LatinChain Platform (Games Engine and Platform in Odoo for Pi)

LatinChain Platform (Games Engine and Platform in Odoo for Pi)

bởi César Cordero Rodríguez <cesar.cordero.r@gmail.com>

MIỄN PHÍ
v 16.0 Bên thứ ba 16
Tên kỹ thuật website_pinetwork_games_odoo
Giấy phép LGPL v3.0
Website https://cr-innova.negocio.site/
Đọc mô tả cho v 13.0 v 14.0 v 15.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Website (website)
Bao gồm các Phụ Thuộc LatinChain Platform (First App in Odoo for Pi)