Kiểm soát thời gian làm việc 

Dù bạn ở bất cứ đâu, làm việc trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hay thiết bị nào, bạn cũng đều có thể theo dõi và quản lý thời gian làm việc, tiến trình dự án của mình hay của tổ chức một cách hiệu quả nhất với Bảng chấm công thông minh

quan-ly-mang-tinh-ca-nhan

Quản lý mang tính cá nhân

Hệ thống cho phép cập nhật thời gian làm việc, hay vắng mặt của từng cá nhân, chủ động theo dõi các đầu mục công việc cần hoàn thành, từ đó sắp xếp thời gian để nâng cao hiệu quả công việc.

quan-ly-mang-tinh-to-chuc

Quản lý mang tính tổ chức

Sử dụng giao diện lưới giúp các nhà quản lý cũng nhìn thấy công việc, tiến độ hoàn thành dự án của từng cá nhân trong tổ chức, đồng thời có thể dự báo hiệu suất làm việc của nhân viên cấp dưới.

phan-tich-tien-do-hieu-qua

Hỗ trợ phân tích tiến độhiệu quả dự án

Khi được tích hợp với tính năng Dự án, ứng dụng cho phép người dùng cập nhật đầy đủ thời gian thực hiện từng nhiệm vụ của từng dự án. Qua đó, người dùng có thể nhìn thấy tiến độ hoàn thành và so sánh được thời gian dự kiến với thời gian thực tế. 

Dựa trên thời gian thực tế phát sinh, Viindoo cũng hỗ trợ tính toán lợi nhuận đạt được và đánh giá hiệu quả hoạt động cho từng dự án.

Báo cáo đa dạng

Với Bảng chấm công, số liệu về thời gian làm việc được phân tích, tổng hợp trên nhiều kiểu báo cáo khác nhau, cho bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thời gian làm việc của mình nói riêng và của toàn bộ tổ chức nói chung.

 
 

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

ung-dung-quan-ly-du-an
Quản lý Dự án  

Cập nhật tiến trình của dự án, so sánh với thời gian thực tế, tính toán chi phí, lợi nhuận.

ung-dung-quan-ly-nhan-su
Quản lý Nhân sự 

Điều chỉnh, sắp xếp nhân sự theo đầu công việc, phân bổ nguồn lực hợp lý

ung-dung-ke-toan
Kế toán 

Kiểm soát kịp thời, chính xác doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty

ung-dung-quan-ly-luong
Tính Lương            

Kiểm soát thời gian, tự động tích hợp tính lương hiệu quả công việc cho nhân viên

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì