Trợ giúp

0

Hướng dẫn xuất dữ liệu data khách hàng dưới dạng file excel trên phần mềm CRM

Ảnh đại diện
Thu Tuyết

Mình có thể xuất dữ liệu data khách hàng trên phần mềm CRM dưới dạng file excel hay không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Đoàn Thùy Dương
Best Answer

Chào Tuyết,

Bạn có thể xuất dữ liệu data khách hàng trên phần mềm CRM dưới dạng file excel bạn nhé.

Bạn tham khảo bài viết về hướng dẫn nhập, xuất dữ liệu hàng loạt của Viindoo nhé.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.