Trợ giúp

0

Trên phần mềm Viindoo có hỗ trợ vẽ sơ đồ quy trình bán hàng không?

Ảnh đại diện
Trang Ngọc Phạm

Sếp mình đang giao vẽ sơ đồ quy trình bán hàng trực quan nhất để toàn thể nhân viên kinh doanh, đặc biệt là nhân viên mới có thể hình dung dễ nhất. Trên phần mềm Viindoo có hỗ trợ việc này không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Nhung
Best Answer

Chào Trang,

Hiện tại, phần mềm Viindoo chưa hỗ trợ bạn thực hiện vẽ sơ đồ quy trình.

Bạn có thể sử dụng các công cụ để vẽ sơ đồ như: Diagra, Draw.io, LibreOffice...

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.