Trợ giúp

0

Trên nền tảng Viindoo, có thể tự tạo diễn đàn đẹp phù hợp với đặc trưng của ngành nghề không?

Ảnh đại diện
Nguyen Khanh Huyen

Có phải nền tảng Viindoo sẽ cho người dùng tạo nên các giao diện diễn đàn y hệt như nhau? Bên mình muốn tạo diễn đàn đẹp, phù hợp với đặc trưng của ngành nghề có được không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Thư
Best Answer

Chào bạn, 


Bạn hoàn toàn có thể tự tạo diễn đàn đẹp phù hợp với đặc trưng của ngành nghề:

Thiết lập các tính năng cơ bản của diễn đàn

Tạo và Quản lý diễn đàn

- Thiết kế trang diễn đàn tương tự như một trang web thông thường

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.