LIVE WEBINAR | Boost Sales Profits with Online Store

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIINDOO 


(Mã số: VIIN.USE.CON.141223)

ĐÂY LÀ THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA KHÁCH HÀNG VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIINDOO; MÔ TẢ CÁC CAM KẾT CỦA VIINDOO VỚI KHÁCH HÀNG CŨNG NHƯ CÁC QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIINDOO.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NỘI DUNG THỎA THUẬN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIINDOO NÀY ("THỎA THUẬN"). NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TẠI ĐÂY, VUI LÒNG KHÔNG TIẾP TỤC TRUY CẬP, SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIINDOO.

KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý RẰNG THỎA THUẬN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIINDOO NÀY ĐƯỢC XÁC LÀM NHƯ MỘT HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ, CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ GIỮA HAI BÊN.

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 

1.1. Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo: Là bộ giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thế, giúp doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong quản lý hoạt động kinh doanh, cải thiện chất lượng nguồn lực, giảm thiểu chi phí và tối đa hóa lợi nhuận; sau đây gọi tắt là "Phần mềm Viindoo". Phần mềm Viindoo được Viindoo phát triển và vận hành trên nền tảng mã nguồn mở. 

1.2. SaaS: Là viết tắt của "Softwave As A Service", một hình thức cung cập phần mềm cho người dùng dưới dạng dịch vụ và/hoặc dịch vụ cho thuê theo công nghệ điện toán đám mây.


1.3. Viindoo SaaS: Là dịch vụ sử dung Phần mềm Viindoo được cung cấp cho người sử dụng tại địa chỉ Internet: /vi.

1.4. Khách Hàng: Là bất kỳ cá nhân, tổ chức, đơn vị nào đăng ký sử dụng Viindoo SaaS và đồng ý với các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này.

1.5. Hệ Thống: Là Phần mềm Viindoo được tạo lập theo thông tin mà Khách hàng đăng ký sử dụng.

1.6. Chu kỳ Sử dụng: Là thời hạn sử dụng của Hệ thống được tính theo tháng hoặc theo năm.


1.7. Người Dùng: Là một hay nhiều tài khoản do Khách hàng tạo để truy cập, sử dụng Hệ thống.

1.8. Phí Dịch Vụ: Là các khoản phí mà Khách hàng phải thanh toán cho Viindoo để sự dụng và duy trì Hệ thống theo Chu kỳ Sử dụng, nhằm đảm bảo quyền sử dụng của Khách hàng được cam kết tại Mục 6 Thỏa thuận này.


1.9. Đơn Thuê Bao: Là đơn hàng ghi nhận Phí Dịch Vụ mà Khách hàng cần thanh toán cho Viindoo trong quá trình sử dụng Viindoo SaaS. Đơn Thuê Bao được gửi tới email mà Khách hàng đã khai báo tại thời điểm thiết lập Hệ thông ban đầu để làm căn cứ thành toán.

1.10. Ngày Bắt Đầu: Là ngày đầu tiên của Chu kỳ Sử dụng Viindoo SaaS, tính từ ngày Hệ thống được kích hoạt.
 

1.2. Ngày Hết Hạn: Là ngày sử dụng cuối cùng của Chu kỳ Sử dụng.


2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ​

2.1. Viindoo cam kết có đầy đủ quyền và thẩm quyền trong việc sở hữu và cung cấp dịch vụ Viindoo SaaS theo quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam về sở hữu trí tuệ.


2.2. Khách hàng có quyền sử dụng Phần mềm Viindoo để tạo ra dữ liệu phục vụ hoạt động, công việc của mình và có quyền truy cập, tải về phần dữ liệu đã nhập vào Hệ thống trong suốt thời gian sử dụng.


2.3. Phần mềm Viindoo bao gồm nhưng không giới hạn ở các bản ghi, tài liệu, tính năng, cải tiến, sửa đổi, bổ sung, bản dịch, tổng hợp hoặc nền tảng khác được Chúng tôi cung cấp cho Khách Hàng.

3. QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN​

3.1. Viindoo tôn trọng sự riêng tư và tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật về bảo mật thông tin người tiêu dùng. Viindoo chỉ sử dụng các thông tin do Khách hàng cung cấp để phục vụ quá trình sử dụng phần mềm Viindoo. Vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư để hiểu hơn về phương thức mà Chúng tôi bảo vệ những thông tin Khách hàng cung cấp.

3.2. Viindoo có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ thông tin, dữ liệu Khách hàng tạo ra từ quá trình sử dụng Phần mềm Viindoo để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu, cải tiến sản phầm - dịch vụ, thị trường, thói quen tiêu dùng. Chúng tôi cam kết các thông tin, dữ liệu này không chứa bất kỳ thông tin cụ thể nào về thông tin liên hệ (họ  tên, địa chỉ, số điện thoại), các giao dịch cụ thể hoặc các bí mật sản xuất, kinh doanh.

4. KHẲNG ĐỊNH CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

4.1. Viindoo được bảo toàn quyền sử dụng tên và/hoặc nhãn hiệu của Khách Hàng cho mục địch marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phầm/dịch vụ hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách Hàng khác hoặc các Khách Hàng tiềm năng khác của Viindoo. Ví dụ, Viindoo có thể đưa tên và/hoặc nhãn hiệu của Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các khách hàng của mình. 


4.2. Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Viindoo khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ hành vi vi phạm của mình trong quá trình sử dụng Hệ thống.


5. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VIINDOO SAAS​

5.1. Phí Dịch Vụ

Phí Dịch Vụ sử dụng Phần mềm Viindoo được niêm yết công khai tại mục "Biểu Phí" trên Website: https://viindoo.com/vi/pricing và được tính theo Chu kỳ Sử dụng với các lựa chọn gói dịch vụ Viindoo SaaS. Phí Dịch Vụ sẽ bắt đầu tính phí kể từ thời điểm Hệ thống được kích hoạt và chỉ dừng tính phí khi xảy ra các trường hợp theo quy định tại điểm (ii) Mục 5.5.2 Thỏa thuận này.

5.1.1. Đăng ký dịch vụ

  • Sau khi hoàn tất các bước thiết lập thông tin ban đầu cho Hệ Thống, Khách Hàng sẽ nhận được thông báo thanh toán đính kèm hoá đơn và Đơn Thuê Bao có giá trị bằng tổng số lượng Người dùng đăng ký theo gói dịch vụ Viindoo SaaS và Chu kỳ Sử dụng mà Khách Hàng lựa chọn.
  • Hệ thống sẽ được kích hoạt để sử dụng trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm Khách hàng thanh toán 100% giá trị Đơn Thuê Bao nói trên.

5.1.2. Phí Dịch Vụ định kỳ

Là khoản phí mà Khách Hàng phải trả để gia hạn thời gian sử dụng Viindoo SaaS và sự hoạt động ổn định của Hệ Thống theo số lượng Người dùng đã mua. Vào Ngày Hết Hạn, Viindoo sẽ gửi thông báo thanh toán có đính kèm Đơn Thuê Bao tới Khách Hàng để làm căn cứ thanh toán Phí Dịch Vụ cho Chu kỳ Sử dụng tiếp theo.


5.1.3. Phí Dịch Vụ phát sinh

Phí Dịch Vụ phát sinh là các khoản phí (không bao gồm trong Phí Dịch Vụ định kỳ đã thanh toán) được tính cho các dịch vụ gia tăng sau:


(i) Mua thêm Người dùng

  • Đơn Thuê Bao sẽ liên tục cập nhật số lượng Người dùng mới được tạo trong tháng, tự động tổng hợp Phí Dịch Vụ và gửi tới Khách hàng vào ngày đầu tiên mỗi tháng.
  • Phí Dịch Vụ cho mỗi Người dùng phát sinh sẽ được tính cho toàn bộ thời gian còn lại của Chu kỳ Sử dụng kể từ thời điểm tạo mới.

(ii) Nâng cấp gói dịch vụ Viindoo SaaS

Khi cài đặt thêm các ứng dụng và/hoặc tạo Người dùng mới ngoài phạm vi gói dịch vụ Viindoo SaaS đã đăng ký ban đầu, Hệ thống của khách hàng sẽ được nâng cấp lên gói dịch vụ Viindoo SaaS cao hơn và làm phát sinh ngày lập tức một khoản phí chênh lệch phải trả cho toàn bộ thời gian còn lại của Chu kỳ Sử dụng mà Khách hàng đã đăng ký trước đó. Một thông báo thanh toán sẽ được gửi tới Khách hàng để làm căn cứ tính thời hạn thành toán cho khoản Phí Dịch Vụ phát sinh này.
Viindoo không chịu trách nhiệm hoàn lại bất kỳ khoản Phí Dịch vụ mà Khách Hàng đã thanh toán trong bất kỳ trường hợp nào.  

5.1.4. Điều chỉnh Phí Dịch Vụ

  • Viindoo có thể điều chỉnh (tăng/giảm) hoặc thay đổi cách tính Phí dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào nhưng sẽ không quá 1 lần điều chỉnh/thay đổi trong một năm dương lịch.

  • Phí Dịch Vụ đã được thanh toán trước cho nhiều Chu kỳ Sử dụng sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh nói trên trong suốt thời hạn dịch vụ mà Khách hàng đã thanh toán.

5.2. Thanh toán Phí Dịch Vụ

5.2.1.Phương thức thanh toán

Khách hàng được đề nghị thành toán 100% Phí Dịch Vụ thông qua các phương thức được chấp thuận nêu tại Chính sách Thanh toán và Hoàn tiền.

5.2.2. Thời hạn thanh toán

Mọi khoản Phí Dịch Vụ theo Thỏa thuận này đều phải được thanh toán 100% theo Đơn Thuê Bao mà Khách hàng nhận được trong 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thanh toán.

5.2.3.  Thông báo thành toán

Viindoo sẽ cố gắng thực hiện các hành động liên quan đến việc cảnh báo, nhắc nhở thanh toán, thông báo gia hạn đến các Khách hàng thông qua 1 (một) hoặc nhiều hình thức sau: Email, tin nhắn (SMS), điện thoại trực tiếp hoặc hệ thống gọi điện thông báo tự động (IVR). Thông báo thanh toán có thể được gửi nhiều lần trong hạn thanh toán.

5.2.4. Hóa đơn

(i) Khách hàng sẽ nhận được Hóa đơn ngay sau khi hoàn tất các bước đăng ký tạo Hệ thống theo mục 5.1.1 Thỏa thuận này.

(ii) Đối với khoản Phí Dịch Vụ định kỳ và Phí Dịch Vụ phát sinh như quy định tại Mục 5.1.2Mục 5.1.3, Hóa đơn sẽ được gửi đến email của Khách hàng chậm nhất là 7 ngày sau khi Khách hàng thanh toán Phí Dịch Vụ và Hệ thống ghi nhận thanh toán thành công.


5.3. Kích hoạt Hệ thống

5.3.1. Trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm Khách hàng thanh toán đầy đủ Phí Dịch Vụ, Viindoo sẽ gửi Email thông báo kích hoạt thành công với các thông tin của Hệ thống, gồm:

    • Tên miền (URL);
    • Tên đăng nhập và Mật khẩu;
    • Ngày tạo Hệ thống Viindoo. 

5.3.2. Khách hàng có nghĩa vụ thay đổi mật khẩu tài khoản Người dùng sau khi nhận được Email.

5.4. Tạm dừng Hệ thống

5.4.1. Là tình trạng Khách hàng không thể truy cập được Hệ thống do xảy ra một trong các trường hợp nêu tại Mục 5.4.2 dưới đây. Trong khoảng thời gian tạm dừng này, dữ liệu của Khách hàng vẫn tiếp tục được sao lưu và lưu trữ.

