Tạo lệnh đặt suất ăn linh hoạt 

Ứng dụng cho phép bạn đặt suất ăn cho cụ thể từng nhân viênphòng ban hoặc cả công ty với các tiêu chuẩn về giá và chi tiết bữa ăn khác nhau để phù hợp với nhu cầu mỗi cá nhân. 

quan-ly-suat-an
quan-ly-suat-an

Quản lý nguồn cung cấp 

Dễ dàng kê khai và phân công người chịu trách nhiệm quản lý bếp ăn, nhà cung cấp suất ăn và tạo báo cáo phân tích tổng hợp theo các thông tin này.

Liên kết với ứng dụng Tính lương

Ứng dụng Quản lý suất ăn được tích hợp với Lương để tính toán số lượng bữa ăn của nhân viên và thanh toán vào phiếu lương kế tiếp của họ.

quan-ly-suat-an
quan-ly-suat-an

Quản lý suất ăn cho Khách

Không chỉ phục vụ quản lý nội bộ, Viindoo còn hỗ trợ bạn thực hiện đặt và quản lý suất ăn cho khách: các suất ăn đã đặt sẽ được liên kết với từng Liên hệ trên phần mềm, giúp bạn thống kê được chi phí phát sinh theo từng đối tượng khách hàng hay đối tác.

  Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

quan-ly-ke-toan
Kế toán

Thống kê chi phí, hóa đơn cho các nhà cung cấp, cho nhân viên, khách hàng.

ung-dung-quan-ly-nhan-su
Nhân sự             

Đặt suất ăn tự động dựa trên danh sách nhân viên có sẵn trên hệ thống

ung-dung-nghi-phep
Nghỉ phép

Hủy đặt suất ăn cho nhân viên dựa vào lịch nghỉ thiết lập trên hệ thống.

ung-dung-quan-ly-luong
Quản lý lương

Thiết lập bảng lương, thanh toán vào phiếu lương kế tiếp của nhân viên

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì