Trợ giúp

0

Hóa đơn điện tử tạo trên phần mềm quản lý hóa đơn có được update mỗi khi có quy định mới không?

Ảnh đại diện
Uyên Thu

Hóa đơn điện tử tạo trên phần mềm quản lý hóa đơn có được update theo các quy định hiện hành không hay người dùng phải tự tùy chỉnh mỗi khi có quy định mới?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Best Answer

Chào bạn,

Hóa đơn điện tử tạo trên phần mềm quản lý hóa đơn của Viindoo sẽ được update theo các quy định hiện hành, tùy theo các trường hợp sau. 

Nếu bạn sử dụng dịch vụ SAAS của Viindoo: 

  • Khi có thay đổi quy định mới về hóa đơn điện tử, Viindoo chủ động cập nhật các tính năng theo quy định hiện hành và hỗ trợ cho các khách hàng đang dùng dịch vụ SAAS của Viindoo.

Nếu bạn không sử dụng dịch vụ SAAS của Viindoo: 

  • Các tính năng phát triển hóa đơn điện tử đặc thù riêng cho doanh nghiệp của bạn, nếu có thay đổi quy định hóa đơn điện tử bạn cần liên hệ tới bộ phận Sale của Viindoo để được báo giá chi tiết.Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.