Đề nghị Tuyển dụng

Đề nghị Tuyển dụng

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

3.5

185,43 185,43

185 ₫
v 14.0 3
Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_recruitment_approval
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/14.0/viin_hr_recruitment_approval
Đọc mô tả cho v 12.0 v 13.0 v 10.0 v 11.0 v 15.0
Yêu cầu các App Employees (hr) Discuss (mail) Employee Contracts (hr_contract) Recruitment (hr_recruitment) Calendar (calendar) Skills Management (hr_skills)
Bao gồm các Phụ Thuộc Phê duyệt Kỹ năng Ứng viên Ứng dụng HR Cơ sở