Quản lý Tài liệu

Quản lý Tài liệu

bởi Viindoo

991,72 991,72 991.72 USD

992 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_document
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/14.0/viin_document
Đọc mô tả cho
Yêu cầu (các) app Discuss (mail)
Bao gồm các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Thời hạn Token
Các mở rộng Quản lý Tài liệu Bán Quản lý Tài liệu Kho Quản lý Tài liệu Kế toán Quản lý Tài liệu Dự án Quản lý Tài liệu Nhân sự Quản lý Tài liệu Mua

Mô tả

Trước đây, các tài liệu đính kèm được tải lên và quản lý rải rác ở nhiều bản ghi thuộc các đối tượng khác nhau. Với Ứng dụng này bạn có thể upload và quản lý tài liệu tập trung tại một chỗ.

Tính năng nổi bật

  • Cho phép thiết lập cây thư mục để quản lý tài liệu.
  • Cho phép phân loại và tìm kiếm tài liệu phi cấu trúc bằng các sử dụng chức năng gắn thẻ.
  • Cho phép thiết lập các hành động tự động trên tài liệu. Ví dụ: tự động đưa vào một thư mục bất kỳ, tự động thiết lập chủ sở hữu cho tài liệu,...
  • Cho phép chia sẻ tài liệu nội bộ hoặc công khai với các đối tác.
  • Cấu hình link hoạt để tích hợp với bất kỳ một phân hệ nào, từ đó cho phép tự động tạo tài liệu khi có một hoặc nhiều files đính kèm trên một bản ghi bất kỳ.
  • Gắn sao và cho phép lọc ra các tài liệu có gắn sao.
  • Phân quyền linh hoạt bằng cách tổ chức các teams với từng members trong team. Mỗi team hoặc member có quyền upload, đọc, sửa, xóa tài liệu của cả team hoặc của chính mình

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.