Trợ giúp

0

Phần mềm Payroll có tự động cập nhật mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp hay không?

Ảnh đại diện
Nguyễn Kiên

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp hiện nay cố định là 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Thế nhưng theo nghị quyết của Chính phủ thì doanh nghiệp đang được giảm mức đóng này xuống còn 0% đến hết ngày 30/9 năm nay. Vậy, trên phần mềm Payroll, đến thời điểm sau 30/9, mức đóng này có được tự động cập nhật về mức cũ là 1%?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thái Hà
Best Answer

Theo như Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, từ ngày 01/10/2021, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 được giảm mức đóng BHTN cho người lao động xuống bằng 0% trong 12 tháng.

Bạn có thể truy cập Ứng dụng Bảng lương (payroll) >> Đóng góp từ lương >> Kiểu đóng góp từ lương, bấm vào kiểu “Bảo hiểm thất nghiệp", thực hiện thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm.

Ví dụ: thời điểm hiện tại là ngày 23/07/2022, bạn chưa tạo phiếu lương/bảng lương tháng 07/2022, bạn thực hiện tạo 02 thay đổi hàng loạt tỷ lệ đóng góp:
- Ngày bắt đầu là 01/07/2022, cập nhật tỷ lệ đóng góp là 0%.
- Ngày bắt đầu là 01/10/2022, cập nhật tỷ lệ đóng góp là 1%.

Sau khi tạo xong, ngay trên giao diện kiểu đăng ký đóng góp bảo hiểm thất nghiệp, bạn click vào ô thống kê đăng ký để bấm xem chi tiết các nội dung mình tạo đã được cập nhật trên từng đăng ký đóng góp của người lao động.

Hàng tháng, phần mềm sẽ tự động tính toán theo các quy tắc bạn đã thiết lập.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.