5.4.2. Viindoo có quyền đơn phương tạm dừng Hệ thống khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

(i) Khách hàng không thanh toán hoặc không thanh toán đẩy đủ hoặc đúng hạn như đã quy định tại Mục 5.1.8 Thỏa thuận này;
  

(ii) Hoạt động sử dụng Hệ thống hay dữ liệu trên Hệ thống của Khách hàng có tiềm ẩn nguy cơ bảo mật hoặc ảnh hưởng tới Phần mềm Viindoo;

(iii) Tạm dừng để phục vụ việc bảo trì, nâng cấp, sửa lỗi, hoặc để khắc phục, phòng ngừa các sự cố về an ninh thông tin hoặc theo yêu cầu kỹ thuật;

(iv) Theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


5.4.3.Trong trường hợp muốn tạm dừng sử dụng Hệ thống, Khách hàng được yêu cầu gửi thông báo cho Viindoo qua các phương thức hỗ trợ nêu tại chính sách Bảo hành và Hỗ trợ Kỹ thuật. Sau khi nhận được thông báo, Viindoo sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để tạm dừng dịch vụ.

5.5. Thu hồi Hệ thống

5.5.1. Thu hồi là việc Viindoo xóa bỏ hoàn toàn Hệ thống và các dữ liệu phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hệ thống. Khách hàng sẽ không thể truy cập vào Hệ thống để thao tác hay sao lưu bất kể dữ liệu đã được khởi tạo hoặc lưu trữ trước đó.


5.5.2. Hệ thống có thể bị thu hồi trong các trường hợp sau: 

(i) Khách hàng không có bất kỳ hoạt động tương tác trên Hệ thống trong 90 ngày liên tục trong trường hợp đăng ký sử dụng Viindoo SaaS gói One App. Viindoo sẽ gửi email thông báo về thời hiệu trước khi thu hồi Hệ thống Khách hàng;

(ii) Khách hàng gửi thông báo yêu cầu thu hồi cho Viindoo;

(iii) Khách hàng không thanh toán Phí Dịch Vụ trong vòng 15 ngày kể từ ngày Hệ thống bị tạm dừng theo quy định tại điểm (i) Mục 5.4 Thỏa thuận này; hoặc

(iv) Theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5.6. Tái kích hoạt Hệ thống

5.6.1. Viindoo sẽ hỗ trợ Khách hàng tái kích hoạt Hệ thống đã bị thu hồi do không thanh toán đúng hạn trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu với điều kiện Khách hàng phải thanh toán đầy đủ các khoản Phí Dịch Vụ chưa thanh toán.

5.6.2. Hệ thống được tái kích hoạt sẽ là bản sao lưu gần nhất với các dữ liệu được nhập bởi Khách hàng trước thời điểm bị thu hồi.

6. QUYỀN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VIINDOO CỦA KHÁCH HÀNG

6.1. Trong thời gian Hệ thống còn hạn sử dụng, Khách hàng có quyền: 

(i) Sử dụng đầy đủ các tính năng của Phần mềm Viindoo theo dịch vụ đã đăng ký;


(ii) Tạo ra dữ liệu trên Hệ thống để phục vụ công việc của mình và tải về những dữ liệu đã nhập trên hệ thống;


(iii) Được bổ sung, thay đổi gói dịch vụ Viindoo SaaS nhưng phải trả phí. Tuy nhiên, Viindoo không hỗ trợ chuyển đổi gói dịch vụ về mức thấp hơn;


(iv) Được cài đặt bổ sung các Phân hệ phù hợp với nhu cầu sử dụng và trong phạm vi gói cước cho phép. Tuy nhiên, Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm phát sinh khi cài đặt các Phân hệ do Khách hàng hoặc bên thứ 3 phát triển mà không qua bước thẩm định của Chúng tôi;


(v) Được yêu cầu Viindoo thay đổi các thông tin đã đăng ký sử dụng Hệ thống khi có sự thay đổi về thông tin của chủ thể giao dịch trong 7 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi;

(vi) Được yêu cầu Viindoo thực hiện trách nhiệm bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật theo quy định tại chính sách Bảo hành và Hỗ trợ Kỹ thuật.

6.2. Ngoài các nghĩa vụ được quy định tại Thỏa thuận này, Khách hàng có trách nhiệm:


(i) Duy trì tính bảo mật các tài khoản được khởi tạo trong quá trình sử dụng Hệ thống cũng như chịu mọi trách nhiệm về hoạt động liên quan đến các tài khoản này; 

(ii) Cung cấp các thông tin được yêu cầu trong quá trình sử dụng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác các thông tin do mình cung cấp trong quá trình sử dụng Phần mềm Viindoo;


(iii) Chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của gói dịch vụ đã đăng ký sử dụng; 


(iv) Hoàn thành nghĩa vụ thanh toán với các khoản Phí Dịch Vụ phát sinh và/hoặc tồn đọng ngay cả khi Hệ thống bị tạm dừng hoặc thu hồi theo quy định tại Mục 5.4Mục 5.5 Thỏa thuận này;

(v) Tự chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi sử dụng Phần mềm Viindoo trái với quy định pháp luật.

6.3. Khách Hàng không được sử dụng Hệ thống Viindoo, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc cập nhật, truyền tải dữ liệu, gửi Email, v.v. nhằm các mục đích sau:

(i) Tham gia vào các cuộc tấn công, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc sử dụng nền tảng Phần mềm Viindoo để gây nguy hại tới Viindoo và/hoặc các bên khác;

(ii) Làm tổn hại, xâm phạm tới các quyền riêng tư, quyền con người, quyền sở hữu trí tuệ, quyền tài sản, … của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào;

(iii) Cản trở, phá hỏng Phần mềm Viindoo, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truy cập Phần mềm Viindoo trái phép thông qua bất kỳ thiết bị, máy móc, phần mềm nào;

(iv) Thực hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật khác.

6.4. Khi nhận thấy có sự sử dụng tải khoản, truy cập Hệ thống trái phép hoặc bất cứ lỗi bảo mật nào mà Hệ thống gặp phải, Khách hàng cần liên hệ ngay với Viindoo để được hỗ trợ kịp thời.

6.5. Viindoo SaaS One App là gói dịch vụ sử dụng Phần mềm Viindoo hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, Viindoo không chịu trách nhiệm về các sai sót, mất mát dữ liệu hay bất cứ quyền lợi nào của Khách hàng và/hoặc giải quyết các tổn thất, các vấn đề liên quan khác xảy ra trong bất cứ trường hợp nào đối với gói dịch vụ này.

6.6. Khách hàng không được phép chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không cho sự chấp thuận của Viindoo. 


6.7. Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định, chính sách về bản quyền phần mềm, quyền tác giả,... các quyền sở hữu trí tuệ khác có liên quan khi sử dụng Phần mềm Viindoo.


7. BẤT KHẢ KHÁNG 

7.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn ở:


a) Thiên tai, địch họa, chiến tranh, bao loạn, biểu tình, dịch bệnh, ô nhiễm, hoạt động hoặc đe dọa khủng bố, hoặc bạo động gây cách trở hoặc phá hủy hoặc tắc nghẽn hoặc dừng kết nối với Phần mềm Viindoo;

b) Sự cố mất điện trên diện rộng, đứt cáp viễn thông, gián đoạn đường truyền Internet;


c) Tin tặc, virus máy tính tấn công Phần Mềm Viindoo/Hệ thống làm ngưng trệ, tắc nghẽn hoặc phá hủy phần mềm, dữ liệu; 


d) Sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


(Sau đây gọi chung là "Bất Khả Kháng")

7.2. Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do xảy ra Bất Khả Kháng sẽ không phải là cơ sở để Bên còn lại yêu cầu chấm dứt Thỏa thuận này và bồi thường thiệt hại.


