Trợ giúp

0

Các hình thức phân tích dữ liệu trực quan của Viindoo Dashboard

Ảnh đại diện
Thư Nguyễn

Viindoo Dashboard có phân tích dữ liệu trực quan bằng các hình thức biểu đồ hay không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Hải Hà
Best Answer

Chào bạn,

Viindoo Dashboard cung cấp không gian riêng  để người dùng chủ động xem mọi thông tin liên quan đến họ ngay tức thì theo nguyên tắc cá nhân hóa. Với các tính năng nổi bật như:

  • Thiết kế tập trung.

  • Truy xuất dữ liệu từ nhiều nguồn.

  • Khả năng tùy chỉnh báo cáo linh hoạt.

  • Các thông tin được hiển thị theo nhiều góc nhìn với các biểu đồ trực quan hoá dữ liệu.

  • ....

Tham khảo thêm thông tin:

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.