Trợ giúp

0

Ngoài việc là công cụ quản lý dự án, Viindoo Project có tính năng phục vụ quản lí công việc của doanh nghiệp hay không?

Ảnh đại diện
Trang Nguyễn

Ngoài việc được coi là một Công cụ quản lý dự án, Viindoo Project còn có tính năng nào khác phục vụ cho việc quản lý công việc của doanh nghiệp?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Phạm Thị Xinh
Best Answer

Chào Ms Trang,

Bạn có thể sử dụng Ứng dụng Quản lý dự án của Viindoo để quản lý công việc nội bộ của doanh nghiệp bằng cách tạo các dự án nội bộ, tạo nhiệm vụ và phân công công việc cho nhân viên của mình.

Ngoài công cụ đặc thù của dự án là các Nhiệm vụ, phần mềm Viindoo còn hỗ trợ công cụ Ấn định hoạt động taị hầu hết các giao diện để người dùng có thể quản lý công việc cá nhân và liên kết các công việc này tới từng tài liệu trên phần mềm.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.