7.3. Bên bị ảnh hưởng bởi Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho Bên còn lại về tình trạng xảy ra và dự kiến hậu quả ảnh hưởng tới khả năng thực hiện nghĩa vụ theo Thỏa thuận này trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày xảy ra Bất Khả Kháng. Đồng thời, áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục hợp lý để hạn chế tối đa ảnh hưởng do hậu quả của Bất Khả Kháng.


7.4. Trong trường hợp hai Bên thỏa thuận chấm dứt Thỏa thuận này do Bất Khả Kháng không miễn trừ nghĩa vụ của mỗi Bên phát sinh trước thời điểm Bất Khả Kháng.


8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

8.1. Từ chối đảm bảo

Viindoo không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng Phần mềm Viindoo sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc Phần mềm Viindoo sẽ đáp ứng yêu cầu của Khách hàng hoặc tất các các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của Hệ thống (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng Internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng). Viindoo không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Phần mềm Viindoo được cung cấp dưới dạng "nguyên trạng - as is" và "có sẵn - as available" cho Khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem Hệ thống hoặc thông tin được tạo ra từ Hệ thống là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sự dụng của mình. Khách hàng tự chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi thông tin/dữ liệu được tạo ra từ Hệ thống.

8.2. Giới hạn trách nhiệm pháp lý


8.2.1. Viindoo không chịu trách nhiệm pháp lý, bồi thường hoặc liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc Khách hàng không tuân thủ quy định tại Thỏa thuận này.


8.2.2. Trong bất cứ trường hợp nào, Chúng tôi đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phát, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dự liệu do hậu quả của:


(i) Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Hệ thống;


(ii) Bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với Hệ thống;


(iii) Từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu;


(iv) Xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua Hệ thống;


(v) Các tuyên bố hay hình vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với Hệ thống; và


(vi) Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Hệ thống.

9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

9.1. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất động dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Thỏa thuận này chống lại hoặc liên quan đến Viindoo hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào thuộc đối tượng của các Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải, bình đẳng cùng có lợi.

9.2. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không đạt kết quả, một Bên có quyền khởi kiện, yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Hải Phòng giải quyết theo quy định của phát luật. Mọi chi phí phát sinh hoặc có liên quan tới quá trình giải quyết tranh chấp tại Tóa án của Bên thắng kiện (bao gồm nhưng không giới hạn ở: án phí, phí hành chính khác; chi phí di chuyển, lưu trú; phí thuê luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng; phí thi hành án;... ) sẽ do Bên thua kiện chi trả.

10. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

10.1. Luật áp dụng

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi và diễn giải theo hệ thống phát luật Việt Nam.

10.2. Tính riêng lẻ của từng điều khoản

Việc một trong các điều khoản thuộc Thỏa thuận này bị coi là vô hiệu hóa hay không thể thực hiện được không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực hiện của các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận này.

10.3. Sửa đổi, bổ sung

(i) Viindoo sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến Phần mềm Viindoo. Do đó, Chúng tôi bảo toàn quyền sửa đổi, bổ sung nội dung Thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào. Nội dung thay đổi sẽ được Viindoo thông báo cập nhật tới Khách hàng ít nhất là 10 ngày trước thời điểm áp dụng chính thức trên Website và qua Email của Khách hàng.

(ii) Trong trường hợp không đồng ý với các nội dung được sửa đổi, bổ sung, Khách hàng có thể thực hiện các thủ tục tạm dừng hoặc vô hiệu Hệ thống theo quy định tại Thỏa thuận này.

10.4. Hiệu lực

Thoa thuận Sử dụng Dịch vụ Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo này được cập nhật lần cuối vào ngày 14/12/2023.


11. THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIINDOO

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, 
Thành phố Hải Phòng

Hotline: (+84) 0225 730 9838 

Email: