LatinChain Platform (Games Engine and Platform in Odoo for Pi)

LatinChain Platform (Games Engine and Platform in Odoo for Pi)

bởi César Cordero Rodríguez <cesar.cordero.r@gmail.com>

MIỄN PHÍ
v 16.0 Bên thứ ba 33
Tên kỹ thuật website_pinetwork_games_odoo
Giấy phép LGPL-3
Website https://rockcesar.github.io/
Đọc mô tả cho v 13.0 v 14.0 v 15.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Website (website)
Bao gồm Các phụ thuộc LatinChain Platform (First App in Odoo for Pi)