LIVE WEBINAR | Boost Sales Profits with Online Store

Điều khoản sử dụng dịch vụ trên website viindoo.com

(Mã số: VIIN.USE.CON.080423)

Website viindoo.com (gọi tắt là “ website ”) thuộc sở hữu và được vận hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo.

Việc bạn sử dụng website và/hoặc các dịch vụ trên website đồng nghĩa việc bạn đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ nội dung của Điều khoản sử dụng dịch vụ trên website viindoo.com, các điều khoản, chính sách kèm theo được niêm yết tại website (sau đây được gọi chung là "Bộ Thỏa thuận"). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ nội dung nào, xin vui lòng không truy cập website và những dịch vụ trên website của chúng tôi.

1. GIẢI THÍCH

Trừ khi có giải thích khác đi, những từ ngữ dưới đây được hiểu và sử dụng thống nhất tại Bộ Thoả Thuận: 

1.1. Viindoo hoặc Chúng tôi: Là Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo (tên giao dịch quốc tế: Viindoo Technology JSC.,); được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0201994665 được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng; Trụ sở: Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng; là đơn vị sở hữu và vận hành Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo.

1.2. Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo: Có tên gọi tắt là “Phần mềm Viindoo”; là phần mềm quản trị doanh nghiệp do Viindoo vận hành và phát triển dựa trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở Odoo Community Edition (sở hữu bởi Odoo S.A) theo công nghệ điện toán đám mây. Phần mềm Viindoo là tập hợp các ứng dụng đáp ứng giải pháp nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.

1.3. Khách Hàng/Bạn: Là bất kỳ cá nhân, đơn vị hoặc tổ chức nào đăng ký sử dụng dịch vụ trên Website.

1.4. Dịch vụ Viindoo: Là những sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên Website này bởi Viindoo, bao gồm:

  • Dịch vụ Viindoo SaaS Subscription;
  • Dịch vụ Tư vấn và triển khai Phần mềm Viindoo;
  • Dịch vụ tập huấn và chuyển giao công nghệ Viindoo.

Dịch vụ Tuỳ biến tính năng Phần mềm Viindoo theo yêu cầu là một loại dịch vụ được cung cấp dựa trên kết quả khảo sát, phân tích và khối lượng công việc thực hiện theo từng đối tượng Khách Hàng. Do đó, các điều khoản, quy định khi thực hiện dịch vụ này sẽ được tuân thủ theo hợp đồng dịch vụ (bằng văn bản) được giao kết bởi Viindoo và Khách Hàng. 

1.5. Hệ thống Viindoo: Hệ thống Viindoo: Hệ thống Viindoo là Phần mềm mà Khách Hàng đăng ký sử dụng theo kế hoạch của chúng tôi được niêm yết tại Biểu phí trên Website.

1.6.  Tài khoản Người dùng: Là tài khoản người dùng được cấp quyền truy cập, sử dụng Hệ thống Viindoo.

1.7. Tài khoản Quản trị viên: Tài khoản Quản trị viên là Tài khoản Người dùng duy nhất có tất cả các quyền truy cập trên Hệ thống Viindoo.

1.8. Hóa đơn: Là hóa đơn điện tử hợp lệ thuế giá trị gia tăng do Viindoo phát hành, có giá trị tương ứng với Phí dịch vụ Viindoo mà Bạn đăng ký sử dụng.

1.9. Nội dung: Tất cả các loại văn bản, nội dung, hình ảnh, đồ họa, video, phần mềm và các nội dung liên quan khác có trên Website và/hoặc liên quan đến Dịch vụ Viindoo.

1.10. Phân hệ: Hay còn gọi là “Module”, là một hay nhiều phần mềm máy tính có khả năng mở rộng tính năng và được cài đặt hoạt động tương thích với Phần mềm Viindoo, bao gồm: 

a) Phân hệ Tiêu chuẩn: Là Phân hệ được tích hợp vào Phần mềm Viindoo và Khách Hàng có thể cài đặt trên Phần mềm Viindoo; và

b) Phân hệ Tuỳ biến: Là Phân hệ không được tích hợp vào Phần mềm Viindoo, sẽ được Viindoo phát triển để điều chỉnh, bổ sung các tính năng hiện có theo yêu cầu của Khách Hàng

1.11. Điều Khoản Chung: Là toàn bộ nội dung Điều khoản Sử dụng dịch vụ trên Website Viindoo này.

