Danh mục tài sản cố định: Định nghĩa, tầm quan trọng và các yếu tố

Bảng kê tài sản cố định, là danh sách chi tiết về tài sản cố định của công ty, rất quan trọng không chỉ để đối chiếu Bảng cân đối kế toán mà còn để hợp lý hóa quy trình khai thuế cuối năm và bán tài sản tiềm năng. Nó cho phép các doanh nghiệp theo dõi tài sản của họ, đưa ra quyết định sáng suốt về đầu tư vốn và đảm bảo tuân thủ các quy định. Hãy bắt đầu với Viindoovề khái niệm này

Bảng kê tài sản cố định là gì?​

Danh mục tài sản cố định là tài liệu liệt kê tất cả các loại tài sản cố định của công ty, chẳng hạn như nhà cửa, đất đai, thiết bị và phương tiện. Lịch trình cung cấp thông tin chi tiết về từng tài sản, bao gồm giá gốc, phương pháp khấu hao, khấu hao lũy kế, giá trị sổ sách ròng và bất kỳ thông tin liên quan nào khác.

Tài sản cố định thường là tài sản dài hạn không nhằm mục đích bán lại mà để sử dụng cho các hoạt động đang diễn ra của một doanh nghiệp. Như vậy, chúng không được tính vào chi phí ngay lập tức mà được khấu hao trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Lịch tài sản cố định giúp các công ty theo dõi của họ vốn hóa tài sản cố định hoặc vòng quay tài sản cố định , xác định giá trị hiện tại của tài sản và tính chi phí khấu hao cho mục đích kế toán và thuế.

>>>> Tìm hiểu thêm thông tin: Tốt nhất Phần mềm tài sản cố định: Tính năng, Đánh giá và Giá cả

Danh mục tài sản cố định: Định nghĩa, quan trọng và các yếu tố
Bảng kê tài sản cố định

Lịch trình tài sản cố định có cần thiết không?

Bảng kê tài sản cố định là cần thiết đối với các doanh nghiệp sở hữu tài sản cố định. Lịch trình tài sản cố định cung cấp một bản ghi chi tiết về tất cả các tài sản cố định mà doanh nghiệp sở hữu, bao gồm các thông tin như ngày mua, chi phí, khấu hao và giá trị sổ sách hiện tại. Thông tin này được sử dụng cho mục đích báo cáo tài chính, chẳng hạn như tính toán chi phí khấu hao trong năm và xác định giá trị tài sản cố định trên bảng cân đối kế toán.

Lịch trình tài sản cố định cũng giúp doanh nghiệp theo dõi tài sản cố định của họ và đảm bảo rằng chúng được duy trì và hạch toán đúng cách. Bằng cách duy trì lịch trình tài sản cố định cập nhật, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng họ đang tuân thủ các chuẩn mực và quy định kế toán, đồng thời có thể tránh được các vấn đề như nộp thừa thuế hoặc báo cáo tài chính không chính xác.

Nhìn chung, lịch trình tài sản cố định là một thành phần quan trọng trong quy trình quản lý tài chính và kế toán của doanh nghiệp và cần được duy trì thường xuyên và chính xác.

Danh mục tài sản cố định: Định nghĩa, quan trọng và các yếu tố
Lịch trình tài sản cố định có cần thiết không?

Lợi ích của Lịch trình tài sản cố định

Lịch trình tài sản cố định cung cấp một số lợi ích cho các công ty, bao gồm:

Báo cáo tài chính chính xác: Lịch trình tài sản cố định cung cấp thông tin chính xác về tài sản cố định của công ty, bao gồm giá gốc, phương pháp khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị sổ sách ròng. Thông tin này rất cần thiết để báo cáo tài chính chính xác và tuân thủ các chuẩn mực kế toán.

Lập kế hoạch thuế : Lịch trình tài sản cố định có thể được sử dụng cho mục đích lập kế hoạch thuế. Nó giúp các công ty xác định giá trị hiện tại của tài sản của họ và tính chi phí khấu hao cho các mục đích thuế.

