Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam: Những điều bạn cần biết?

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam đã trở thành mối quan tâm cấp bách của Việt Nam khi đất nước đang dần hướng tới tăng cường tính minh bạch của thông tin tài chính và hội nhập tài chính quốc tế. Việc chuyển đổi sang IFRS là một quá trình đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận và kỹ lưỡng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam , những chuẩn bị cần thiết và các bước để chuyển đổi từ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) sang IFRS. Đừng bỏ lỡ bài viết này!

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam

Ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính Việt Nam chính thức ban hành Quyết định số 345/QD-BTC, phê duyệt “Đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam” . Đây là bước quan trọng trong hành trình chuyển đổi từ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) sang IFRS - bộ chuẩn mực toàn cầu của Việt Nam.

Theo Quyết định này, lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam được chia thành 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn chuẩn bị (2020 - 2021):

Trong giai đoạn này, các cơ quan, tổ chức liên quan sẽ tập trung xây dựng khuôn khổ pháp lý, hoàn thiện hệ thống kế toán, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức về IFRS.

Giai đoạn áp dụng IFRS tự nguyện (2022 - 2025):

Bắt đầu từ năm 2022, doanh nghiệp sẽ được tự nguyện lựa chọn áp dụng IFRS. Đây là giai đoạn quan trọng để các đơn vị thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện quá trình chuyển đổi.

Giai đoạn bắt buộc áp dụng IFRS (Từ năm 2025 trở đi):

Từ năm 2025, việc áp dụng IFRS sẽ trở thành bắt buộc đối với doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên sẽ căn cứ vào mức độ sẵn sàng, nhu cầu của doanh nghiệp cũng như tình hình thực tế và trường hợp cụ thể.

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam được chia thành 3 giai đoạn chính

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam được chia thành 3 giai đoạn chính.

Lộ trình này tạo ra cả cơ hội và thách thức lớn cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Việc chủ động tìm hiểu và thích ứng với những yêu cầu mới của IFRS sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh và vị thế trên thị trường toàn cầu.

Chuẩn bị cho việc áp dụng IFRS​

Để áp dụng IFRS thành công, các doanh nghiệp tại Việt Nam cần phải thực hiện các bước chuẩn bị quan trọng sau:


1. Đánh giá sự khác biệt giữa IFRS và VAS:

 • Xác định rõ ràng những khác biệt chính giữa VAS và IFRS trong các nghiệp vụ như ghi nhận doanh thu, xác định giá trị tài sản/nợ phải trả, trình bày báo cáo tài chính, v.v.
 • Điều này sẽ giúp doanh nghiệp xác định những thay đổi cần thiết trong quy trình, hệ thống và dữ liệu kế toán.

2. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi:

 • Lập kế hoạch chi tiết cho quá trình chuyển đổi, bao gồm các bước thực hiện, mốc thời gian, nguồn lực và ngân sách cần thiết.
 • Kế hoạch này cần được xây dựng một cách chi tiết với sự tham gia của tất cả các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp.

3. Đào tạo và nâng cao năng lực nhân sự:

 • Nhân viên tài chính kế toán cần được đào tạo về các yêu cầu và nguyên tắc của IFRS.
 • Đào tạo nên bao gồm các khái niệm cơ bản, các chuẩn mực chính và kỹ năng áp dụng IFRS vào thực tế.
 • Doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục để đảm bảo nhân viên luôn được cập nhật kiến thức.

4. Cập nhật hệ thống công nghệ thông tin:

 • Đánh giá và cập nhật hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu về dữ liệu và báo cáo theo IFRS.
 • Hệ thống kế toán, tài chính và báo cáo cần được xem xét và nâng cấp để đảm bảo tính tương thích với IFRS.

5. Thiết lập chính sách kế toán và kiểm soát nội bộ:

 • Phát triển các chính sách kế toán phù hợp với IFRS và đảm bảo áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả.
 • Điều này sẽ giúp đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và minh bạch của thông tin tài chính.

