Trợ giúp

0

Phần mềm Viindoo Recruitment được sử dụng cho quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty nói chung đúng không?

Ảnh đại diện
Thanh Thanh

Phần mềm Viindoo Recruitment được sử dụng cho quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty nói chung hay từng phòng ban? Tức là cả công ty chỉ sử dụng chung phần mềm này mà các phòng ban không cần phải mua phần mềm để sử dụng riêng?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Thị Thảo
Best Answer

Chào bạn,

Phần mềm quản lý tuyển dụng của Viindoo cung cấp các tính năng quản lý tuyển dụng tổng thể cho toàn doanh nghiệp.

Các phòng ban trong công ty đều có thể sử dụng ứng dụng phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ dẫn đến việc phân quyền phù hợp để thực hiện các nghiệp vụ tuyển dụng trên phần mềm.

Chi tiết phân quyền bạn tham khảo tại bài viết Giới thiệu chung về Ứng dụng Quản lý Tuyển dụng trong Viindoo.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.