Trợ giúp

0

Thiết kế website bất động sản

Ảnh đại diện
Huyen Trang

Thiết kế website bất động sản trên Viindoo là mình có mẫu sẵn sau đó mình lựa chọn luôn hay là sao nhỉ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Thị Lâm Anh
Best Answer

Hiện tại Viindoo đang có sẵn một vài theme cho website. Ngay sau khi cài đặt ứng dụng Website, bạn truy cập Website > Lựa chọn Theme ưa thích. 

Ngoài ra, bạn có thể tự thiết kế website theo ý thích bằng cách sử dụng và tùy chỉnh các khối có sẵn của hệ thống Viindoo. Bạn xem thêm hướng dẫn chi tiết tại đây để thao tác thử nhé: https://viindoo.com/slides/slide/thiet-ke-trang-web-chuan-seo-14-0-978

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.