Trợ giúp

0

Hướng dẫn cách chăm sóc khách hàng cũ hiệu quả trên phần mềm CRM

Ảnh đại diện
Nguyễn Trung

Cách chăm sóc khách hàng cũ hiệu quả như thế nào trên phần mềm CRM nhỉ? Trước nay bên mình chỉ áp dụng cách thức gửi email tự động, nhưng lượt mở rất thấp, có thể là do mail bị vào spam?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào Trung,

Một trong những vấn đề dẫn đến lượt mở email thấp có thể là do email vào spam hoặc nội dung tiêu đề chưa đủ kích thích sự tò mò, hấp dẫn đối với người truy cập. 

Với ứng dụng Email Marketing Viindoo, bạn hoàn toàn có thể quản lý các chiến dịch email marketing hiệu quả bằng cách

  • Xác định được mục tiêu, đối tượng cụ thể cần gửi email;

  • Xây dựng chiến dịch email marketing với nội dung cần truyền tải rõ ràng;

  • Chọn thời gian phù hợp để gửi email;

  • Kiểm tra giám sát toàn bộ quá trình gửi email marketing.Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.