Đào tạo nhân viên về IFRS là một trong những khâu chuẩn bị quan trọng nhất trong Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam

Đào tạo nhân viên về IFRS là một trong những khâu chuẩn bị quan trọng nhất trong lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam

Các bước chuyển đổi từ VAS sang IFRS

Các bước chính trong quá trình chuyển đổi từ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) sang Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là:

1. Lựa chọn thời điểm chuyển đổi:

 • Doanh nghiệp cần xác định rõ thời điểm chuyển đổi, thông thường là đầu năm tài chính.
 • Việc lựa chọn thời điểm thích hợp sẽ giúp doanh nghiệp quản lý quá trình chuyển đổi một cách hiệu quả.

2. Lập báo cáo tài chính đầu kỳ:

 • Doanh nghiệp cần lập báo cáo tài chính đầu kỳ theo yêu cầu IFRS, sử dụng chính sách kế toán phù hợp.
 • Báo cáo tài chính đầu kỳ này sẽ được dùng làm cơ sở để so sánh, điều chỉnh trong các kỳ báo cáo tiếp theo.

3. Thực hiện điều chỉnh chuyển đổi:

 • Doanh nghiệp cần thực hiện những điều chỉnh cần thiết để chuyển đổi từ VAS sang IFRS, ảnh hưởng đến nhiều chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.
 • Những điều chỉnh này có thể bao gồm việc ghi nhận lại các tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, v.v.

4. Lập báo cáo tài chính theo IFRS:

 • Doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tài chính theo yêu cầu và nguyên tắc của IFRS, bao gồm các báo cáo như Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo thu nhập toàn diện, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo Vốn chủ sở hữu và Thuyết minh báo cáo tài chính.

5. Công bố thông tin và kiểm toán:

 • Doanh nghiệp cần công bố thông tin tài chính theo IFRS và được kiểm toán bởi các đơn vị độc lập.
 • Việc kiểm toán sẽ xác minh tính chính xác, đầy đủ và tuân thủ của báo cáo tài chính với IFRS.

Doanh nghiệp cần xác định được các bước chuyển đổi chính xác để có thể chuyển đổi thành công từ VAS sang IFRS

Doanh nghiệp cần xác định được các bước chuyển đổi chính xác để có thể chuyển đổi thành công từ VAS sang IFRS

Kết luận

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam đề ra một lộ trình rõ ràng để các doanh nghiệp chuyển đổi thành công từ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam sang khuôn khổ báo cáo tài chính toàn cầu. Mặc dù quá trình này đòi hỏi sự lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng những lợi ích lâu dài như tăng cường tính minh bạch, khả năng so sánh và tiếp cận thị trường vốn quốc tế sẽ trở thành yêu cầu chiến lược đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Bằng cách giải quyết các bước chính, từ việc chọn mốc thời gian chuyển đổi đến đảm bảo công bố thông tin và kiểm toán phù hợp, cũng như bằng cách đầu tư vào đào tạo nhân viên, các tổ chức có thể vượt qua sự phức tạp của quá trình chuyển đổi này và định vị mình để tăng trưởng bền vững trong nền kinh tế toàn cầu đang phát triển.

Câu hỏi thường gặp

Các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ là những doanh nghiệp đầu tiên được yêu cầu chuyển đổi sang IFRS.

Chính phủ Việt Nam đang xây dựng các chính sách, hướng dẫn và tổ chức các khóa đào tạo nhằm giúp các doanh nghiệp chuẩn bị tốt cho việc áp dụng IFRS.

Việc áp dụng IFRS (Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế) được kỳ vọng sẽ tăng cường tính minh bạch và khả năng so sánh của thông tin tài chính, giúp thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập tốt hơn với thị trường quốc tế.

Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam: Những điều bạn cần biết?
Viindoo Technology Joint Stock Company, Phạm Thị Như Ý 10 tháng 6, 2024

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY