Trợ giúp

0

Viindoo Sales có phải là phần mềm in hóa đơn bán hàng không?

Ảnh đại diện
Hoài Nguyễn

Viindoo Sales có phải là phần mềm in hóa đơn bán hàng không ạ? Hay mình đồng thời mua phần mềm này và phần mềm Kế toán của Viindoo? Bên mình là chuỗi nhà sách.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Sơn
Best Answer

Dear Hoài Nguyễn!

Phần mềm bán hàng trong hệ thống quản trị doanh nghiệp Viindoo cung cấp tính năng xuất hóa đơn dựa vào số lượng đặt hàng hoặc số lượng bàn giao.

Tuy nhiên hóa đơn này chỉ là hóa đơn bán hàng dự thảo có các thông tin như trên hóa đơn GTGT. Để xuất được hóa đơn GTGT doanh nghiệp cần mua phần mềm kế toán của Viindoo để phòng ban kế toán trong công ty mới có đủ nghiệp vụ tạo ra hóa đơn thuế VAT dựa trên đơn bán.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại link liên kết với chính sách xuất hóa đơn bán hàng.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.