Trợ giúp

0

Dạ em đang thiết lập nhân viên nhưng gặp lỗi hệ thống như vậy ạ. Dạ làm sao để khắc phục lỗi này.

RPC_ERROR

Odoo Server Error

Traceback (most recent call last):

  File "/opt/odoo/16.0/odoo/sql_db.py", line 321, in execute

    res = self._obj.execute(query, params)

psycopg2.errors.UndefinedColumn: column hr_employee_skill_report.expectation does not exist

LINE 4:             WHERE (("hr_employee_skill_report"."expectation"...

                            ^The above server error caused the following client error:

null

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Phạm Hoàng Giang
Best Answer

Chào bạn,

Bạn tìm giúp mình module Khung Kỹ năng Nhân sự (tên kỹ thuật là viin_hr_skill_framework) xem nó đã được cài đặt chưa, nếu chưa thì cài đặt nó, còn nểu rồi thì nâng cấp nó xem sao nhé.

2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Lê Thị Thuý Triều
-

em đã thử nâng cấp rồi nma vẫn bị lỗi ạ

Ảnh đại diện
Phạm Hoàng Giang
-

Bạn chụp hoặc copy lại giúp mình thông báo lỗi nhé

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.