao trong Viindoo của mình

Điều 3: Thanh toán 

 1. Tùy từng thời điểm, Viindoo hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán dưới đây:

  1. Thanh toán trực tuyến bằng Cổng thanh toán của bên thứ ba đã được tích hợp trên website https://viindoo.com. Danh sách thẻ dùng để thanh toán được chấp thuận phụ thuộc vào kênh thanh toán được lựa chọn.

  2. Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng.

  3. Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở Viindoo trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7, từ 08:00-1200 và 13:00-17:00, ngoại trừ các ngày nghỉ lễ quốc gia.

Chi tiết xem tại Điều khoản Thanh toán của Viindoo.

 1. Thời hạn thanh toán

Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho Viindoo vào thời điểm không muộn hơn Ngày thanh toán thực tế quy định tại Điều 1, Khoản 7(a) với số tiền ít nhất cho một tháng sử dụng Phần mềm Viindoo.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

 1. Đối với Phần mềm Viindoo mà Khách hàng đã đăng ký và kích hoạt, Khách hàng được toàn quyền cài đặt bổ sung thêm các Phân hệ cho phù hợp với nhu cầu của mình, có thể bao gồm cả các phân hệ do Khách hàng tự tùy biến, phát triển hoặc do một bên thứ ba tùy biến, phát triển, miễn là Khách hàng được phép sử dụng (các) phân hệ đó một cách hợp pháp.

 2. Khách hàng có quyền truy cập vào Diễn đàn tại khu vực Trợ giúp tại địa chỉ https://viindoo.com/forum để yêu cầu được hỗ trợ kỹ thuật hoặc trợ giúp triển khai, tùy biến Phần mềm Viindoo để phù hợp với nhu cầu của chính mình. Khách hàng cũng được khuyến khích sử dụng Khu vực Trợ giúp để chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình trong quá trình triển khai Phần mềm Viindoo.

 3. Khách hàng có quyền yêu cầu Viindoo khắc phục các lỗi phần mềm trong trường hợp phát hiện lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng và chi phí phát sinh do việc khắc phục các lỗi này sẽ do phía Viindoo hoàn toàn chịu. Viindoo không chịu trách nhiệm cho các lỗi do khách hàng cấu hình sai, khách hàng tự tùy biến hoặc do các phân hệ tùy biến của bên thứ 3 khách hàng cài đặt bổ sung.

 4. Khách hàng có quyền yêu cầu Viindoo hoàn lại số tiền đã thanh toán theo Chính sách Hoàn tiền hiện hành của Viindoo.

 5. Viindoo không chịu trách nhiệm cho các Phân hệ tùy biến do Khách hàng tự phát triển, cài đặt vào Phần mềm Viindoo của Khách hàng.
 6. Khách hàng có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ mật khẩu các tài khoản trong Phần mềm Viindoo của mình, đặc biệt là Tài khoản Quản trị để đảm bảo an ninh và bảo mật dữ liệu cho chính Phần mềm Viindoo của Khách hàng.
 7. Trong trường hợp Khách hàng cung cấp mật khẩu tài khoản của Phần mềm Viindoo cho Nhân viên Hỗ trợ kỹ thuật của Viindoo, Khách hàng phải có trách nhiệm đổi mật khẩu ngay sau khi việc hỗ trợ kỹ thuật hoàn thành.
 8. Khách hàng hoàn toàn gánh chịu các rủi ro, tổn thất gây ra bởi sự thất bại trong việc bảo mật dữ liệu của Khách hàng nếu nguyên nhân là do Khách hàng để lộ mật khẩu truy cập Phần mềm Viindoo của Khách hàng.

Điều 5: Quyền và Nghĩa vụ của Viindoo

 1. Viindoo có quyền đơn phương tạm ngừng cung cấp Phần mềm Viindoo cho Khách hàng trong trường hợp Khách hàng chậm thanh toán.

