7 công thức tính lương thông dụng và cách tính lương tự động

Bạn đang tìm kiếm các công thức tính lương chuẩn? Hiện tại bạn vẫn đang tính lương theo cách thủ công? Vậy hãy xem ngay bài viết này nhé

Bạn đang tìm kiếm các công thức tính lương chuẩn và hiệu quả hơn. Có lẽ bạn đã mệt mỏi với việc tính toán lương cho nhân viên theo cách thủ công? Đừng lo lắng, Viindoo sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này qua bài viết dưới đây..

Công thức tính lương cơ bản

Lương cơ bản đóng vai trò quan trọng trong thu nhập của người lao động, là căn cứ để tính toán các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác. Cách tính lương cơ bản hiện nay có sự khác biệt giữa cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

1. Lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức:

Công thức tính:

Lương cơ bản = Lương cơ sở x Hệ số lương

Năm 2023, mức lương cơ sở có sự điều chỉnh vào thời điểm 01/0/2023, dẫn đến mức lương cơ bản cũng sẽ được điều chỉnh tăng. Cụ thể

 • Trước ngày 01/7/2023, mức lương cơ bản được tính theo công thức: Lương cơ bản = 1,49 triệu đồng/tháng x hệ số lương (theo Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP).​
 • Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ bản được tính theo công thức: Lương cơ bản = 1,8 triệu đồng/tháng x hệ số lương (theo Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 và Nghị định 24/2023/NĐ-CP).

Ví dụ: Một cán bộ công chức có hệ số lương là 2.3 thì lương cơ bản của họ là: 1.8 triệu đồng/tháng x 2.3 = 4.14 triệu đồng/tháng.

2. Lương cơ bản của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động:

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho các doanh nghiệp, cá nhân, lương cơ bản được thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay được quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP như sau:

 • Vùng I: Mức lương tối thiểu theo tháng là 4.680.000 đồng/tháng, mức lương tối thiểu theo giờ là 22.500 đồng/giờ
 • Vùng II: Mức lương tối thiểu theo tháng là 4.160.000 đồng/tháng, mức lương tối thiểu theo giờ là 20.000 đồng/giờ.
 • Vùng III: Mức lương tối thiểu theo tháng là 3.640.000 đồng/tháng, mức lương tối thiểu theo giờ là 17.500 đồng/giờ
 • Vùng IV: Mức lương tối thiểu theo tháng là 3.250.000 đồng/tháng, mức lương tối thiểu theo giờ là 15.600 đồng/giờ

Việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng đảm bảo rằng người lao động sẽ nhận được mức lương tối thiểu đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản và duy trì mức sống ổn định. Đồng thời, việc này cũng giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động trong các thỏa thuận về tiền lương với người sử dụng lao động. 

Các công thức tính lương phổ biến hiện nay

Tính lương theo sản phẩm

Lương theo sản phẩm là phương thức trả lương dựa trên số lượng sản phẩm mà người lao động hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định. Hình thức này thường được áp dụng cho các công nhân làm việc trong các ngành sản xuất, chế tạo.

Công thức tính:

Tiền lương tính theo sản phẩm = Đơn giá sản phẩm x Số lượng sản phẩm hoàn thành

Ví dụ: Nếu một công nhân hoàn thành 200 sản phẩm với đơn giá 50.000 VNĐ/sản phẩm, họ sẽ nhận được 10.000.000 VNĐ trong tháng

Tính lương theo thời gian

Cách tính lương dựa trên thời gian làm việc thực tế của nhân viên đòi hỏi việc xác định mức lương dựa trên tổng số giờ làm việc thực tế trong một khoảng thời gian nhất định, thường là theo tháng. Mức lương cụ thể thường được thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng lao động giữa nhân viên và doanh nghiệp

Công thức tính:

Lương tháng = Lương thỏa thuận / Số ngày làm việc trong tháng x Số ngày công thực tế

Nếu doanh nghiệp cố định số ngày làm việc trong tháng là 26 thì tính như sau:

Lương tháng = Lương thỏa thuận / 26 x số ngày công thực tế

Ví dụ:

 • Một nhân viên có mức lương thỏa thuận là 12.000.000 VNĐ/tháng, làm việc 22 ngày trong số 23 ngày làm việc trong tháng.
 • Lương tháng thực tế của nhân viên này sẽ là: 12.000.000 VNĐ / 23 ngày/tháng x 22 ngày = 11.478.261 VNĐ.​

Lưu ý: Số ngày làm việc trong tháng và số ngày công thực tế có thể thay đổi tùy theo quy định của doanh nghiệp và pháp luật lao động. 

Tính lương theo tháng

Cách tính lương theo tháng là phương pháp trả lương mỗi tháng một lần hoặc nửa tháng một lần, được ấn định trong hợp đồng lao động giữa người lao động và doanh nghiệp. Phương thức này phổ biến và tiện lợi cho việc quản lý tài chính cá nhân của người lao động và quản lý quỹ lương của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cách tính lương theo tháng có thể không phù hợp với môi trường làm việc có tính biến động cao hoặc theo mùa vụ.

Công thức tính:

Lương tháng = [(Lương + Phụ cấp nếu có) / Số ngày công chuẩn] x Số ngày làm việc thực tế.​

Trong đó, số ngày công chuẩn là số ngày công hành chính trong tháng. Một doanh nghiệp quy định làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật thì số ngày công chuẩn là 22. 

Ví dụ: Nếu một nhân viên làm từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật, và tháng có 30 ngày, trong đó có 26 ngày công và 4 ngày nghỉ chủ nhật. Nếu nhân viên này làm 22 ngày trong tháng, lương nhận được sẽ là: 10.000.000 / 26 x 22 = 8.461.538 VNĐ

Tính lương theo tuần

Cách tính lương theo tuần là việc doanh nghiệp thực hiện việc trả lương mỗi tuần một lần, tức là mỗi chu kỳ 7 ngày. Điều này giúp người lao động dễ dàng quản lý tài chính hàng tuần và tránh khó khăn do thiếu hụt tài chính. Tuy nhiên, phương thức này cũng có nhược điểm, bao gồm việc tính lương hàng tuần tốn thời gian và có thể khiến người lao động khó tiếp cận các chế độ phúc lợi tính theo tháng

Công thức tính:

Tiền lương trả cho 1 tuần = (Tiền lương tháng x 12 tháng) / 52 tuần​

Ví dụ: Anh B thỏa thuận mức lương tháng là 10.000.000 VNĐ và công ty trả lương hàng tuần. Vậy tiền lương hàng tuần của anh B là: 10.000.000 x 12 / 52 = 2.307.692 VNĐ 

Tính lương theo ngày

Cách tính lương theo ngày thích hợp cho những công việc có tính chất ngắn hạn hoặc đặc biệt. Trong phương pháp này, tiền lương được xác định và trả sau mỗi ngày làm việc, đảm bảo người lao động nhận được tiền công chính xác cho số ngày làm việc thực tế.

Nếu hợp đồng thỏa thuận trả lương theo ngày của tháng:

Tiền lương trả cho 1 ngày làm = Tiền lương cả tháng : Số ngày làm việc bình thường trong tháng

Nếu hợp đồng thỏa thuận trả lương theo ngày của tuần:

Tiền lương trả cho 1 ngày = Tiền lương tuần : Số ngày làm việc trong tuần.​

 Ví dụ: Chị A có hợp đồng lao động với mức lương 12.000.000 VNĐ, làm việc 24 ngày/tháng. Tiền lương theo ngày sẽ là: 12.000.000 / 24 x 12 = 500.000 VNĐ. 

Tính lương theo giờ làm việc

Cách tính lương theo giờ làm việc thường được áp dụng trong nhiều ngành công nghiệp, như bán hàng phụ thời cao điểm, người mẫu ảnh, và dịch vụ phục vụ khách hàng

Công thức tính:

Tiền lương trả cho 1 giờ = Tiền lương ngày : 8 giờ​

Trong đó, 8 giờ là số giờ làm việc bình thường trong một ngày của người lao động, theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019. 

Ví dụ: Nếu anh B thỏa thuận với công ty mức lương mỗi ngày là 480.000 VND, tiền lương trả cho mỗi giờ là

Tính lương khoán

Lương khoán là phương thức trả lương dựa trên khối lượng công việc hoàn thành, thời gian hoàn thành đúng hạn và đơn giá đã thỏa thuận. Hình thức này thường được áp dụng cho các công việc có tính chất rõ ràng, định lượng được sản phẩm đầu ra, ví dụ như công nhân xây dựng, nhân viên bán hàng theo sản phẩm, v.v..

Công thức tính:

Lương khoán = Mức lương khoán x Tỷ lệ hoàn thành công việc​

Ví dụ: Công ty nội thất A thuê anh B hoàn thiện các sản phẩm nội thất theo yêu cầu. Mức lương khoán là 15.000.000 VNĐ và cần hoàn thành 15 sản phẩm trong tháng này. Anh B hoàn thành được 12 sản phẩm, tỷ lệ hoàn thành là 80%. Vậy tiền lương của anh B là: 15.000.000 x 80% = 12.000.000 VNĐ

Một số trường hợp có công thức tính lương đặc biệt

Ngoài các phương thức tính lương cơ bản như lương theo sản phẩm, lương theo thời gian, lương theo ngày, trong thực tế còn có một số trường hợp đặc biệt áp dụng công thức tính lương riêng, phù hợp với đặc thù công việc và tính chất lao động​

công thức tính lương

Doanh nghiệp nên lựa chọn hình thức tính lương phù hợp với đặc thù ngành nghề kinh doanh và tình hình thực tế của doanh nghiệp. (Nguồn: Internet)

Dưới đây là một số ví dụ:

1. Lương làm thêm giờ:

 • Ngày thường: Khi nhân viên làm thêm giờ vào các ngày làm việc thông thường, lương sẽ được tính dựa trên lương cơ bản của mỗi ngày. Công thức tính lương làm thêm 1 giờ như sau: (Lương cơ bản ngày * 150%) / 8
 • Ngày chủ nhật: Vào ngày nghỉ hằng tuần, hoặc chủ nhật, lương làm thêm phải cao hơn so với ngày làm việc thường. Do đó, lương ngày chủ nhật sẽ bằng lương cơ bản ngày nhân với 200%
 • Ngày lễ Tết: Vào những dịp lễ Tết, lương làm thêm cũng tăng cao hơn bình thường để thúc đẩy sự năng động và cống hiến của nhân viên. Công thức tính lương làm thêm ngày lễ Tết là lương cơ bản ngày nhân với 300%

2. Lương tháng 13:

 • Tính theo lương trung bình: Lương tháng 13 có thể được tính dựa trên lương trung bình của nhân viên trong 12 tháng gần nhất. Nếu nhân viên đã làm đủ 12 tháng, lương tháng 13 bằng tiền lương trung bình của 12 tháng đó. Nếu nhân viên chưa làm đủ 12 tháng, lương tháng 13 được tính dựa trên tỷ lệ thời gian làm việc và tiền lương trung bình. 
 • Tính theo lương tháng 12: Một cách phổ biến khác để tính lương tháng 13 là dựa trên mức lương của tháng 12​

3. Lương trong thời gian nghỉ:

 • Nghỉ hằng năm: Trong thời gian nghỉ hằng năm, nhân viên được hưởng lương đầy đủ theo hợp đồng lao động
 • Nghỉ vào ngày lễ Tết: Nhân viên được trả lương đầy đủ trong các ngày nghỉ lễ Tết, nhưng tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng doanh nghiệp
 • Nghỉ việc riêng: Trong trường hợp nhân viên nghỉ việc riêng, họ có thể được trả lương theo quy định trong hợp đồng lao động hoặc theo quy định của pháp luật
 • Nghỉ việc do lỗi của người lao động hoặc doanh nghiệp: Trong trường hợp này, việc trả lương sẽ tuân theo điều khoản cụ thể được quy định trong hợp đồng lao động

Tiết kiệm thời gian với phần mềm tính lương tự động - Viindoo Payroll

Viindoo là công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam, với sứ mệnh tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng suất và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Một trong những giải pháp nổi bật của Viindoo là Viindoo Payroll, hỗ trợ tự động hóa quy trình tính lương, đảm bảo chính xác và hiệu quả.

công thức tính lương

Viindoo Payroll - Nâng tầm quản lý nhân sự, đồng hành cùng doanh nghiệp. (Nguồn: Internet)​

Đặc biệt, người làm lương chỉ cần vài thao tác đơn giản để thiết lập công thức tính lương tự động và xuất Bảng lương cho toàn bộ nhân viên. Hơn nữa, Quý doanh nghiệp có thể thêm, bớt quy chế tính lương tùy ý dựa trên các khoản lương, thưởng, phụ cấp phổ biến, được chuẩn hóa theo nhu cầu phổ biến của doanh nghiệp

Phần mềm tính lương Viindoo Payroll mang đến nhiều lợi ích:

 • Tự động hóa hoàn toàn quy trình tính lương, giải phóng hàng giờ làm việc thủ công. 
 • Đảm bảo chính xác tuyệt đối với việc cập nhật luật thuế và bảo hiểm mới nhất, tuân thủ pháp luật. 
 • Hạn chế sai sót tối đa, đảm bảo lương thưởng được thanh toán đúng hạn và đầy đủ​
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận nhân sự, tập trung vào các công việc quan trọng khác​
 • Tăng sự hài lòng của nhân viên, nâng cao tinh thần và hiệu quả công việc​

Liên hệ với Viindoo để nhận tư vấn miễn phí:

 • Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam​
 • Hotline: +84 225 730 9838
 • Email: sales@viindoo.com

Với những công thức tính lương trên, bạn có thể dễ dàng áp dụng để tính lương cho nhân sự trong công ty. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác, hãy chọn phần mềm Viindoo để hỗ trợ và đồng hành cùng bạn trong việc quản lý lương nhân sự một cách thông minh và hiệu quả!

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm Viindoo Payroll?

Hãy bắt đầu NGAY BÂY GIỜ với các mô-đun cơ bản. Mở rộng cài đặt của bạn bất cứ lúc nào.
BẮT ĐẦU NGAY     hoặc     Tìm hiểu thêm


7 công thức tính lương thông dụng và cách tính lương tự động
Nguyễn Phương Dung 11 tháng 6, 2024

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY