Theo dõi trạng thái đối tác

Tất cả các thông tin liên quan trực tiếp đến đối tác: Cuộc hẹn, Bán hàng, Mua hàng, Hóa đơn ... đều được thống kê trên cùng 1 giao diện bằng các biểu tượng trực quan, cho phép bạn truy cập nhanh chóng tới các thông tin này một cách dễ dàng.

Ứng dụng quản lý danh bạ Viindoo EOS

Quản lý công việc

Quản lý lịch họp với đối tác, gửi lời mời, hay thêm các thông tin hữu ích,  tất cả đã có sẵn trong Liên hệ. Đồng bộ với Google Calendar còn cho bạn nhiều tính năng hơn để quản lý lịch hẹn của mình với đối tác.

Ứng dụng quản lý danh bạ Viindoo EOS
Ứng dụng quản lý danh bạ Viindoo EOS

Truy cập danh bạ trong tích tắc 

Chỉ bằng cách sử dụng bộ lọc thông minh của Viindoo EOS, việc tìm kiếm liên hệ sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Bạn có thể nhóm các danh bạ theo nhiều tiêu chí khác nhau một cách linh hoạt như nhóm theo công ty, người phụ trách, hay quốc gia...

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Viindoo khác

Bán hàng

Liên kết thông tin khách hàng với từng báo giá, sản phẩm, đơn hàng.

CRM

Theo dấu tất cả phản hồi của khách hàng, thực thi quy trình bán từ Nguồn dẫn và Cơ hội

Kế toán

Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, hóa đơn phát sinh đều được gán cụ thể với từng liên hệ

Mua hàng

Tự động tạo Yêu cầu báo giá, đơn mua dựa trên tồn kho tối thiểu hoặc đơn bán liên quan

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Không cần thẻ tín dụng - Truy cập tức thì