Cách tính giá vốn hàng bán bằng phần mềm Viindoo

Là chủ doanh nghiệp, hiểu rõ cách tính giá vốn hàng bán là một yếu tố thiết yếu trong quản lý tài chính hiệu quả. Bằng cách nắm vững về giá vốn hàng bán (COGS), bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt và xác định các cơ hội để nâng cao thành công của công ty mình. Trong bài blog này, Viindoo sẽ đi sâu vào làm rõ COGS là gì, nêu bật tầm quan trọng của nó và cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách tính toán COGS.

COGS là gì?

Giá vốn hàng bán (COGS) là thành phần chính trong báo cáo thu nhập của công ty. Nó thể hiện chi phí trực tiếp phát sinh trong quá trình sản xuất ra số lượng sản phẩm đã bán. Những chi phí này bao gồm vật liệu, nhân công và chi phí chung liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất. Về cơ bản, giá vốn hàng bán phản ánh số tiền mà công ty bỏ ra để tạo ra được lượng sản phẩm bán ra.


Giá vốn hàng bán là thước đo cần thiết đối với doanh nghiệp vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty. Bằng cách tính giá vốn hàng bán, doanh nghiệp có thể xác định giá vốn thực của sản phẩm và đưa ra quyết định sáng suốt về giá cả, quản lý hàng tồn kho và tình hình tài chính tổng thể.

COGS là gì?

Giá vốn hàng bán ( COGS ) là gì?

Tại sao bạn cần hiểu về giá vốn hàng bán

Hiểu giá vốn hàng bán của bạn là rất quan trọng vì nhiều lý do:

 1. Giá cả: Giá vốn hàng bán là một yếu tố quan trọng trong việc xác định giá bán sản phẩm của bạn. Nếu bạn không biết giá vốn hàng bán của mình, bạn có thể đặt ra giá quá thấp, dẫn đến lợi nhuận giảm hơn hoặc quá cao (đắt), dẫn đến doanh số bán hàng giảm.
 2. Quản lý hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý hàng tồn kho của bạn. Bằng cách hiểu giá vốn hàng bán của mình, bạn có thể xác định mức tồn kho tối ưu để duy trì, ngăn ngừa tình trạng tồn kho quá mức hoặc thiếu hụt hàng tồn kho.
 3. Phân tích tài chính: Giá vốn hàng bán là một thước đo quan trọng để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp bạn. Nó cho phép bạn so sánh chi phí với doanh thu và xác định các nhân tố mà bạn có thể cắt giảm chi phí hoặc thúc đẩy tăng hiệu quả.

Cách tính giá vốn hàng bán

Tính giá vốn hàng bán bao gồm một số bước và phương pháp có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của bạn. Nhìn chung, có hai phương pháp chính để tính giá vốn hàng bán: phương pháp kiểm kê định kỳ và phương pháp kiểm kê thường xuyên.

Phương pháp kiểm kê định kỳ

Phương pháp kiểm kê định kỳ  kỳ được sử dụng bởi các doanh nghiệp không theo dõi mức tồn kho của mình một cách liên tục. Thay vào đó, họ tiến hành kiểm kê hàng tồn kho vào cuối kỳ kế toán để xác định giá vốn hàng bán. Dưới đây là cách tính giá vốn hàng bán bằng phương pháp kiểm kê định kỳ:

 1. Xác định hàng tồn kho đầu kỳ: Bước đầu tiên là xác định giá trị hàng tồn kho của bạn vào đầu kỳ kế toán. Điều này bao gồm tất cả các sản phẩm bạn có trong kho từ kỳ trước.
 2. Cộng với phần mua hàng: Tiếp theo, thêm chi phí của tất cả hàng tồn kho đã mua trong kỳ kế toán. Điều này bao gồm chi phí nguyên liệu thô, nhân công và bất kỳ chi phí trực tiếp nào khác liên quan đến việc sản xuất sản phẩm.
 3. Trừ hàng tồn kho cuối kỳ: Để xác định giá vốn hàng bán, hãy trừ giá trị hàng tồn kho cuối kỳ của bạn khỏi tổng số hàng tồn kho ban đầu và hàng mua trong kỳ của bạn. Số tiền thu được là giá vốn hàng bán của bạn trong kỳ.

Phương pháp kiểm kê vĩnh viễn

Phương pháp kê khai thường xuyên được các doanh nghiệp sử dụng để theo dõi mức tồn kho liên tục. Với phương pháp này, giá vốn hàng bán được tính mỗi lần sản phẩm được bán chứ không phải vào cuối kỳ kế toán. Phương pháp tính toán tương tự như phương pháp kiểm kê định kỳ. Tuy nhiên, do tính phức tạp nên doanh nghiệp thường sử dụng hệ thống kê khai thường xuyên để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này.

Các phương pháp kế toán tính giá vốn hàng bán

IFRS và GAAP của Hoa Kỳ cho phép các chính sách khác nhau để hạch toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán. Rất ngắn gọn, có bốn phương pháp định giá chính cho hàng tồn kho và giá vốn hàng bán.

 1. Nhập trước xuất trước (FIFO)
 2. Nhập sau xuất trước (LIFO)
 3. Phương pháp tính giá bình quân
 4. Xác định cụ thể

>>>> Lưu ý: theo IFRS (Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế) thì LIFO không được phép áp dụng vì nó không phản ánh dòng hàng hóa thực tế và có thể dẫn đến giá trị hàng tồn kho bị lỗi thời.

Điều quan trọng cần lưu ý là phương pháp kế toán được chọn cho giá vốn hàng bán phải nhất quán và không thể thay đổi nếu không có lý do chính đáng.

Các khoản bị loại khỏi giá vốn hàng bán

Mặc dù giá vốn hàng bán bao gồm hầu hết các chi phí trực tiếp liên quan đến sản phẩm được sản xuất và bán nhưng vẫn có một số trường hợp loại trừ mà doanh nghiệp cần lưu ý. Bao gồm các:

 1. Chi phí gián tiếp: Chi phí gián tiếp, chẳng hạn như tiền thuê nhà, tiện ích và chi phí hành chính không được bao gồm trong giá vốn hàng bán. Các chi phí này được ghi nhận riêng biệt trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 2. Chi phí tiếp thị và quảng cáo: Chi phí liên quan đến tiếp thị và quảng cáo không được tính vào giá vốn hàng bán. Các chi phí này được coi là chi phí bán hàng và cũng được ghi nhận riêng trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 3. Chi phí nghiên cứu và phát triển: Bất kỳ chi phí nào liên quan đến nghiên cứu và phát triển đều không được tính vào giá vốn hàng bán. Những chi phí này được coi là một phần chi phí hoạt động của công ty.

Công thức giá vốn hàng bán dành cho Doanh nghiệp bán lẻ

Đối với các nhà bán lẻ, việc tính giá vốn hàng bán tương đối đơn giản. Công thức tính giá vốn hàng bán là:

Hàng tồn kho đầu kỳ + Mua hàng trong kỳ - Hàng tồn kho cuối kỳ = COGS

Để hiểu rõ hơn về công thức này, hãy chia nó thành các thành phần:

 • Hàng tồn kho đầu kỳ: Bao gồm tất cả các sản phẩm bạn có trong kho vào đầu kỳ kế toán.
 • Mua hàng: Bao gồm chi phí của tất cả hàng tồn kho được mua trong kỳ kế toán, bao gồm nguyên liệu thô, nhân công và các chi phí trực tiếp khác.
 • Hàng tồn kho cuối kỳ: Đây là giá trị hàng tồn kho của bạn vào cuối kỳ kế toán.

Sau khi tính giá vốn hàng bán, bạn có thể sử dụng thông tin này để xác định lợi nhuận gộp bằng cách trừ giá vốn hàng bán khỏi tổng doanh thu bán hàng của mình.

Hàng tồn kho đầu kỳ10.000 USD
+ Mua hàng trong kỳ5.000 USD
- Hàng tồn kho cuối kỳ12.000 USD
= Giá vốn hàng bán3.000 USD

Công thức tính giá vốn hàng bán cho doanh nghiệp sản xuất

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc tính toán giá vốn hàng bán phức tạp hơn một chút vì nó liên quan đến việc tính chi phí nguyên vật liệu thô, nhân công và chi phí chung. Công thức tính giá vốn hàng bán của nhà sản xuất là:

Hàng tồn kho đầu kỳ + Hàng mua trong kỳ + Nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất chung - Hàng tồn kho cuối kỳ = COGS

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng thành phần của công thức này:

 • Hàng tồn kho đầu kỳ: Điều này bao gồm giá trị của tất cả nguyên liệu thô và hàng tồn kho dở dang vào đầu kỳ kế toán.
 • Mua hàng: Điều này bao gồm chi phí của tất cả các nguyên liệu thô được mua trong kỳ kế toán.
 • Lao động trực tiếp: Bao gồm tiền lương và phúc lợi trả cho nhân viên trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất.
 • Chi phí sản xuất chung: Chi phí này bao gồm tất cả các chi phí gián tiếp liên quan đến sản xuất, chẳng hạn như tiền thuê nhà xưởng, tiện ích và bảo trì thiết bị.
 • Hàng tồn kho cuối kỳ: Đây là giá trị hàng tồn kho thành phẩm của bạn vào cuối kỳ kế toán.

