Trợ giúp

0

Viindoo có tính năng nào để tối giản bước gọi điện và gửi email cho ứng viên xác nhận lịch phỏng vấn trong trình phỏng vấn tuyển dụng của doanh nghiệp không?

Ảnh đại diện
Ngọc Thanh

Trong quy trình phỏng vấn tuyển dụng của doanh nghiệp bên mình, thường có 1 bước bắt buộc là gọi điện và gửi email cho ứng viên xác nhận lịch phỏng vấn. Phần này của Viindoo có tính năng nào để có thể tối giản bước này.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Vũ Thị Minh Hằng
Best Answer

Chào Thanh,

Để giảm thiểu các thời gian cũng như thao tác của nhân viên nhân sự trong quá trình thực hiện tuyển dụng, hệ thống thiết lập tự động gửi các mẫu email xác nhận phỏng vấn hay lịch phỏng vấn tới ứng viên khi bạn thực hiện chuyển giai đoạn hay tạo lịch phỏng vấn tại phần mềm Quản lý Tuyển dụng Viindoo.Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.