Trợ giúp

0

Viindoo có cung cấp phần mềm quản lý bán hàng tích điểm không?

Ảnh đại diện
Nguyên Phạm

Viindoo có cung cấp phần mềm quản lý bán hàng tích điểm không? Hay chỉ cung cấp ứng dụng tạo voucher?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Hồ Xuân Minh
Best Answer

Dear Nguyên,

Viindoo có cung cấp tính năng Khách Hàng Thân Thiết, hỗ trợ người dùng quản lý khách hàng thân thiết và tích điểm. Bạn có thể tham khảo tại đây:

https://viindoo.com/vi/intro/loyalty-program

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.