IFRS là gì? Các thông tin cần biết về IFRS trong kế toán

"IFRS là gì?" Câu hỏi này thường được đặt ra trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa hiện nay, nơi các chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, khả năng so sánh và độ tin cậy của thông tin tài chính. Một trong những khuôn khổ mạnh mẽ như vậy đáp ứng nhu cầu này là Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Trong bài viết này của Viindoo, chúng ta sẽ đi sâu vào IFRS, khám phá ý nghĩa của nó và kiểm tra tầm quan trọng hiện tại của nó trong việc định hình bức tranh tài chính.

IFRS là gì?

IFRS là viết tắt của “International Financial Reporting Standards” - Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế, là một bộ bao gồm các chuẩn mực kế toán được phát triển và duy trì bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (International Accounting Standards Board - IASB). IFRS đưa ra các hướng dẫn, diễn giải chung nhất về cách thức lập báo cáo tài chính, phương thức đo lường, phân loại và trình bày thông tin tài chính trong một doanh nghiệp. IFRS được sinh ra mới mục tiêu tạo ra một ngôn ngữ kế toán toàn cầu, giúp các Báo cáo tài chính không còn phân biệt giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ, trở nên minh bạch, thống nhất và đáng tin cậy.

IFRS là gì?IFRS là gì?

Sự phát triển của IFRS

IFRS được hình thành và phát triển từ đầu những năm 1970, xuất phát từ nhu cầu muốn "hài hòa hóa" các chuẩn mực kế toán trên toàn thế giới. Theo thời gian, nhiều quốc gia đã nhận ra lợi ích của việc áp dụng IFRS, dẫn đến việc áp dụng rộng rãi trên khắp các châu lục. Theo thống kê của IASB năm 2018, có hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các nước thuộc Liên minh Châu Âu, Úc và Canada, đã áp dụng hoàn toàn hoặc một phần Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế - IFRS.

Mục tiêu và nguyên tắc của IFRS

Mục tiêu chính của IFRS là cung cấp thông tin tài chính phù hợp, đáng tin cậy và có thể so sánh được để phục vụ cho việc ra quyết định. Các nguyên tắc chính của IFRS bao gồm trình bày hợp lý, nội dung quan trọng hơn hình thứckế toán trên cơ sở dồn tích. IFRS tập trung vào tính minh bạch, thuyết minh thông tin và sử dụng phán đoán chuyên môn để phản ánh chính xác nghiệp vụ kinh tế.

Mục tiêu và nguyên tắc của IFRS?


Tầm quan trọng của IFRS

Sau khi hiểu được “IFRS là gì? ”, chúng ta có thể phần nào hiểu được tại sao những người liên quan đến lĩnh vực tài chính và doanh nghiệp ngày nay lại quan tâm và tìm hiểu về IFRS. Dưới đây là một số điểm làm rõ hơn tầm quan trọng của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế - IFRS.

  1. Tính nhất quán toàn cầu: IFRS thúc đẩy tính nhất quán toàn cầu trong báo cáo tài chính, giúp các nhà đầu tư, nhà phân tích và các bên liên quan dễ dàng so sánh báo cáo tài chính giữa các công ty và quốc gia khác nhau. Tính nhất quán này giúp nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch đầu tư, kinh doanh xuyên biên giới.
  2. Cải thiện tính minh bạch: IFRS yêu cầu các công ty cung cấp thông tin và thuyết minh chi tiết, cho phép người sử dụng báo cáo tài chính có được hiểu biết toàn diện về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh và rủi ro của một công ty. Sự minh bạch này giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt và góp phần nâng cao hiệu suất thị trường. 
  3. Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh quốc tế: Với sự toàn cầu hóa kinh doanh ngày càng tăng, các công ty thường hoạt động tại nhiều quốc gia. Việc sử dụng IFRS giúp đơn giản hóa việc lập báo cáo tài chính cho các tập đoàn đa quốc gia, hợp lý hóa việc tuân thủ quy định và giảm chi phí liên quan đến việc duy trì nhiều chuẩn mực kế toán. 
  4. Tăng cường hấp dẫn vốn: Các công ty áp dụng IFRS được hưởng lợi từ việc tăng khả năng tiếp cận thị trường vốn toàn cầu. Nhiều nhà đầu tư và người cho vay thích báo cáo tài chính được lập theo IFRS do tính dễ so sánh và minh bạch của chúng. Do đó, việc áp dụng IFRS có thể nâng cao uy tín và sự hấp dẫn của công ty đối với các nhà đầu tư tiềm năng.

Nhiều nhà đầu tư và người cho vay thích Báo cáo tài chính được lập theo IFRS

Nhiều nhà đầu tư và người cho vay thích Báo cáo tài chính được lập theo IFRS

Kết luận

Bằng cách trả lời câu hỏi “IFRS là gì?”, chúng ta đã khám phá được tầm quan trọng của hệ thống chuẩn mực này trong việc thúc đẩy hiệu quả thị trường và thích ứng với bối cảnh tài chính đang thay đổi. IFRS đóng một vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa các thông lệ báo cáo tài chính trên toàn cầu. Mục tiêu về tính minh bạch, khả năng so sánh và đáng tin cậy của thông tin tài chính đã góp phần nâng cao sự tin tưởng của nhà đầu tư, cải thiện hiệu suất thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh quốc tế. Trong bối cảnh tài chính tiếp tục phát triển, IFRS tiếp tục thích ứng, đảm bảo tầm quan trọng của nó trong thế giới tài chính đương đại.

Câu hỏi thường gặp

Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu độc lập chịu trách nhiệm phát triển và ban hành Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). IASB được thành lập năm 2001 và hoạt động dưới sự giám sát của Tổ chức Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính Quốc tế (Quỹ IFRS)

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) là một bộ chuẩn mực kế toán do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASC) ban hành trước khi được thay thế bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB). IAS được phát triển từ năm 1973 đến năm 2001.


Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là bộ chuẩn mực kế toán được phát triển và ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB). IFRS thay thế IAS và liên tục được phát triển từ năm 2001.

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) được giám sát và quản lý bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB)


Việc sử dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực pháp lý. Nhìn chung, các đơn vị sau thường cần sử dụng hoặc có tùy chọn sử dụng IFRS: Các công ty niêm yết đại chúng; Công ty tư nhân; Ngân hàng và tổ chức tài chính; Tập đoàn đa quốc gia; Các ngành được quản lý; Các cơ quan chính phủ

IFRS là gì? Các thông tin cần biết về IFRS trong kế toán
Viindoo Technology Joint Stock Company, Phạm Thị Như Ý 1 tháng 5, 2024

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY