Hiểu về Bảng cân đối kế toán theo tỉ trọng: Cách tạo một bảng

A Bảng cân đối kế toán theo tỉ trọng cần thiết cho việc phân tích sức khoẻ tài chính của doanh nghiệp. Điều này cho phép so sánh dễ dàng tình hình tài chính của các công ty có quy mô khác nhau, vì nó chuẩn hóa việc trình bày dữ liệu. Tìm hiểu chi tiết về bảng cân đối kế toán toán thông dụng tại bài viết này của Viindoo Phần mềm quản trị doanh nghiệp.

Bảng cân đối kế toán theo tỉ trọng là gì?

Bảng cân đối kế toán theo tỉ trọng là một báo cáo tài chính được sử dụng để phân tích tình hình tài chính của công ty bằng cách trình bày tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ phần trăm trên tổng tài sản. Đây là một công cụ quan trọng cho các nhà đầu tư, nhà phân tích và đội ngũ quản lý để xác định xu hướng, đánh giá hiệu quả tài chính và đưa ra các quyết định chiến lược.

Bảng cân đối kế toán theo tỉ trọng là gì

bảng cân đối kế toán quy mô chung là gì

Cơ cấu bảng cân đối kế toán đối quy mô chung

Để hiểu Bảng cân đối kế toán theo tỉ trọng là gì , điều quan trọng trước tiên là phải hiểu cấu trúc cơ bản của bảng cân đối kế toán. mục đích của bảng cân đối kế toán là ảnh chụp nhanh về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm nhất định. Nó liệt kê các tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty và tổng tài sản phải bằng tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

  • Tài sản là bất cứ thứ gì có giá trị mà một công ty sở hữu, bao gồm tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản và thiết bị. 
  • Nợ phải trả là số tiền nợ người khác, chẳng hạn như các khoản vay, tài khoản phải trả và thuế. 
  • Vốn chủ sở hữu thể hiện giá trị còn lại của tài sản sau khi tất cả các khoản nợ đã được thanh toán.

bảng cân đối kế toán quy mô chung lấy số tiền được liệt kê trên bảng cân đối kế toán truyền thống và chuyển đổi chúng thành tỷ lệ phần trăm của tổng tài sản. Ví dụ: nếu một công ty có 100.000 đô la tài sản và 70.000 đô la nợ phải trả, bảng cân đối kế toán quy mô chung của công ty sẽ hiển thị nợ phải trả bằng 70% tài sản.

Kết cấu Bảng cân đối kế toán theo tỉ trọng

Cấu trúc của bảng cân đối kế toán quy mô chung

>>>> Đọc thêm: 10 số hiệu Phần Mềm Kế Toán cho Doanh nghiệp

Tại sao sử dụng bảng cân đối kích thước chung?

Ưu điểm chính của bảng cân đối kế toán quy mô chung là nó cho phép dễ dàng so sánh các công ty có quy mô khác nhau. Một công ty có tài sản trị giá 10 triệu đô la có thể trông rất khác so với một công ty có tài sản 1 tỷ đô la khi nhìn vào bảng cân đối kế toán truyền thống. Tuy nhiên, khi dữ liệu được trình bày dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng tài sản, việc so sánh hai công ty và xác định xu hướng sẽ dễ dàng hơn.

Bảng cân đối kích thước phổ biến có một số lợi thế

Bảng cân đối kích thước chung có một số lợi thế

Một ưu điểm khác của bảng cân đối kế toán là nó có thể giúp xác định các lĩnh vực về tình hình tài chính của công ty có thể cần chú ý. Ví dụ: nếu hàng tồn kho của công ty chiếm tỷ lệ cao trong tổng tài sản, điều đó có thể cho thấy công ty không chuyển hàng tồn kho đủ nhanh, điều này có thể dẫn đến các vấn đề về dòng tiền. Tương tự, nếu một công ty có tỷ lệ nợ cao so với tài sản của mình, thì công ty đó có thể bị sử dụng đòn bẩy quá mức và có nguy cơ kiệt quệ tài chính.

Sử dụng bảng cân đối kế toán này cũng có thể giúp các nhà đầu tư và nhà phân tích xác định xu hướng theo thời gian. Bằng cách so sánh các bảng cân đối quy mô chung từ nhiều thời kỳ, các bên liên quan có thể thấy tình hình tài chính của công ty đã thay đổi như thế nào và xác định các điểm mạnh hoặc điểm yếu.