Cải thiện quản lý tài sản : Lịch trình tài sản cố định cung cấp một danh sách đầy đủ các tài sản cố định của công ty, cho phép theo dõi và quản lý các tài sản này tốt hơn. Điều này có thể giúp ngăn ngừa mất mát hoặc trộm cắp tài sản và đảm bảo rằng chúng đang được sử dụng hiệu quả.

Tuân thủ các quy định: Nhiều cơ quan quản lý yêu cầu các công ty duy trì hồ sơ chính xác về tài sản cố định của họ. Danh mục tài sản cố định giúp các công ty tuân thủ các quy định này và tránh bị phạt hoặc phạt tiền.

Ra quyết định tốt hơn: Lịch trình tài sản cố định cung cấp thông tin quan trọng về tài sản của công ty, chẳng hạn như tuổi, tình trạng và giá trị của chúng. Thông tin này có thể được sử dụng để đưa ra các quyết định sáng suốt về đầu tư vốn, xử lý tài sản và các quyết định tài chính khác.

Danh mục tài sản cố định: Định nghĩa, quan trọng và các yếu tố
Lợi ích của tài sản cố định Biểu

Các yếu tố của bảng kê tài sản cố định

 • Mô tả tài sản" Lịch trình tài sản cố định phải bao gồm mô tả của từng tài sản, bao gồm tên, số kiểu, số sê-ri hoặc thông tin nhận dạng khác.
 • Ngày mua: là ngày công ty mua tài sản.
 • Giá gốc: là số tiền công ty phải trả để mua tài sản, bao gồm mọi chi phí liên quan như vận chuyển, thuế hoặc lắp đặt.
 • Phương pháp khấu hao: là phương pháp được sử dụng để phân bổ nguyên giá của tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó.
 • Khấu hao lũy kế: là tổng chi phí khấu hao đã được ghi nhận cho tài sản kể từ khi nó được mua.
 • Giá trị sổ sách ròng: là giá trị hiện tại của tài sản, được tính bằng nguyên giá trừ khấu hao lũy kế.
 • Vị trí: của tài sản cần được ghi vào Bảng kê tài sản cố định.
 • Thời gian sử dụng hữu ích: là khoảng thời gian ước tính mà tài sản sẽ được sử dụng bởi công ty.
 • Giá trị còn lại: là giá trị ước tính của tài sản khi kết thúc thời gian sử dụng hữu ích của nó.
Danh mục tài sản cố định: Định nghĩa, quan trọng và các yếu tố
Các yếu tố của lịch tài sản cố định

Lịch trình tài sản cố định Thực tiễn tốt nhất

Dưới đây là một số phương pháp hay nhất để tạo và duy trì Lịch trình tài sản cố định:

 • Sử dụng định dạng nhất quán: Điều quan trọng là sử dụng định dạng nhất quán cho Bảng kê tài sản cố định. Điều này có thể giúp đảm bảo rằng thông tin dễ hiểu và dễ so sánh theo thời gian. Một định dạng tiêu chuẩn hóa cũng có thể giúp đảm bảo rằng tất cả các thông tin cần thiết đều được đưa vào.
 • Bao gồm tất cả các tài sản có liên quan: Danh mục tài sản cố định phải bao gồm tất cả các tài sản có liên quan, bao gồm đất đai, tòa nhà, thiết bị, phương tiện và bất kỳ tài sản dài hạn nào khác thuộc sở hữu của công ty. Điều này có thể giúp đảm bảo rằng công ty có một bức tranh chính xác về tài sản và giá trị của chúng.
 • Duy trì tài liệu hỗ trợ: Điều quan trọng là phải duy trì tài liệu hỗ trợ cho tất cả các tài sản cố định, bao gồm hóa đơn, đơn đặt hàng và biên lai. Điều này có thể giúp cung cấp bằng chứng về giá gốc của tài sản và hỗ trợ phương pháp khấu hao được sử dụng.
 • Thường xuyên đối chiếu lịch trình: Điều quan trọng là phải thường xuyên đối chiếu Lịch trình tài sản cố định với sổ cái và các hồ sơ tài chính khác. Điều này có thể giúp đảm bảo rằng lịch trình là chính xác và cập nhật.
 • Thực hiện kiểm kê thực tế: Kiểm kê thực tế thường xuyên có thể giúp đảm bảo rằng tất cả các tài sản được liệt kê trong Danh sách tài sản cố định thực sự tồn tại và ở trong tình trạng tốt. Điều này cũng có thể giúp xác định bất kỳ tài sản nào bị mất hoặc bị đánh cắp.
 • Đảm bảo tính chính xác: Điều quan trọng là phải duy trì thông tin chính xác và cập nhật về tài sản cố định. Điều này bao gồm giá gốc, phương pháp khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị sổ sách ròng. Thường xuyên xem xét và cập nhật thông tin này có thể giúp ngăn ngừa sai sót và đảm bảo báo cáo tài chính chính xác.