2. NỘI DUNG WEBSITE

2.1. Quyền sở hữu trí tuệ

a) Nội dung trên Website, bao gồm tất cả hoặc một phần nhãn hiệu, nhãn hiệu, logo, hình ảnh, biểu tượng, biểu tượng, phần mềm, văn bản và các nội dung khác là tài sản của Viindoo và/hoặc nội dung thông tin được Viindoo kiểm soát hoặc cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi. Thương hiệu Viindoo bao gồm logo, tên gọi, màu sắc, biểu tượng, nhãn hiệu Dịch vụ Viindoo và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật được hiển thị trên Website.

b) Mọi hành vi thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những tài liệu này mà không được Chúng tôi chấp thuận trước bằng văn bản đều là bất hợp pháp. Việc sử dụng này được coi là hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

    (i) Cho chính mục đích giao dịch với Viindoo;

    (ii) Khi sử dụng phải trích dẫn nguồn, giữ nguyên đường dẫn đến Website và các tài liệu, bảo toàn tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của Viindoo đối với các tài sản sở hữu trí tuệ trên website;

c) Các ứng dụng, phần mềm, trình điều khiển hoặc các chương trình máy tính khác và/hoặc tất cả các chi tiết thiết kế khác, sổ tay hoặc hướng dẫn kỹ thuật, bản vẽ hoặc dữ liệu khác (gọi chung là "Tài liệu Hướng dẫn sử dụng") do Viindoo cung cấp trong quá trình sử dụng Website và/ hoặc Dịch vụ Viindoo, việc sử dụng và lưu trữ Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của giấy phép hoặc việc sử dụng (chẳng hạn như giấy phép người dùng cuối, các hạn chế hoặc điều kiện sử dụng) theo quy định của Viindoo hoặc người cấp phép và không được được sử dụng cho các mục đích không phù hợp với các điều khoản và điều kiện đó.

d) Bạn có thể sử dụng các tệp, hình ảnh, phần mềm và chương trình mà Viindoo có sẵn để tải xuống trong giới hạn cho phép và không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa là Viindoo đã cấp cho bạn quyền khai thác bản quyền. Bạn không được phép tải xuống các tệp để sao chép, xuất bản, thông báo, chuyển giao hoặc phân phối. Ngoài ra, Bạn phải tuân thủ các hướng dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các tệp này.

2.2. Đăng tải nội dung trên Website

Bạn có thể đăng Nội dung trong một số khu vực nhất định của Website (ví dụ: diễn đàn, Hỏi & Đáp, v.v.) và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của những gì bạn đã đăng. Bạn đồng ý không đăng:

a) Nội dung bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, đáng báo động, lừa đảo, phỉ báng, tục tĩu, thô tục, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b) Nội dung liên quan đến trẻ vị thành niên hoặc sử dụng Website và/hoặc Dịch vụ của Viindoo để gây hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

c) Nội dung mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng bất kỳ cách nào xuyên tạc các cá nhân hoặc tổ chức;

d) Nội dung giả mạo tiêu đề hoặc sử dụng các phương tiện khác để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung nào được truyền qua Dịch vụ Viindoo.

3. ĐIỀU KHOẢN RIÊNG TƯ

3.1. Viindoo tôn trọng sự riêng tư và tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật về bảo mật thông tin người tiêu dùng. Chúng tôi thu thập và chỉ sử dụng các thông tin do Khách Hàng cung cấp để phục vụ quá trình sử dụng Dịch vụ Viindoo. Vui lòng tham khảo

Chính sách quyền riêng tư để hiểu hơn về phương thức mà Chúng tôi bảo vệ những thông tin do Bạn cung cấp.

3.2. Nếu phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm phạm vi sử dụng, Bạn có quyền gửi Email khiếu nại thông qua các kênh hỗ trợ của chúng tôi kèm theo các bằng chứng liên quan đến vấn đề. Chúng tôi cam kết phản hồi nhanh chóng trong vòng 24 giờ để thảo luận về giải pháp với Bạn..