Bằng cách trừ giá vốn hàng bán khỏi tổng doanh thu bán hàng, bạn có thể xác định tỷ suất lợi nhuận gộp, đây là chỉ số chính về tình hình tài chính của công ty bạn.

Cách thể hiện giá vốn hàng bán trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Giá vốn hàng bán được báo cáo trên báo cáo kết quả kinh doanh dưới dạng một mục hàng riêng biệt bên dưới phần doanh thu. Nó thường được liệt kê là khoản mục chi phí đầu tiên và được khấu trừ khỏi tổng doanh thu bán hàng để xác định lợi nhuận gộp. Dưới đây là ví dụ về cách COGS được báo cáo trên báo cáo thu nhập:

+ Doanh thu từ bán hàng
100.000 USD
- Các khoản giảm trừ doanh thu
2.000 USD
= Doanh thu thuần98.000 USD

- Giá vốn hàng bán

48.000 USD

= Lợi nhuận gộp

50,000 USD

Điều quan trọng cần lưu ý là giá vốn hàng bán chỉ là một thành phần của báo cáo thu nhập và không bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp. Các chi phí khác, chẳng hạn như chi phí hoạt động và thuế, cũng được đưa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Cách tính giá vốn hàng bán bằng phần mềm Viindoo

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu nguyên tắc xác định giá vốn hàng bán. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách phần mềm Viindoo tính giá vốn hàng bán bằng phương pháp định giá hàng tồn kho FIFO và hệ thống Kiểm kê vĩnh viễn (tự động). 

Cấu hình danh mục sản phẩm trong một bước thiết lập

Người dùng cần thiết lập như hình ảnh phía dưới là đã xong.

cách tính giá vốn hàng bán: cấu hình danh mục sản phẩm

Thiết lập nhóm sản phẩm trong một bước.

Mỗi sản phẩm trên Viindoo được thiết lập để gắn liền với một nhóm sản phẩm nhất định. Điều đó cho phép bạn chỉ thiết lập một lần cho nhiều sản phẩm có tính chất, chủng loại và phương thức quản lý kho giống nhau.

cách tính giá vốn hàng bán: cấu hình sản phẩm

Cấu hình sản phẩm

Thực hiện bán hàng

Khi bạn bán sản phẩm, Viindoo sẽ tự động tính giá vốn hàng bán (COGS) theo phương pháp FIFO.

cách tính giá vốn hàng bán: đơn bán hàng

Tạo đơn bán có sản phẩm theo phương pháp định giá tồn kho FIFO trên Viindoo

Quản lý hàng tồn kho của bạn - Khi bạn mua các mặt hàng tồn kho mới và bán những mặt hàng hiện có, phần mềm Viindoo sẽ tự động theo dõi tất cả các chuyển động, chi phí và số lượng hàng tồn kho của bạn. Điều này đảm bảo rằng giá vốn hàng bán và giá trị hàng tồn kho cuối kỳ của bạn luôn chính xác dựa trên phương pháp FIFO.

 Báo cáo tồn kho trong Viin​doo

Báo cáo tồn kho trong Viin​doo

>>>> Lưu ý: Đối với các công ty sản xuất, giá vốn hàng bán được tính bằng giá vốn hàng sản xuất, chia cho tổng số hàng sản xuất ra, nhân với số hàng sản xuất đã bán. Chúng tôi có một bài viết riêng về Chi phí sản phẩm đã sản xuất - đây là một vấn đề rất phức tạp. Bạn có thể xem thêm ở đây: Chi phí sản xuất sản phẩm.

Hạch toán Kế toán và các báo cáo 

Ứng dụng phần mềm Viindoo tính giá vốn hàng bán không chỉ giúp doanh nghiệp tính giá vốn hàng bán một cách tự động chỉ với những thiết lập đơn giản mà còn cho phép ghi nhận các phát sinh kế toán một cách tự động. Từ đó, dữ liệu luôn sẵn sàng cung cấp cho việc lập các báo cáo: báo cáo tồn kho, báo cáo định giá hàng tồn kho, báo cáo lãi lỗ,…

cách tính giá vốn hàng bán: báo cáo tồn kho

Báo cáo kho trong Viindoo

cách tính giá vốn hàng bán: báo cáo PL

Báo cáo P&L trong Viindoo: chi phí giá vốn hàng bán

Với phần mềm quản lý tổng thể như Viindoo, mọi lo lắng về thao tác thủ công, hạch toán thủ công, báo cáo chậm trễ, không tức thời đã được loại bỏ. Giờ đây, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tối ưu hóa tài chính và phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh bằng những quyết định sáng suốt và kịp thời. Doanh nghiệp có thể tự động hóa hoàn toàn công việc quản lý, kế toán và cộng tác với hệ sinh thái Viindoo: Ứng dụng kế toán,​  Ứng dụng mua hàngứng dụng bán hàng,​  Ứng dụng quản lý kho vận, v.v. và nhiều tính năng tích hợp sẵn. Tìm hiểu thêm tại: Giải pháp quản lý doanh nghiệp tổng thể của Viindoo.

Khám phá phần mềm bán hàng Viindoo

Phần mềm bán hàng tất cả trong một dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thao tác đơn giản, tạo động lực cho nhóm vượt chỉ tiêu kinh doanh để tăng doanh số.

Tìm hiểu thêm

cách tính giá vốn hàng bán: Viindoo Sales

Giá vốn hàng bán (COGS) là chi phí trực tiếp mà một công ty phải chịu trong quá trình sản xuất và bán sản phẩm của mình. Nó bao gồm các chi phí liên quan đến vật liệu, nhân công và chi phí chung liên quan trực tiếp đến sản xuất. Giá vốn hàng bán rất quan trọng đối với doanh nghiệp vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty. Bằng cách tính toán chính xác giá vốn hàng bán, doanh nghiệp có thể xác định giá thành thực của sản phẩm, đưa ra quyết định về giá sáng suốt, quản lý hàng tồn kho hiệu quả và đánh giá tình hình tài chính tổng thể của mình.

Có hai phương pháp kiểm kê kho để tính giá vốn hàng bán: phương pháp kiểm kê định kỳ và phương pháp kiểm kê thường xuyên.

Hàng tồn kho đầu kỳ + Mua hàng trong kỳ - Hàng tồn kho cuối kỳ = COGS

Hàng tồn kho đầu kỳ thể hiện giá trị của sản phẩm trong kho vào đầu kỳ kế toán. Các khoản mua hàng bao gồm chi phí của tất cả hàng được mua trong kỳ, bao gồm nguyên vật liệu thô, nhân công và các chi phí trực tiếp khác. Hàng tồn kho cuối kỳ thể hiện giá trị của hàng tồn kho còn lại vào cuối kỳ. Bằng cách trừ giá trị hàng tồn kho cuối kỳ khỏi tổng hàng tồn kho đầu kỳ và mua hàng trong kỳ, doanh nghiệp có thể xác định giá vốn hàng bán của mình.

Hàng tồn kho đầu kỳ + Hàng mua trong kỳ + Nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất chung - Hàng tồn kho cuối kỳ = COGS


Ngoài hàng tồn kho đầu kỳ, mua hàng và tồn kho cuối kỳ, nhà sản xuất còn xem xét chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Lao động trực tiếp bao gồm tiền lương và phúc lợi trả cho nhân viên trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, trong khi chi phí sản xuất chung bao gồm các chi phí gián tiếp như tiền thuê nhà, tiện ích và bảo trì thiết bị. Bằng cách trừ giá trị tồn kho cuối kỳ khỏi tổng của tất cả các thành phần này, doanh nghiệp có thể xác định giá vốn hàng bán của mình.

Giá vốn hàng bán được báo cáo trên báo cáo thu nhập dưới dạng một mục riêng biệt bên dưới phần doanh thu. Nó thường được liệt kê là khoản mục chi phí đầu tiên và được khấu trừ khỏi tổng doanh thu bán hàng để xác định lợi nhuận gộp. Các chi phí khác, chẳng hạn như chi phí hoạt động và thuế, cũng được đưa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Giá vốn hàng bán cung cấp cái nhìn sâu sắc về chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm, trong khi chi phí hoạt động phản ánh chi phí gián tiếp của việc điều hành doanh nghiệp.

Phần kết luận

Tóm lại, việc hiểu và tính toán chính xác giá vốn hàng bán (COGS) là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Nó cho phép bạn xác định chi phí thực sự của sản phẩm, đưa ra quyết định sáng suốt và cải thiện lợi nhuận kinh doanh của bạn. Để có quy trình tính giá vốn hàng bán đơn giản và hiệu quả, hãy cân nhắc sử dụng Viindoo, một phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện bao gồm các tính năng phân tích và theo dõi giá vốn hàng bán. Với Viindoo, bạn có thể hợp lý hóa việc quản lý tài chính của mình và đưa doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới.

Cách tính giá vốn hàng bán bằng phần mềm Viindoo
Nguyễn Thị Nhường 9 tháng 3, 2024

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY