Xóa tan nỗi lo thiếu nhân lực

Tạo lịch trình cụ thể cho việc tuyển dụng của Doanh nghiệp trong năm. Xây dựng cơ sở dữ liệu, nắm bắt số lượng vị trí khuyết thiếu của từng phòng ban và tiến hành tuyến dụng. 


Tuyển dụng Viindoo

Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng từ nhiều nguồn

Kết nối với các mạng xã hội: Facebook, Twitter, Linkedin... các website tuyển dụng phổ biến, giúp tăng số lượng hồ sơ ứng viên tiềm năng, dễ dàng lưu trữ hồ sơ, tổ chức, phân loại và quản lý từng chiến dịch tuyển dụng.

Phần mềm tuyển dụng Viindoo

Kiểm soát chu trình tuyển dụng

Ấn định người chịu trách nhiệm và các giai đoạn phỏng vấn: gửi email cho ứng viên, phỏng vấn lần đầu, phỏng vấn lần thứ hai, đàm phán, v.v... Dễ dàng chuyển đổi hồ sơ ứng viên thành hồ sơ nhân viên chỉ bằng 1 click chuột.   


Phần mềm tuyển dụng Viindoo

  Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

Nhân sự          

Dễ dàng chuyển đổi từ hồ sơ ứng viên thành hồ sơ nhân viên chỉ bằng 1 click chuột

Trang web              

Tạo tin tuyển dụng nhanh chóng trên web của bạn  và liên kết với các trang web khác

Khảo sát

Nhanh chóng thu thập thông tin ứng viên dựa trên mẫu khảo sát sẵn có

ung-dung-email-marketing
Email-Marketing

Thiết kế chiến dịch email hiệu quả, thu hút ứng viên tham gia tuyển dụng

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì

Dùng thử ngay - Miễn phí