Cách tính Bảng cân đối kế toán theo tỉ trọng

Tính toán bảng cân đối kế toán này là một quá trình đơn giản. Đầu tiên, tổng tài sản của công ty được xác định. Sau đó, mỗi khoản mục trên bảng cân đối kế toán được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tổng tài sản. Điều này được thực hiện bằng cách chia từng mục hàng cho tổng tài sản và nhân với 100.

Ví dụ về cách tính Bảng cân đối kế toán theo tỉ trọng

Ví dụ về phép tính bảng cân đối kế toán quy mô chung

Dưới đây là một ví dụ Bảng cân đối kế toán theo tỉ trọng . Trong trường hợp này, một công ty có bảng cân đối kế toán như sau:

Tài sản
                Tiền mặt: 50.000 USD
               Khoản phải thu: $100.000
               Hàng tồn kho: $150,000
               Chi phí trả trước: $10.000
               Tài sản, Nhà máy và Thiết bị: $300.000
                                                                                 Tổng tài sản: $610.000
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
                Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
                Tài khoản phải trả: $75.000
                Chi phí tích lũy: $15.000
                Ghi chú phải trả: 50.000 đô la
                Nợ dài hạn: 200.000 USD
                Cổ phiếu phổ thông: $100.000
                Lợi nhuận giữ lại: $170.000
Tổng Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu: $610.000

Áp dụng công thức Bảng cân đối kế toán theo tỉ trọng , chúng tôi sẽ chia từng mục hàng cho tổng tài sản và nhân với 100. Kết quả bảng cân đối kế toán quy mô chung sẽ như sau:

Tài sản
                Tiền mặt: 8,20%
               Các khoản phải thu: 16,39%
               Hàng tồn kho: 24,59%
               Chi phí trả trước: 1,64%
               Tài sản, Nhà máy và Thiết bị: 49,18%
                                                                                 Tổng tài sản: 100%
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
                 Tài khoản phải trả: 12,30%
                Chi phí phải trả: 2,46%
                Ghi chú phải trả: 8,20%
                Nợ dài hạn: 32,79%
                Cổ phiếu phổ thông: 16,39%
                Lợi nhuận giữ lại: 27,87%
Tổng Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu: 100%

Từ bảng cân đối kế toán quy mô chung này, chúng ta có thể thấy rằng bất động sản, nhà máy và thiết bị chiếm tỷ lệ tài sản lớn nhất ở mức 49,18%, tiếp theo là hàng tồn kho ở mức 24,59%. Điều này cho thấy công ty có thể đầu tư đáng kể vào tài sản cố định và hàng tồn kho, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng phản ứng nhanh chóng với những thay đổi của nhu cầu thị trường.

Chúng ta cũng có thể thấy rằng nợ dài hạn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong nợ phải trả và vốn chủ sở hữu ở mức 32,79%. Điều này cho thấy rằng công ty có một khoản nợ đáng kể, điều này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính và khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty.

Bằng cách phân tích các xu hướng trong bảng cân đối quy mô chung theo thời gian, các bên liên quan có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty và đưa ra quyết định sáng suốt về triển vọng tương lai của công ty.

Bảng cân đối kế toán theo tỉ trọng giúp có được những hiểu biết có giá trị về tình hình tài chính của một doanh nghiệp

bảng cân đối kế toán này giúp có được những hiểu biết có giá trị về tình hình tài chính của một doanh nghiệp

Tóm lại, một Bảng cân đối kế toán theo tỉ trọng là một công cụ mạnh mẽ để phân tích tình hình tài chính của một công ty. Bằng cách phân tích các xu hướng trong bảng cân đối kế toán quy mô chung theo thời gian, các bên liên quan có thể thu được những hiểu biết có giá trị về tình hình tài chính của công ty và đưa ra quyết định sáng suốt về triển vọng tương lai của công ty. Hi vọng bài viết này của Viindoo đã mang đến cho độc giả những thông tin hữu ích về khái niệm này.

Tiếp tục với:


Hiểu về Bảng cân đối kế toán theo tỉ trọng: Cách tạo một bảng
Viindoo Technology Joint Stock Company, Trịnh Thị Ngọc Anh 31 tháng 3, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Phần mềm kế toán khách sạn: Hướng dẫn cần thiết để tìm