Giao diện Quản lý đa chiều

Hệ thống cho phép theo dõi lệnh sửa chữa trên nhiều giao diện khác nhau. Các Nhà quản lý có thể sử dụng các giao diện báo cáo khác nhau, thêm báo cáo vào bảng thông tin để có được cái nhìn tổng quan hơn về hoạt động sửa chữa thiết bị, máy móc đang diễn ra.


Kiểm soát hoạt động

Trong hoạt động sửa chữa, các bước thực hiện, thông tin ghi chú, trao đổi được hiển thị rõ ràng trên cùng một giao diện duy nhất. Bạn dễ dàng nhìn thấy tiến độ thực hiện đang ở giai đoạn nào mà không cần phải truy cập sang bất kỳ một trình duyệt nào khác.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Hình ảnh và Văn bản

Báo cáo rõ ràng

Dựa vào các tiêu chí khác nhau, báo cáo tổng hợp được xây dựng từ các thông tin của lệnh sửa chữa được chọn lọc theo những gì bạn cần, hiển thị theo những gì bạn muốn.

  Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

Quản lý Mua hàng           

Tự động tạo Yêu cầu báo giá, đơn mua dựa trên tồn kho tối thiểu hoặc đơn bán liên quan

Hóa đơn

Tạo hóa đơn chuyên nghiệp bằng 1 cú click chuột và nhận được thanh toán nhanh hơn

Bảo trì 

Quản lý thiết bị, cấp phát người dùng, lên lịch bảo trì thiết bị khi cần thiết

Bảo hành  

Quản lý tất cả yêu cầu và hóa đơn bảo hành thiết bị tài sản của bạn

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì

Dùng thử ngay - Miễn phí