Bằng cách làm theo các phương pháp hay nhất này, các công ty có thể tạo và duy trì một Lịch trình tài sản cố định chính xác và hữu ích để hỗ trợ quản lý và báo cáo tài chính hiệu quả.

Danh mục tài sản cố định: Định nghĩa, quan trọng và các yếu tố
Lịch trình tài sản cố định Thực tiễn tốt nhất

Hệ thống phần mềm kế toán có thể hữu ích với Bảng kê tài sản cố định không?

Có, hệ thống phần mềm kế toán có thể rất hữu ích trong việc tạo và duy trì Lịch trình tài sản cố định. Nhiều gói phần mềm kế toán hiện đại đi kèm với các tính năng cho phép doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và quản lý tài sản cố định của họ, bao gồm tính toán khấu hao tự động, theo dõi tài sản và báo cáo.

Với sự trợ giúp của phần mềm kế toán, doanh nghiệp có thể quản lý và cập nhật Bảng kê tài sản cố định một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro sai sót. Phần mềm cũng có thể tạo các báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về giá trị, tuổi và tình trạng của tài sản cố định, cho phép doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt về quản lý tài sản, đầu tư vốn và lập ngân sách.

Sẵn sàng trải nghiệm một ứng dụng MIỄN PHÍ?

Viindoo Phần mềm kế toán bởi Viindoo tự động hóa tất cả các tác vụ kế toán doanh nghiệp với Viindoo Accounting. Tích hợp chặt chẽ và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực. Dự đoán dòng tiền, lập kế hoạch tài chính kinh doanh hiệu quả.

Miễn phí vĩnh viễn

Người dùng không giới hạn

THỬ NGAY - Miễn phí!

Các câu hỏi thường gặp về Bảng kê tài sản cố định

Lịch trình tài sản cố định chỉ bao gồm thông tin về tài sản cố định, trong khi sổ cái chung chứa tất cả các giao dịch tài chính.

Bạn nên cập nhật lịch trình tài sản cố định của mình ít nhất mỗi năm một lần hoặc bất cứ khi nào có sự thay đổi đáng kể trong kho tài sản cố định của bạn.

Có, bạn có thể tạo lịch trình tài sản cố định theo cách thủ công bằng bảng tính hoặc chương trình phần mềm kế toán.

Tại sao việc theo dõi tài sản cố định lại quan trọng?

Việc theo dõi tài sản cố định rất quan trọng để báo cáo tài chính chính xác, tuân thủ các quy định về thuế và quản lý tài sản tốt hơn.

Nhìn chung, các hệ thống phần mềm kế toán có thể đơn giản hóa đáng kể việc tạo và duy trì Bảng kê tài sản cố định , cung cấp cho doanh nghiệp một công cụ báo cáo và quản lý tài chính mạnh mẽ. Theo dõi Viindoo để biết thêm hướng dẫn về phần mềm kế toán của chúng tôi!

Tìm hiểu thêm về:


Danh mục tài sản cố định: Định nghĩa, tầm quan trọng và các yếu tố
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Hà Trung Đức 5 tháng 4, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Chuyển tiếp tài sản cố định: Định nghĩa, mẹo và ví dụ