Chi phí tiếp thị qua email và cách lập ngân sách cho nó

Chi phí tiếp thị qua email đề cập đến tổng chi phí phát sinh của một doanh nghiệp trong việc thực hiện một Chiến dịch maarketing qua email. Bằng cách đọc qua bài viết này của Viindoo, doanh nghiệp có thể hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí email marketing và phân bổ nguồn lực hiệu quả, tối đa hóa ROI.

Chi phí tiếp thị qua email là gì?

Chi phí tiếp thị qua email đề cập đến tổng số tiền mà một doanh nghiệp chi cho việc triển khai và thực hiện một Chiến dịch maarketing qua email. Điều này bao gồm các chi phí như phần mềm email marketing email , thu thập danh sách, thiết kế email và tạo nội dung, chi phí lao động cũng như các dịch vụ và tích hợp của bên thứ ba. Hiểu và quản lý chi phí tiếp thị qua email là điều cần thiết để doanh nghiệp lập ngân sách và phân bổ nguồn lực hiệu quả cũng như đo lường mức độ thành công của các chiến dịch tiếp thị qua email của họ.

Chi phí tiếp thị qua email là gì?

Chi phí tiếp thị qua email là gì?

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí tiếp thị qua email

Có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí của một Chiến dịch maarketing qua email. Hiểu những yếu tố này là điều cần thiết để lập ngân sách và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến chi phí tiếp thị qua email :

Nền tảng phần mềm tiếp thị

Marketing software platforms are one of the most significant expenses when it comes to email marketing. This software is used to create and manage email campaigns, as well as to track and analyze their performance. There are several best email marketing platforms options available, and their costs vary based on the features they offer. Some software options charge a flat fee, while others charge based on the number of subscribers on the email list.

Nền tảng phần mềm tiếp thị

Nền tảng phần mềm tiếp thị

Mua lại danh sách email

Xây dựng một danh sách email là điều cần thiết cho tiếp thị qua email. Tuy nhiên, có được thuê bao mới có thể tốn kém. Có một số phương pháp để có được danh sách, chẳng hạn như mua danh sách, chạy quảng cáo hoặc tạo nam châm thu hút khách hàng tiềm năng. Mỗi phương pháp đều có chi phí của nó và điều cần thiết là phải xem xét các chi phí này khi lập ngân sách cho tiếp thị qua email.

Thiết kế email và sáng tạo nội dung

Tạo các email hấp dẫn và hấp dẫn trực quan là rất quan trọng đối với sự thành công của một Chiến dịch maarketing qua email. Việc thuê một nhà thiết kế đồ họa hoặc người viết quảng cáo chuyên nghiệp để tạo email có thể tốn kém và điều cần thiết là phải lập ngân sách cho những chi phí này.

Chi phí nhân công

Tiếp thị qua email đòi hỏi thời gian và công sức. Quản lý danh sách email, tạo nội dung và phân tích số liệu đều cần có thời gian và nguồn lực. Chi phí lao động có thể tăng lên nhanh chóng và điều cần thiết là phải tính đến những chi phí này khi lập ngân sách cho tiếp thị qua email.

Các dịch vụ và tích hợp của bên thứ ba

Có một số dịch vụ và tích hợp của bên thứ ba có thể được sử dụng để nâng cao các chiến dịch tiếp thị qua email. Ví dụ: các doanh nghiệp có thể sử dụng tích hợp phương tiện truyền thông xã hội để quảng cáo email hoặc sử dụng các công cụ tự động hóa để hợp lý hóa các quy trình. Các dịch vụ và tích hợp này có thể thêm vào chi phí tổng thể của tiếp thị qua email và điều quan trọng là phải xem xét chi phí của chúng khi lập ngân sách.

Mẹo lập ngân sách và phân bổ nguồn lực cho tiếp thị qua email

Lập ngân sách và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả là rất quan trọng cho sự thành công của một Chiến dịch maarketing qua email. Dưới đây là một số mẹo lập ngân sách và phân bổ nguồn lực hiệu quả:

Đặt mục tiêu và KPI rõ ràng

Đặt mục tiêu rõ ràng và KPI (chỉ số hiệu suất chính) là điều cần thiết để xác định ngân sách cho Chiến dịch maarketing qua email. Mục tiêu và KPI sẽ giúp doanh nghiệp xác định số lượng người đăng ký cần có, tần suất gửi email, ngân sách cho phần mềm email marketing email và các chi phí khác.

Ưu tiên chi phí dựa trên tiềm năng ROI

Ưu tiên chi phí dựa trên tiềm năng ROI là điều cần thiết để lập ngân sách hiệu quả. Các doanh nghiệp nên tập trung vào các chi phí có tiềm năng mang lại lợi tức đầu tư cao nhất, chẳng hạn như mua lại danh sách hoặc thiết kế email và tạo nội dung.

Cho phép linh hoạt và dự phòng

Cho phép tính linh hoạt và dự phòng là rất quan trọng khi lập ngân sách cho tiếp thị qua email. Chi phí bất ngờ có thể phát sinh và điều quan trọng là phải có kế hoạch dự phòng. Cho phép linh hoạt trong ngân sách cũng có thể cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược email marketing của họ khi cần.

>>>> Tiếp tục với:

  • Thống kê tiếp thị qua email

Đo lường sự thành công của một chiến dịch tiếp thị qua email liên quan đến chi phí

Đo lường sự thành công của một Chiến dịch maarketing qua email là điều cần thiết để xác định ROI của nó. Dưới đây là một số mẹo để đo lường mức độ thành công của Chiến dịch maarketing qua email liên quan đến chi phí:

Đặt điểm chuẩn rõ ràng và số liệu theo dõi

Đặt điểm chuẩn và số liệu theo dõi rõ ràng là điều cần thiết để đo lường sự thành công của chiến dịch tiếp thị qua email. Doanh nghiệp nên thiết lập các số liệu như tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp và tỷ lệ chuyển đổi tiếp thị qua email để theo dõi sự thành công của chiến dịch tiếp thị qua email của họ. Các số liệu này phải được so sánh với điểm chuẩn và số liệu chiến dịch trước đó để xác định sự thành công của chiến dịch.

Phân tích và điều chỉnh chiến dịch dựa trên kết quả

Phân tích và điều chỉnh các chiến dịch dựa trên kết quả là rất quan trọng để cải thiện sự thành công của các chiến dịch tiếp thị qua email. Các doanh nghiệp nên phân tích số liệu chiến dịch của họ thường xuyên và điều chỉnh chiến lược email marketing của họ cho phù hợp. Ví dụ: nếu tỷ lệ mở thấp, doanh nghiệp có thể cần điều chỉnh dòng chủ đề hoặc thời gian gửi.

Đo lường sự thành công của chiến dịch tiếp thị qua email liên quan đến chi phí

Đo lường sự thành công của một chiến dịch tiếp thị qua email liên quan đến chi phí cho phần còn lại.

Đánh giá ROI của chiến dịch

Đánh giá ROI của Chiến dịch maarketing qua email là điều cần thiết để xác định thành công của nó. Các doanh nghiệp nên so sánh chi phí của chiến dịch với lợi nhuận của nó để xác định ROI của nó. Điều này sẽ cho phép các doanh nghiệp xác định xem chiến dịch có thành công hay không và điều chỉnh chiến lược email marketing của họ cho phù hợp.

Tiếp thị qua email có thể là một chiến lược tiếp thị kỹ thuật số hiệu quả cao cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Tuy nhiên, nó cũng có thể tốn kém và điều quan trọng là phải lập ngân sách và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Bằng cách hiểu blog của Viindoo về các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí tiếp thị qua email cũng như làm theo các mẹo lập ngân sách và đo lường thành công, các doanh nghiệp có thể phát triển một chiến dịch tiếp thị qua email thành công mang lại lợi tức đầu tư mạnh mẽ.

Chi phí tiếp thị qua email và cách lập ngân sách cho nó
Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo, Tô Lệ Quyên 4 tháng 5, 2023

CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY