Hoạch định chuỗi cung ứng: Chiến lược và thực tiễn tốt nhất​

Hoạch định chuỗi cung ứng là một quy trình quan trọng giúp các tổ chức đạt được những mục tiêu này bằng cách sắp xếp các hoạt động chuỗi cung ứng của họ với các mục tiêu kinh doanh tổng thể của họ. Trong bài viết này, Viindoo sẽ đi sâu vào sự phức tạp của Lập kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng và bí quyết xây dựng kế hoạch chuỗi cung ứng.

>>>> Tìm Hiểu Thêm Về:  Phần mềm SCM

Hiểu về lập kế hoạch chuỗi cung ứng

Lập kế hoạch chuỗi cung ứng là một quy trình chiến lược bao gồm dự báo, ra quyết định và điều phối các hoạt động trên toàn bộ mạng lưới chuỗi cung ứng. Nó bao gồm việc quản lý từ đầu đến cuối của tất cả các hoạt động, từ thu mua và sản xuất đến vận chuyển và phân phối, với mục tiêu cuối cùng là đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

hoạch định chuỗi cung ứng là gì?

hoạch định chuỗi cung ứng là gì?

Về cốt lõi, Lập kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng nhằm đạt được sự cân bằng giữa cung và cầu bằng cách đồng bộ hóa các quy trình khác nhau và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên. Điều này liên quan đến việc tạo ra một lộ trình chi tiết phác thảo cách thức và thời điểm thực hiện từng hoạt động của chuỗi cung ứng để đạt được kết quả mong muốn.

>>>> Tìm Hiểu Thêm Về:  Chiến lược chuỗi cung ứng


Lợi ích của việc lập kế hoạch chuỗi cung ứng hiệu quả

Lập kế hoạch hiệu quả mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động chuỗi cung ứng của các tổ chức. Một số ưu điểm chính bao gồm:

 • Dịch vụ khách hàng được cải thiện: Lập kế hoạch tốt đảm bảo rằng các sản phẩm phù hợp luôn sẵn có vào đúng thời điểm và đúng số lượng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều này dẫn đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng được cải thiện, dẫn đến tăng doanh số bán hàng và kinh doanh lặp lại.
 • Nâng cao hiệu quả: Việc lập kế hoạch giúp các tổ chức tối ưu hóa nguồn lực của họ, giảm chi phí hàng tồn kho, giảm thiểu tình trạng hết hàng và loại bỏ hàng tồn kho dư thừa. Điều này dẫn đến cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và lợi nhuận cao hơn.
 • Tăng tính linh hoạt: Với việc lập kế hoạch đầy đủ, các tổ chức có thể phản ứng nhanh chóng với các điều kiện thị trường đang thay đổi, sở thích của khách hàng và sự gián đoạn nguồn cung. Sự linh hoạt này cho phép các tổ chức thích nghi với môi trường kinh doanh năng động và luôn dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh.
 • Hợp tác nâng cao: Các doanh nghiệp có thể thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên liên quan khác nhau, chẳng hạn như nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối và khách hàng. Điều này dẫn đến sự phối hợp tốt hơn, cải thiện giao tiếp và hợp lý hóa các quy trình trên toàn mạng lưới chuỗi cung ứng.
 • Ra quyết định chiến lược: Các tổ chức có thể có được thông tin chi tiết và khả năng hiển thị dựa trên dữ liệu đối với hoạt động chuỗi cung ứng của họ. Điều này cho phép đưa ra quyết định chiến lược dựa trên thông tin chính xác, giúp cải thiện hiệu suất và kết quả kinh doanh tốt hơn.
hoạch định chuỗi cung ứng

Lập kế hoạch đầy đủ trong việc cung cấp là điều cần thiết

Các yếu tố chính của việc lập kế hoạch trong quản lý chuỗi cung ứng

Lập kế hoạch hiệu quả cho chuỗi cung ứng liên quan đến một số yếu tố chính cần thiết để thực hiện thành công. Những yếu tố này bao gồm:

 • Lập kế hoạch nhu cầu: Điều này liên quan đến việc phân tích lịch sử Dòng thông tin trong chuỗi cung ứng, xu hướng thị trường, sở thích của khách hàng và các yếu tố khác để ước tính nhu cầu trong tương lai. Thông tin này là nền tảng cho các hoạt động liên quan đến chuỗi cung ứng khác, chẳng hạn như thu mua, sản xuất và quản lý hàng tồn kho.
 • Lập kế hoạch cung ứng: Lập kế hoạch cung ứng liên quan đến việc xác định số lượng và thời gian tối ưu của các hoạt động thu mua, sản xuất và vận chuyển để đáp ứng nhu cầu dự báo. Nó đòi hỏi sự phối hợp giữa các bên liên quan khác nhau, bao gồm nhà cung cấp, nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, để đảm bảo cung cấp đúng sản phẩm vào đúng thời điểm.
 • Lập kế hoạch sản xuất: Lập kế hoạch sản xuất liên quan đến việc lập kế hoạch và sắp xếp các hoạt động sản xuất dựa trên nhu cầu dự báo và các nguồn lực sẵn có. Nó bao gồm việc xác định năng lực sản xuất, thời gian sản xuất và lịch trình sản xuất để đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất hiệu quả và đúng thời hạn.
 • Quản lý hàng tồn kho: Quản lý hàng tồn kho liên quan đến việc tối ưu hóa mức tồn kho để giảm thiểu chi phí trong khi vẫn đảm bảo có đủ hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nó đòi hỏi phải phân tích cẩn thận các mô hình nhu cầu, thời gian giao hàng, số lượng đặt hàng và mức tồn kho an toàn để đạt được sự cân bằng phù hợp giữa chi phí giữ hàng tồn kho và hết hàng.
 • Lập kế hoạch vận tải: Lập kế hoạch vận tải là tối ưu hóa sự di chuyển của hàng hóa trong mạng lưới chuỗi cung ứng. Nó bao gồm việc lựa chọn phương thức vận chuyển, hãng vận chuyển và tuyến đường hiệu quả nhất dựa trên các yêu cầu về chi phí, mức độ dịch vụ và thời gian vận chuyển. Nó cũng liên quan đến việc quản lý năng lực vận chuyển, theo dõi lô hàng và quản lý chi phí vận chuyển.
 • Hợp tác và khả năng hiển thị: Hợp tác và khả năng hiển thị liên quan đến việc chia sẻ thông tin, điều phối các hoạt động và thiết lập quan hệ đối tác vững chắc với các nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối và các bên liên quan khác. Nó cũng yêu cầu khả năng hiển thị theo thời gian thực về trạng thái của đơn đặt hàng, mức tồn kho và chuyển động vận chuyển để cho phép đưa ra quyết định chủ động và giải quyết vấn đề.
giải pháp hoạch định chuỗi cung ứng

Doanh nghiệp nên xem xét một số yếu tố để lập kế hoạch chuỗi cung ứng hiệu quả

Thực hành tốt nhất để lập kế hoạch thành công

Các tổ chức có thể lập kế hoạch hiệu quả cho chuỗi cung ứng bằng cách làm theo một số thực tiễn tốt nhất. Chúng bao gồm:

 • Hợp tác và Truyền thông: Thiết lập các kênh cộng tác và truyền thông mạnh mẽ với các nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối và các bên liên quan khác là rất quan trọng. Trao đổi thường xuyên và chia sẻ thông tin có thể giúp sắp xếp các hoạt động của chuỗi cung ứng, giải quyết các vấn đề và cải thiện khả năng hiển thị.
 • Ra quyết định dựa trên dữ liệu: Các tổ chức nên đầu tư vào khả năng thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu mạnh mẽ để cho phép ra quyết định dựa trên dữ liệu. Điều này bao gồm dự báo nhu cầu, tối ưu hóa hàng tồn kho và lập kế hoạch vận chuyển dựa trên dữ liệu thời gian thực.
 • Nhanh nhẹn và linh hoạt: Xây dựng sự nhanh nhẹn và linh hoạt trong các hoạt động của chuỗi cung ứng có thể giúp các tổ chức phản ứng nhanh chóng với các điều kiện thị trường thay đổi, nhu cầu của khách hàng và sự gián đoạn nguồn cung. Điều này bao gồm phát triển các kế hoạch dự phòng, chiến lược tìm nguồn cung ứng thay thế và các phương án vận chuyển dự phòng để giảm thiểu rủi ro và duy trì hoạt động.
 • Lập kế hoạch tích hợp: Tích hợp với các chức năng kinh doanh khác, chẳng hạn như bán hàng, sản xuất và thu mua, là rất quan trọng. Điều này đảm bảo sự liên kết của các hoạt động chuỗi cung ứng với các mục tiêu kinh doanh tổng thể, tránh các silo và tạo điều kiện cho luồng thông tin liền mạch.
 • Cải tiến liên tục: Lập kế hoạch là một quá trình liên tục đòi hỏi cải tiến liên tục. Các tổ chức nên thường xuyên xem xét và phân tích các chỉ số hiệu suất chuỗi cung ứng, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và thực hiện các hành động khắc phục để tối ưu hóa hoạt động.
hoạch định chuỗi cung ứng

Thực tiễn tốt nhất để lập kế hoạch cho hoạt động chuỗi cung ứng

Phần mềm lập kế hoạch chuỗi cung ứng

Phần mềm Viindoo SCM mạnh mẽ Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng cho phép các tổ chức hợp lý hóa hoạt động của họ, tối ưu hóa mức tồn kho, cải thiện độ chính xác của dự báo nhu cầu và nâng cao hiệu suất tổng thể của chuỗi cung ứng. Nó tận dụng các thuật toán nâng cao và phân tích dữ liệu để tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình lập kế hoạch khác nhau cho chuỗi cung ứng, bao gồm lập kế hoạch nhu cầu, tối ưu hóa hàng tồn kho, lập kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch vận chuyển, v.v. 

Bằng cách tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực và cho phép ra quyết định dựa trên dữ liệu, giải pháp phần mềm giúp các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt, giảm chi phí và cải thiện mức độ dịch vụ khách hàng.

giải pháp hoạch định chuỗi cung ứng

Viindoo SCM là Phương pháp lập kế hoạch chuỗi cung ứng hiệu quả

hoạch định chuỗi cung ứng hiệu quả là một thành phần quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng hiện đại. Nó giúp các tổ chức tối ưu hóa hoạt động của họ, giảm chi phí, cải thiện mức độ dịch vụ khách hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Bằng cách tận dụng các công nghệ tiên tiến, khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu, cộng tác và sự linh hoạt, các tổ chức có thể vượt qua các thách thức và lập kế hoạch thành công.

>>>> Đọc tiếp các bài viết có giá trị của Viindoo:


Hoạch định chuỗi cung ứng: Chiến lược và thực tiễn tốt nhất​
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Trịnh Thị Ngọc Anh 24 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY