Hiểu định nghĩa về khoản phải thu để quản lý doanh nghiệp của bạn hiệu quả hơn

Là chủ doanh nghiệp hoặc chuyên gia tài chính, hãy hiểu Tài khoản phải thu Định nghĩa là rất quan trọng để duy trì dòng tiền lành mạnh và đảm bảo sự ổn định tài chính. Các khoản phải thu là một tài sản hiện tại thể hiện số tiền mà một công ty nợ khách hàng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được bán bằng tín dụng. Trong bài viết này của Viindoo Phần mềm quản trị doanh nghiệp, chúng ta sẽ định nghĩa các khoản phải thu một cách chi tiết hơn, thảo luận về tầm quan trọng của nó đối với doanh nghiệp và cung cấp các mẹo để quản lý hiệu quả.

Định nghĩa tài khoản phải thu

Tài khoản phải thu là gì?

Khoản phải thu (AR) là một thuật ngữ tài chính đề cập đến số tiền mà một công ty nợ khách hàng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đã được bán nhưng chưa được thanh toán. Nó được coi là một tài sản trên bảng cân đối kế toán của một công ty.

Khi một doanh nghiệp bán một sản phẩm hoặc dịch vụ bằng tín dụng, nó sẽ tạo ra một Tài khoản phải thu. Khách hàng phải thanh toán số tiền đến hạn trong một khoảng thời gian xác định, thường là trong vòng 30 đến 90 ngày. Cho đến khi nhận được khoản thanh toán, Tài khoản phải thu vẫn còn trên sổ sách của công ty.

Các khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý dòng tiền của công ty. Nếu một doanh nghiệp có một lượng lớn AR tồn đọng, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán hóa đơn, đầu tư hoặc tận dụng các cơ hội để phát triển. Quản lý hiệu quả AR liên quan đến việc giám sát các khoản thanh toán của khách hàng, theo dõi các tài khoản quá hạn và triển khai các chiến lược để giảm thời gian thu hồi các khoản thanh toán.

account receivable là gì

Các khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán là gì?

Ví dụ về Tài khoản phải thu

Giả sử một công ty bán sản phẩm trị giá 10.000 đô la cho khách hàng bằng tín dụng, với khoản thanh toán đến hạn trong 30 ngày. Công ty sẽ ghi lại giao dịch này trong hệ thống kế toán của họ dưới dạng bán tín dụng trị giá 10.000 đô la, với mục nhập Khoản phải thu là 10.000 đô la.

Sau 30 ngày, khách hàng thanh toán đầy đủ. Sau đó, công ty sẽ ghi lại một mục ghi nợ vào tài khoản Tiền mặt của họ với số tiền 10.000 đô la và một mục ghi có vào tài khoản Tài khoản phải thu của họ với số tiền 10.000 đô la để phản ánh khoản thanh toán đã nhận.

>>>> Đọc thêm: quy trình kế toán công nợ phải trả

Sự khác biệt giữa Tài khoản phải thu và Tài khoản phải trả là gì?

Các khoản phải thu và các khoản phải trả là hai thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong kế toán đề cập đến các loại giao dịch tài chính khác nhau.

  • Các khoản phải thu là tài sản lưu động xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty. Nó thể hiện số tiền mà khách hàng nợ công ty đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đã được mua bằng tín dụng. Nói cách khác, đó là số dư chưa thanh toán bằng tiền mặt mà khách hàng đã thanh toán bằng tín dụng vẫn còn nợ.
  • Tài khoản phải trả là khoản nợ hiện tại xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty. Nó thể hiện số tiền mà một công ty nợ các nhà cung cấp và nhà cung cấp đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đã được mua bằng tín dụng. Nói cách khác, đó là số dư chưa thanh toán bằng tiền mặt mà công ty vẫn còn nợ các nhà cung cấp và nhà cung cấp của mình đối với các giao dịch mua được thực hiện bằng hình thức thanh toán tín dụng.

Tóm lại, AR đại diện cho số tiền mà một công ty nợ người khác, trong khi AP đại diện cho số tiền mà một công ty nợ người khác. Cả hai đều quan trọng trong việc quản lý dòng tiền và ổn định tài chính của công ty.

bảng cân đối kế toán các khoản phải thu

Các khoản phải thu so với các khoản phải trả

>>>> Xem thêm: đẹp nhất Phần mềm phải trả tài khoản 2023 | Câu hỏi thường gặp & Mẹo để chọn cái tốt nhất

Tầm quan trọng của khoản phải thu

Quản lý dòng tiền

Các khoản phải thu là một thành phần thiết yếu trong quản lý dòng tiền của công ty. Nó đại diện cho số tiền mà khách hàng nợ công ty và việc quản lý AR hiệu quả liên quan đến việc giám sát các khoản thanh toán của khách hàng, theo dõi các tài khoản quá hạn và triển khai các chiến lược để giảm thời gian cần thiết để thu các khoản thanh toán. Bằng cách quản lý AR hiệu quả, các công ty có thể cải thiện dòng tiền và đảm bảo họ có đủ tiền cần thiết để thanh toán các hóa đơn, đầu tư và tận dụng các cơ hội tăng trưởng.

Báo cáo tài chính

Các khoản phải thu là một yếu tố quan trọng trong báo cáo tài chính của công ty. Nó được bao gồm như một tài sản trên bảng cân đối kế toán và lượng AR có thể ảnh hưởng đến các tỷ số tài chính và sức khỏe tài chính tổng thể của công ty. Báo cáo AR chính xác là điều cần thiết cho các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác để đánh giá hiệu quả tài chính của công ty.

bảng cân đối kế toán các khoản phải thu

Tầm quan trọng của các khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán

Mối quan hệ khách hàng

Các khoản phải thu gắn liền với các mối quan hệ khách hàng. Bằng cách quản lý AR một cách hiệu quả, các công ty có thể giao tiếp với khách hàng của họ về các điều khoản thanh toán, theo dõi các tài khoản quá hạn một cách kịp thời và làm việc để giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh. Điều này có thể giúp xây dựng mối quan hệ bền chặt và lâu dài với khách hàng.

Quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý các khoản phải thu là rất quan trọng để quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả. Điều này liên quan đến việc đánh giá mức độ tin cậy của khách hàng trước khi cấp tín dụng, thiết lập các chính sách và thủ tục tín dụng cũng như giám sát các khoản thanh toán của khách hàng để xác định các rủi ro tiềm ẩn. Quản lý hiệu quả AR có thể giúp các công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng và tránh những tổn thất tiềm ẩn.

Sẵn sàng để trải nghiệm sự xuất sắc?

Dùng thử Viindoo Accounting miễn phí trong 15 ngày

Tự động hóa tất cả các nhiệm vụ kế toán kinh doanh.
Tích hợp chặt chẽ và theo dõi dữ liệu theo thời gian thực.
Dự đoán dòng tiền, lập kế hoạch tài chính kinh doanh hiệu quả.

HÃY THỬ NGAY - Hoàn toàn miễn phí!    hoặc  Liên hệ với chúng tôi

Khoản phải thu Định nghĩa là một thành phần quan trọng trong quản lý tài chính của công ty, vì nó tác động đến dòng tiền, báo cáo tài chính, quản lý rủi ro tín dụng và các mối quan hệ khách hàng. Điều quan trọng là phải thiết lập các chính sách tín dụng rõ ràng, lập hóa đơn kịp thời và chính xác, theo dõi các khoản thanh toán của khách hàng, đưa ra các ưu đãi cho việc thanh toán sớm, sử dụng công nghệ để hợp lý hóa quy trình và phân tích các số liệu chính. Bằng cách làm theo những thông lệ tốt nhất này, các doanh nghiệp có thể đảm bảo sự ổn định và thành công về mặt tài chính.

>>>> Tiếp tục với:


Hiểu định nghĩa về khoản phải thu để quản lý doanh nghiệp của bạn hiệu quả hơn
Viindoo Technology Joint Stock Company, Nguyễn Vân Anh 7 tháng 4, 2023

SHARE THIS POST
Đăng nhập để viết bình luận


Tài khoản phải trả Định nghĩa: Tìm hiểu Khái niệm cơ bản về Kế toán Doanh nghiệp