Tính năng nổi bật của Viindoo HR Meal

Tạo lệnh đặt suất ăn linh hoạt

Ứng dụng cho phép bạn đăng ký suất ăn cho cụ thể từng nhân viên, phòng ban hoặc cả công ty với các tiêu chuẩn về giá và chi tiết bữa ăn khác nhau để phù hợp với nhu cầu mỗi cá nhân.

Tạo lệnh đặt suất ăn - Viindoo HR Meal
Quản lý nhà cung cấp - Viindoo HR Meal

Quản lý nguồn cung cấp

Dễ dàng kê khai và phân công người chịu trách nhiệm quản lý bếp ăn, nhà cung cấp suất ăn và tạo báo cáo phân tích tổng hợp theo các thông tin này.

Liên kết với ứng dụng Tính lương

Ứng dụng Quản lý suất ăn được tích hợp với Phần mềm Tính lương, để tính toán số lượng bữa ăn của nhân viên và thanh toán vào phiếu lương kế tiếp của họ.

Liên kết ứng dụng tính lương - Viindoo HR Meal
Quản lý suất ăn đối tác - Viindoo HR Meal

Quản lý suất ăn khách hàng, đối tác

Viindoo không chỉ cho phép bạn đặt suất ăn nội bộ cho nhân viên mà còn cho khách hàng của bạn: mỗi đơn đặt suất ăn được liên kết với Liên hệ phù hợp, cho phép bạn thống kê chi phí của từng khách hàng hoặc đối tác.

  Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

quan-ly-ke-toan

Kế toán

Thống kê chi phí, hóa đơn cho các nhà cung cấp, cho nhân viên, khách hàng.

ung-dung-quan-ly-nhan-su

Nhân sự

Đặt suất ăn tự động dựa trên danh sách nhân viên có sẵn trên hệ thống.

ung-dung-nghi-phep

Nghỉ

Hủy đặt suất ăn cho nhân viên dựa vào lịch nghỉ thiết lập trên hệ thống.
 

Tìm hiểu Quản lý Nghỉ
ung-dung-quan-ly-luong

Tính lương

Xây dựng timesheet, tính toán lương cho kỳ thanh toán lương tiếp theo.

Tìm hiểu Payroll Software

Trải nghiệm ngay ONE APP Viindoo HR Meal hoàn toàn miễn phí!

Đơn giản hoá hoạt động quản lý suất ăn doanh nghiệp