 2. Viindoo có quyền đơn phương dừng vĩnh viễn việc cung cấp Phần mềm Viindoo và hủy vĩnh viễn toàn bộ dữ liệu của Khách hàng để giải phóng tài nguyên trong trường việc thanh toán của Khách hàng cho Viindoo chậm 45 (bốn mươi lăm) ngày.

 3. Viindoo có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn và bảo mật dữ liệu của Khách hàng bằng mọi phương tiện và khả năng có thể.

 4. Viindoo có nghĩa vụ duy trì tính liên tục và ổn định của Phần mềm Viindoo bằng mọi phương tiện và khả năng có thể. Tổng thời gian tạm ngưng dịch vụ không được quá 12 (mười hai) ngày/năm và không quá 03 (ba) ngày/tháng. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng (như quy định tại Điều 6 của Bản thỏa thuận này), Viindoo không được tạm dừng dịch vụ vì bất cứ một lý do gì vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần.

 5. Viindoo có trách nhiệm xử lý các lỗi phần mềm mà Khách hàng thông báo trong vòng không quá 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ khi nhận được thông báo báo lỗi từ phía Khách hàng.

 6. Viindoo, trong bất kỳ trường hợp nào, nếu không được sự cho phép của Khách hàng, không được phép tiết lộ hay cung cấp thông tin Khách hàng cho một bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp quy định tại điểm 1, mục II của bản Chính sách Quyền riêng tư Viindoo. 

 7. Viindoo có quyền điều chỉnh mức thuê bao theo giá thị trường và công bố trực tiếp trên website https://viindoo.com . Trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán trước phí thuê bao cho nhiều kỳ thì mức thuê bao sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn thuê bao mà Khách hàng đã thanh toán.

Đối với Khách hàng cũ, Viindoo cam kết không tăng giá quá 10% giá trị hợp đồng/năm.

Điều 6: Bất khả kháng

Viindoo có quyền được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp bất khả kháng dưới đây: 

 1. Động đất, thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn, chiến tranh xảy ra tại đồng thời tất cả các vị trí địa lý có chứa máy chủ vận hành hệ thống Phần mềm Viindoo và viindoo.com.

 2. Các tình huống không lường trước làm cho hệ thống Phần mềm Viindoo ngừng hoạt động hoặc hoạt động không chính xác, bao gồm nhưng không giới hạn: bị tấn công bẻ khóa hoặc trong thời gian bảo trì, sửa chữa và khắc phục hệ thống.

 3. Hệ thống Internet bị trục trặc và hoạt động không ổn định.

 4. Phát hiện lỗi có tính chất nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến một hay nhiều hệ thống Phần mềm Viindoo của Khách hàng và cần phải được khắc phục càng sớm càng tốt.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, Khách hàng và Viindoo cam kết cùng giải quyết một cách thiện chí, trên tinh thần xây dựng và có lợi cho cả hai bên thông qua thương lượng, hòa giải. Nếu việc giải quyết bằng thương lượng không đạt được thỏa thuận, hai bên thống nhất sẽ đưa ra vụ việc ra Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền tại Thành phố Hải Phòng để giải quyết. Mọi chi phí tòa án sẽ do bên thua kiện chịu.

Điều 8: Hiệu lực của Bản thỏa thuận 

Bản thỏa thuận cung cấp Phần mềm Viindoo này được đánh số phiên bản 1.0.0, ban hành ngày 01/10/2020 tại Trụ sở của Viindoo và có hiệu lực cùng ngày.

LIÊN HỆ KHI CÓ THẮC MẮC 

Nếu bạn có thắc mắc về Thỏa thuận cung cấp Viindoo, các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi hoặc giao dịch của bạn với website này, bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo mật dữ liệu.

Số điện thoại     : 0225.999.1.999

Email                  :email-viindoo-thong-tin

Website được sở hữu và vận hành bởi Viindoo./.

Cập nhật ngày: 01/10/2020

Tải xuống file .pdf 

 • Version 1.0.0: