Phê duyệt Đối tác

Phê duyệt Đối tác

bởi Viindoo

4.9

157,31 157,31
v 16.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_partner_approval
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_partner_approval
Đọc mô tả cho
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr)
Bao gồm Các phụ thuộc Phê duyệt Ứng dụng HR Cơ sở
Các mở rộng Marketplace - Phê duyệt Thương nhân/Gian Hàng Phê duyệt Đối tác - Website