VIINDOO EBOOK

Triển khai Phần mềm Viindoo cho Doanh nghiệp Nhỏ​

Tài liệu hướng dẫn MIỄN PHÍ giúp các doanh nghiệp nhỏ nắm bắt được cách triển khai Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo.

Tải xuống MIỄN PHÍ

Ebook Quick Start Guide for Small Business

Bắt đầu nhanh với Viindoo cho doanh nghiệp của bạn

LỜI MỞ ĐẦU​ 

CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI 

 • Thành lập nhóm dự án
 • Lập kế hoạch công việc cần thực hiện
 • Quy định nguyên tắc làm việc và đánh giá hiệu quả công việc

BẮT ĐẦU VỚI PHẦN MỀM VIINDOO

 • Khởi tạo hệ thống
 • Cài đặt ứng dụng phù hợp với nghiệp vụ doanh nghiệp
 • Sử dụng Viindoo trên các thiết bị di động
 • Quản trị Hệ thống
 • Đăng nhập và thiết lập bảo mật tài khoản cá nhân
 • Chuẩn bị dữ liệu ban đầu

CÁCH THỰC HIỆN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ DOANH NGHIỆP

 • Quản lý Văn phòng điện tử (E-office)
 • Quản lý Dự án
 • Quản lý Mua hàng
 • Quản lý Bán hàng
 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Kho vận​
 • Quản lý Kế toán Công nợ
 • Báo cáo trực quan kết quả hoạt động doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN LIÊN HỆ HỖ TRỢ

 

Tài liệu triển khai Phần mềm Viindoo cho Doanh nghiệp Nhỏ


Tùy vào loại hình kinh doanh và nhu cầu thực tế mà mỗi doanh nghiệp sẽ có những nghiệp vụ đặc thù riêng. Tài liệu này hướng dẫn các thao tác thực hiện các nghiệp vụ phổ biến của một doanh nghiệp quy mô nhỏ, bao gồm:


viindoo enterprise management software

Download Ebook

Ebook Quick Start Guide for Small Business

Download Ebook 
Quick Start Guide for Small Business 
 

Tải xuống

Ebook Quick Start Guide for Small Business

 Tải xuống Ebook
Triển khai nhanh phần mềm Viindoo cho Doanh nghiệp Nhỏ 

Tải xuống ngay

Ebook Quick Start Guide for Small Business

TẢI XUỐNG EBOOK

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM VIINDOO CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

 
Bằng cách nhấp vào Tải xuống, bạn đồng ý cho phép Viindoo xử lý dữ liệu cá nhân như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng.

 

Ebook Quick Start Guide for Small Business

TẢI XUỐNG EBOOK

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM VIINDOO CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

 
Bằng cách nhấp vào Tải xuống, bạn đồng ý cho phép Viindoo xử lý dữ liệu cá nhân như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng.