Trợ giúp

0

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công

Ảnh đại diện
Nguyễn Thu

Sau khi được tích hợp với phần mềm chấm công của viindoo thì việc sử dụng máy chấm công sẽ thực hiện như thế nào? Mong Viindoo hướng dẫn sử dụng máy chấm công trong trường hợp này.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Hải Hà
Best Answer

Chào bạn, 

Sau khi đọc câu hỏi của bạn, mình có nhận định ban đầu là:

  • Nhân viên đã được tạo trên hệ thống với đầy đủ thông tin.
  • Máy chấm công đã được kết nối với phần mềm Viindoo.

Vậy để việc chấm công của cán bộ công nhân viên có thể được cập nhật vào phần mềm, bạn thực hiện tiếp các bước như sau:

  1. Bước 1: Tải nhân viên lên máy chấm công.
    1. Truy cập: Quản lý vào ra > Quản lý > Nhân viên > Chọn toàn bộ nhân viên > Hành động > Tải lên thiết bị chấm công.
  2. Bước 2: Lấy dấu vân tay cho cán bộ công nhân viên trên máy chấm công.
    1. Vào máy chấm công > Tìm tên nhân viên và lấy dấu vân tay cho nhân viên đó. 

    


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.