Current ratio là gì? Ý nghĩa và cách tính hệ số Current ratio

Current ratio là gì? Trong khi phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp, những câu hỏi này trở thành mối quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Trong bài viết này của Viindoo, hãy thảo luận cách tìm tỷ số thanh toán hiện hành từ bảng cân đối kế toán.

1. Current ratio là gì?

Current ratio (hay còn gọi là Tỷ số thanh toán hiện hành) là tỷ lệ tài chính đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty bằng tài sản ngắn hạn của công ty. Nó được tính bằng cách chia tài sản lưu động cho các khoản nợ hiện tại. Tỷ lệ hiện tại là tỷ lệ thanh khoản, có nghĩa là nó đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty khi đến hạn. Tỷ lệ hiện tại càng cao, tính thanh khoản của công ty càng tốt.

Current ratio là gì

Current ratio là gì?

>>>> Xem Thêm: 10 Phần Mềm Kế Toán hiêu quả dành cho Doanh nghiệp

2. Cách xác định tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn

Khi tính toán tỷ số thanh toán hiện hành, điều quan trọng là phải xác định tài sản và nợ phải trả nào được phân loại là hiện tại. 

  • Tài sản hiện tại là những tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm hoặc ít hơn. Điều này có thể bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, chứng khoán có thể bán được, các khoản phải thu, hàng tồn kho và chi phí trả trước. 
  • Nợ ngắn hạn là những nghĩa vụ mà một công ty dự kiến sẽ thanh toán trong vòng một năm hoặc ít hơn, bao gồm các khoản phải trả, khoản vay ngắn hạn, thuế phải nộp và chi phí tích lũy.
tỷ số thanh toán hiện hành

Cách tính tỷ lệ thanh toán hiện hành từ bảng cân đối kế toán

Việc xác định chính xác tài sản hiện tại và nợ phải trả là rất quan trọng vì việc phân loại không chính xác có thể ảnh hưởng đến việc tính toán tỷ số thanh toán hiện hành. Điều cần thiết là đảm bảo rằng các giá trị được sử dụng trong tính toán là cập nhật và chính xác, vì các giá trị không chính xác có thể dẫn đến phân tích tài chính và ra quyết định không chính xác.

>>>> Xem Thêm: Phân tích bảng cân đối kế toán: Con đường đạt được hiệu quả tài chính của công ty

3. Công thức tính tỷ số thanh toán hiện hành (Current ratio)

Để tính tỷ số thanh toán hiện hành, chúng ta cần chia tài sản hiện tại cho nợ ngắn hạn. Công thức tính tỷ số thanh toán hiện hành là:

Tỷ số thanh toán hiện hành = Tài sản hiện tại / Nợ ngắn hạn

Ví dụ: Nếu một công ty có tài sản hiện tại là 500.000 đô la và nợ ngắn hạn là 250.000 đô la, tỷ lệ hiện tại sẽ là:

Tỷ số thanh toán hiện hành = 500.000 USD / 250.000 USD = 2

Tỷ số thanh toán hiện hành là 2 cho thấy rằng công ty có 2 đô la tài sản ngắn hạn cho mỗi 1 đô la nợ ngắn hạn.

4. Ý nghĩa tỷ số thanh toán hiện hành (Current ratio)

Ý nghĩa tỷ số thanh toán hiện hành là một khía cạnh quan trọng trong việc phân tích tình hình tài chính của công ty. Hiểu ý nghĩa của tỷ số thanh toán hiện hành có thể giúp xác định các vấn đề tài chính tiềm ẩn, đánh giá tính thanh khoản và hướng dẫn việc ra quyết định tài chính.

Current ratio là gì

Cách tìm tỷ số thanh toán hiện hành trên bảng cân đối kế toán và diễn giải kết quả​

4.1 Current Ratio > 1

Điều đó có nghĩa là công ty có đủ tài sản lưu động để trang trải các khoản nợ hiện tại, cho thấy công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn.

4.2 Current Ratio < 1 

Cho thấy công ty có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của mình. Nó chỉ ra rằng công ty có thể đang phải đối mặt với những thách thức tài chính và có thể đấu tranh để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của mình.

Chẳng hạn, tỷ số thanh toán hiện hành là 0,5 cho thấy rằng công ty chỉ có 0,5 đô la tài sản hiện tại cho mỗi đô la nợ ngắn hạn. Điều này có nghĩa là công ty có thể không có đủ tiền để trang trải các nghĩa vụ tài chính trước mắt.

Tỷ số thanh toán hiện hành thấp cũng có thể chỉ ra rằng công ty đang gặp phải tình trạng suy thoái trong hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như doanh thu giảm hoặc chi phí tăng. Nó cũng có thể gợi ý rằng công ty đang gặp vấn đề về dòng tiền, khiến công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn.

Current ratio là gì

Cách diễn giải tỷ lệ hiện tại

Chỉ số Current ratio giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty và đưa ra các quyết định tài chính phù hợp. Hy vọng bài viết này của Viindoo sẽ giúp bạn đọc hiểu Current ratio là gì và dễ dàng tính được hệ số thanh toán hiện hành từ bảng cân đối kế toán cho công ty.

>>>> Tiếp tục Với:


Current ratio là gì? Ý nghĩa và cách tính hệ số Current ratio
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Trịnh Thị Ngọc Anh 6 tháng 4, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY