Trợ giúp

0

Hướng dẫn nhập tài khoản tạm ứng lên phần mềm Quản lý tạm ứng

Ảnh đại diện
Hoài Nguyễn

Nhập tài khoản tạm ứng của từng nhân viên trong công ty lên phần mềm Quản lý tạm ứng ở chỗ nào vậy nhỉ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Dear Hoài,

Bạn cần nhập thông tin tài khoản tạm ứng trên hồ sơ nhân viên đó. Từ đó, khi thực hiện thanh toán tạm ứng, hệ thống sẽ ghi nhận đúng theo tài khoản đã thiết lập.

phần mềm Quản lý tạm ứng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.