Trợ giúp

0

Viindoo Employee Advance có được sử dụng thay thế cho các mẫu tạm ứng hợp đồng không?

Ảnh đại diện
Phan Lan

Viindoo Employee Advance có được sử dụng thay thế cho các mẫu tạm ứng hợp đồng với đối tác hay chỉ sử dụng quản lý việc tạm ứng của các nhân viên trong công ty?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Chào Phan Lan,

Phần mềm Viindoo Employee Advance chỉ sử dụng cho việc quản lý tạm ứng của các nhân viên trong công ty bạn nhé.

Việc tạm ứng cho các hợp đồng với đối tác bạn có thể tham khảo tính năng quản lý thanh toán của phần mềm Viindoo Accounting nhé.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.