4. CÁC HÀNH VI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

Khách Hàng cam kết, trong quá trình sử dụng Website và/hoặc Dịch vụ Viindoo, không thực hiện các hành vi sau đây: 

4.1. Có hành vi gian lận hoặc các hành vi trái quy định tại Điều Khoản Chung này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với Website, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với Viindoo;

4.2. Sử dụng Dịch vụ Viindoo sai mục đích so với nguồn lực được giao hoặc vi phạm các quy định đối với từng loại Dịch vụ cụ thể của Viindoo;

4.3. Sử dụng Nội dung trên Website để gửi email hoặc quảng cáo không mong muốn mà không được sự đồng ý của người nhận;

4.4. Sử dụng trái phép Nội dung hoặc tài sản trí tuệ trên Website hoặc cung cấp thông tin, hình ảnh thuộc sở hữu của chủ thể khác được pháp luật Việt Nam và quốc tế bảo vệ;

4.5. Đăng, gửi email, truyền tải, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc mã, tệp hoặc chương trình máy tính khác được thiết kế để can thiệp, phá hủy hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;

4.6. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm bất kỳ cán bộ hoặc nhân viên nào của Viindoo, hoặc lan truyền vu khống, sai sự thật hoặc xuyên tạc danh tính của bạn với tư cách là một cá nhân hoặc tổ chức khác;

4.7. Không tuân thủ các yêu cầu, quy định, chính sách hoặc hành vi cản trở việc sử dụng hoặc hưởng thụ của người khác;

4.8. Nếu Chúng tôi phát hiện ra rằng bạn đã truy cập và sử dụng trái phép Website và/hoặc Dịch vụ của Viindoo, thì Chúng tôi có thể chấm dứt ngay các Điều khoản chung này và/hoặc quyền truy cập của bạn vào Website và/hoặc Dịch vụ của Viindoo mà không cần thông báo trước, kèm theo khiếu nại bồi thường thiệt hại (nếu có) do hành vi vi phạm gây ra.

5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

5.1. Khách Hàng được hưởng đầy đủ quyền lợi và có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật và các Thỏa thuận của chúng tôi.

5.2. Khách Hàng xác nhận và đảm bảo rằng.

    a) Khách Hàng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự (đối với trẻ vị thành niên cần có sự đồng ý hợp lệ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng hợp pháp để giao kết Điều Khoản Chung này cũng như Bộ Thoả Thuận của Viindoo; và

    b) Khách Hàng chỉ sử dụng Dịch vụ Viindoo cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các Điều Khoản Chung này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng.

5.3. Khách Hàng là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng Dịch vụ của mình và cam kết chịu trách nhiệm về mọi hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp Khách hàng và/hoặc Tài khoản người dùng vi phạm các quy định sử dụng Dịch vụ Viindoo hoặc do sự thiếu trách nhiệm của Ban quản lý.

5.4. Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn bất kỳ thiệt hại hoặc phá hoại nào đối với dữ liệu hoặc tài nguyên của Dịch vụ Viindoo được cung cấp cho họ.

5.5. Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin và phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng cũng như tính chính xác của thông tin mình cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của Viindoo. Trường hợp có sự thay đổi thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mình (như thông tin thể hiện trên hóa đơn), Khách Hàng phải thông báo trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày có sự thay đổi để đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ. Viindoo không chịu trách nhiệm pháp lý, bồi thường, liên đới chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc thiệt hại phát sinh do Khách hàng không tuân thủ quy định này.

5.6. Khách Hàng chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản khi sử dụng Dịch vụ Viindoo và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản.

5.7. Khách Hàng có trách nhiệm tuân thủ các chính sách liên quan đến bản quyền phần mềm, quyền tác giả, quyền phát minh, bằng sáng chế, v.v. khi sử dụng Website và/hoặc Dịch vụ của Viindoo.

5.8. Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng Website và/hoặc Dịch vụ của Viindoo.

5.9. Các quyền và nghĩa vụ khác được nêu trong Điều Khoản Chung này

6. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VINDOO

6.1. Với tư cách là nhà cung cấp Dịch vụ Viindoo, Chúng tôi có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

6.2. Viindoo cam kết hỗ trợ, hướng dẫn Khách Hàng sử dụng Dịch vụ của Viindoo trong thời gian đăng ký. Quyền và nghĩa vụ của bạn sẽ dựa trên Dịch vụ Viindoo đã đăng ký.

6.3. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của Bạn liên quan đến chất lượng Dịch vụ của Viindoo trong quá trình sử dụng với điều kiện Bạn đã cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và chính xác theo yêu cầu của Điều khoản chung này.

6.4. Viindoo chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dữ liệu khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc phá hủy. Chúng tôi có quyền yêu cầu Khách Hàng hợp tác để xác minh thông tin nếu có nghi ngờ thông tin không chính xác, giả mạo thông tin.

6.5. Tùy theo mức độ và tính chất vi phạm của bạn, Viindoo có quyền đơn phương đình chỉ, hủy bỏ, chấm dứt việc cung cấp dịch vụ theo Mục 8 của Điều khoản chung này và/hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết theo quy định cho bằng pháp luật.

6.6. Viindoo có thể gửi thông tin về tài khoản, giao dịch, thông tin dịch vụ, chương trình ưu đãi, giới thiệu sản phẩm, thông báo quan trọng và các thông tin khác của bạn đến Email đã đăng ký.

7. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Khách Hàng được đề nghị thanh toán trước 100% phí Dịch Vụ Viindoo thông qua các phương thức được chấp thuận nêu tại Chính sách Thanh toán và Hoàn tiền. Các quy định về thanh toán khác cũng sẽ được thực hiện theo Chính sách Thanh toán và Hoàn tiền.

8. TẠM NGƯNG, CHẤM DỨT DỊCH VỤ

8.1. Dịch vụ Viindoo sẽ bị chấm dứt/tạm dừng theo thỏa thuận của hai bên hoặc khi hết hạn hợp đồng.

8.2. Viindoo có quyền tạm dừng hoặc đơn phương chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ của Viindoo trong các trường hợp sau:

a) Khách Hàng vi phạm các quy định tại Điều khoản chung, vi phạm các điều khoản khác trong các Thỏa thuận của Viindoo trong quá trình sử dụng Website và/hoặc Dịch vụ của Viindoo;

b) Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định của từng Dịch vụ Viindoo đã đăng ký sử dụng;

c) Hoạt động sử dụng Website và/hoặc Dịch vụ của Viindoo hoặc dữ liệu của Khách Hàng tiềm ẩn rủi ro bảo mật hoặc ảnh hưởng đến Phần mềm Viindoo;

d) Website và/hoặc Dịch vụ của Viindoo được Khách Hàng sử dụng để tham gia tấn công, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc sử dụng Website và/hoặc Dịch vụ của Viindoo của Khách Hàng để gây hại cho Viindoo và các bên khác.

e) Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

9.1. Website Viindoo và/hoặc Dịch vụ của Viindoo có thể gặp các sự cố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi làm ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục sai sót để đảm bảo sự hài lòng của bạn. Tuy nhiên, Chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ, bồi thường cho Khách hàng các rủi ro và thiệt hại (nếu có), trừ trường hợp Viindoo Services có quy định cụ thể các cam kết bồi thường.

9.2. Viindoo không chịu trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm pháp lý hoặc liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do Khách Hàng không tuân thủ các quy định của Điều khoản chung này.

9.3. Viindoo không đảm bảo việc khôi phục dữ liệu trong trường hợp bị nhiễm virus hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có sự cố. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến dữ liệu của Khách Hàng mà không phải do Viindoo gây ra.

9.4. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Viindoo không bị tổn hại trước bất kỳ nghĩa vụ pháp lý, kiện tụng, tổn thất và chi phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí, phí luật sư và phí tư vấn liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ hành vi vi phạm của bạn trong khi sử dụng Website và/hoặc Dịch vụ của Viindoo.

9.5. Bạn hiểu và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại và hậu quả nào phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại do hậu quả khác, ngay cả khi chúng tôi đã thông báo cho bạn về khả năng xảy ra các thiệt hại đó) từ:

a) Viindoo Website và/hoặc Dịch vụ Viindoo, tài liệu Viindoo;

b) Khả năng sử dụng hoặc không sử dụng Website và/hoặc Dịch vụ Viindoo của bạn;

c) Truy cập hoặc sửa đổi trái phép dữ liệu hoặc thông tin mà bạn truyền tải;

d) Hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên Dịch vụ Viindoo;

e) Dịch vụ hoặc tin nhắn được gửi hoặc nhận thông qua việc sử dụng Website và/hoặc Dịch vụ của Viindoo; hoặc

f) Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Website và/hoặc Dịch vụ của Viindoo, tài liệu của Viindoo.

10. BẤT KHẢ KHÁNG

10.1. "Sự kiện Bất khả kháng" có nghĩa là các sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, động đất, lũ lụt, đình công, bạo loạn, bất ổn dân sự, nổi dậy, cấm vận, chiến tranh, thay đổi hoặc bổ sung, chấm dứt luật, quy định hoặc hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bất kỳ sự kiện khách quan nào khác không thể lường trước được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng của các Bên mà không thể khắc phục được mà ảnh hưởng đến việc thực hiện Điều khoản chung này. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, việc thiếu hụt tài chính của bất kỳ Bên nào sẽ không được coi là Sự kiện Bất khả kháng.

10.2. Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, Bên bị ảnh hưởng phải thông báo với Bên kia bằng văn bản/Email về chi tiết toàn bộ sự việc của Sự kiện Bất khả kháng. Trường hợp không thông báo hoặc không Bên nào nhận được thông báo về Sự kiện Bất khả kháng của Bên còn lại thì được hiểu là không có xảy ra Sự kiện Bất khả kháng.

10.3. Việc một Bên chấm dứt Điều Khoản Chung này do Sự kiện Bất khả kháng không miễn trừ nghĩa vụ của Bên đó đã phát sinh trước thời điểm xảy ra.

10.4. Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện Bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Điều Khoản Chung này, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác. Trong trường hợp xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, thời gian thực hiện Điều Khoản Chung này sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra Sự kiện Bất khả kháng.

11. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

11.1. Chúng tôi sẵn sàng giải thích và hỗ trợ Bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ Viindoo tại bất kỳ thời điểm nào theo quy định tại chính sách Bảo hành và Hỗ trợ Kỹ thuật.

11.2. Mọi tranh chấp, bất đồng, khiếu nại hoặc khác biệt phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng này đối với hoặc liên quan đến Viindoo hoặc bất kỳ Bên được bồi thường nào theo Điều khoản Sử dụng này sẽ được ưu tiên giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải, bình đẳng và cùng có lợi. lợi ích.

11.3. Nếu thương lượng, hòa giải không đạt kết quả thì một trong các Bên có quyền khởi kiện, yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Hải Phòng giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật. Mọi chi phí phát sinh hoặc liên quan đến quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án của bên thắng kiện (bao gồm nhưng không giới hạn ở án phí, các chi phí hành chính khác; chi phí đi lại, ăn ở; chi phí luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng; chi phí thi hành án...) do bên thua kiện gánh chịu.

12. HIỆU LỰC

12.1. Luật áp dụng

Điều Khoản Chung này được quy định và giải thích theo luật pháp Việt Nam.

12.2. Tính riêng biệt của từng điều khoản

Việc một trong các điều khoản của Điều Khoản Chung này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại trong Điều Khoản Chung này.

12.3. Sửa đổi, bổ sung

a) Viindoo có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi toàn bộ nội dung của Điều khoản chung và/hoặc Thỏa thuận. Chúng tôi sẽ thông báo những thay đổi về nội dung của bạn qua Website và/hoặc Email trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày các thay đổi có hiệu lực. Viindoo sẽ thông báo cho bạn ít nhất 3 ngày trước khi thực hiện các thay đổi có thể ảnh hưởng đến dịch vụ bạn đang sử dụng qua Email hoặc số điện thoại đã đăng ký. Nội dung thông báo bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:

    (i) Danh mục loại thay đổi;

    (ii) Mô tả kỹ thuật về các thay đổi đối với dịch vụ;

    (iii) Thời gian dự kiến tác động của các thay đổi;

    (iv) Thông báo hoàn thành các thay đổi;

b) Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Website và/hoặc Dịch vụ của Viindoo sau khi Chúng tôi đã thực hiện các điều chỉnh, điều đó có nghĩa là Bạn đã đồng ý với các Thỏa Thuận mới của Chúng tôi.

12.4. Điều khoản chung 

a) Chúng tôi cam kết mọi quy định, điều khoản trên Website được ban hành nhằm bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đều tuân theo tính đúng đắn, hướng đến chất lượng dịch vụ ổn định lâu dài cùng thời gian. Các quy định và điều khoản trên Website cũng nhằm mục đích ngăn chặn sự lạm dụng và vi phạm pháp luật.

b) Khi đăng ký sử dụng Dịch vụ Viindoo, Bạn đồng ý tuân thủ các Thỏa Thuận sau:

    (i) Điều khoản Sử dụng Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo

    (ii) Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA)

    (iii) Chính sách Quyền riêng tư;

    (iv) Chính sách Thanh toán & Hoàn tiền

    (v) Bảo hành và Hỗ trợ Kỹ thuật.

12.5. Hiệu lực

Điều khoản Sử dụng dịch vụ trên Website viindoo.com này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2023.

13. THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIINDOO

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, 
Thành phố Hải Phòng

Hotline: (+84) 0225 730 9838 

Email: mail viindoo